5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Ünite Haklarımı Öğreniyorum soru ve cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Ünite Haklarımı Öğreniyorum soru ve cevapları

1. Tükettiğimiz her bir ürün üretim,dağıtımve tüketim gibi aşamalardan geçmektedir.Bu aşamaların bütününe ne ad verilir?

A) Ekonomi   √

B) Dağıtım

C) Tüketim

D) Sermaye

 

2. Ülkemizde çeşitli iklim tiplerinin görülmesinde , aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A) Zengin akarsu ağına sahip olması.

B) Etrafının denizlerle çevrili olması   √

C) Çeşitli doğal bitki topluluklarının bulunması.

D) Geniş ova ve platoların yer alması.

 

3. Yaşadığı toplum içinde kendine göre özellikleri olan kişiye ne denir?

A) Aile

B) Çocuk

C) Birey   √

D) Öğrenci

 

 

4. 1.”Bazı gruplar aynı zamanda kurumdur” aşağıdakilerden hangisi bu özelliği taşımaktadır? A) B)C) D)

A) satranç kulübü

B) futbol takımı

C) aile   √

D) sınıf

 

5. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğun tanımıdır?

A) Bir kişinin grup içerisinde sahip olduğu görev

B) Uzun süreli ve kanunlarla belirlenmiş nitelikleri olan gruplar

C) Ortak bir amaç için çalışanların oluşturduğu toplumsal yapı

D) Bir kimsenin üzerine aldığı gereklerini yerine getirmesi   √

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?

A) arkadaş grubu

B) oyun grubu

C) meslek grubu  √

D) sınıf grubu

 

7. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?

A) arkadaş grubu

B) oyun grubu

C) meslek grubu  √

D) sınıf grubu

 

8. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?

A) arkadaş grubu

B) oyun grubu

C) meslek grubu   √

D) sınıf grubu

 

9. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?

A) arkadaş grubu

B) oyun grubu

C) meslek grubu  √

D) sınıf grubu

 

10. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?

A) arkadaş grubu

B) oyun grubu

C) meslek grubu   √

D) sınıf grubu

 

11. Aşağıdakilerden hangisi için bir grup oluşturmaya gerek yoktur?

A) Basketbol oynamak

B) Ders çalışmak   √

C) Eğitici kulüp faaliyetlerinde bulunmak

D) İzcilik kulübü oluşturmak

 

12. Aşağıdakilerden hangisi için bir grup oluşturmaya gerek yoktur?

A) Basketbol oynamak

B) Ders çalışmak   √

C) Eğitici kulüp faaliyetlerinde bulunmak

D) İzcilik kulübü oluşturmak

 

 

13. Ekonomi için vazgeçilmez olan işbirliği ,girişimcilik ve emek aşağıdakilerden hangisiyle sağlanır?

A) İklim

B) Ham madde

C) Makine, alet

D) İnsan   √

 

14. .Bir toplumun duygu , düşünce ve yaşayışını yansıtan maddi ve manevi değerlerinin tümüne kültür denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerden biri olamaz?

A) .Halk oyunları

B) Örf, adet ve gelenekler.

C) Camiler, medreseler ve saraylar

D) Yeryüzü şekilleri   √

 

15. Anne,baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne denir?

A) Grup

B) Kurum

C) Rol

D) Aile   √

 

16. 2.Kanunlarla belirlenmiş gruplara ne denir?

A) sınıf

B) öğrenci

C) grup

D) kurum  √

 

17. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarla ilgili uluslar arası bir kuruluştur?

A) Sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumu

B) Birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu   √

C) Çocuk hastahaneleri

D) Yetiştirme yurtları

 

18. Bir grup yada kurumda üye olan bireylerin görevlerine rol denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi rol değildir?

A) Başkanlık

B) Başkan yardımcılığı

C) Öğretmenlik

D) Okul   √

 

19. İnkılaplar, toplumun birçok alanda gelişmesini sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yapılan inkılaplar sonucu elde edilen faydalar Dan biri olamaz?

A) Eğitim birliğinin sağlanması

B) Okuma ve yazmanın kolaylaştırılması.

C) Uluslararası alanda resmi ilişkilerin kolaylaştırılması

D) Miras hususunda ,kadının ayricalıklı konumagetirilmesi  √

 

20. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş olan “ Çocuk Hakları Sözleşmesi” ülkemiz tarafından da kabul edilmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

A) Ülkemizde çocuk haklarının korunmasına önem verildiğini   √

B) Çocukların her istediklerini yapabilecekleri

C) Birleşmiş Milletlerin ülkemiz tarafından kurulduğunu

D) Çocukların kendi haklarını koruyabildiğini

5. Sınıf, Sosyal Bilgiler, 1. Ünite, Haklarımı, Öğreniyorum, soru, cevapları