5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

S-1) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız.

 

(   ) İnsanlar belli bir amacı gerçekleştirmek amacıyla grup oluştururlar.

 

(   ) Grup üyelerinin hepsi aynı görevi üstlenmelidirler.

 

(   ) Her grup aynı zamanda birer kurumdur.

 

(   ) Grubun başarıya ulaşabilmesi için, üyelerinin her birinin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekir.

 

(   ) Sokakta yürüyen insanlar da gruba bir örnektir.

 

(   ) Grup üyelerinin her birinin üzerine düşen göreve rol denir.

 

(   ) Eğitim alıp almama her çocuğun isteğine bağlıdır.

 

(   ) Okullarda oluşturulan öğrenci meclisleri demokratik bir yaklaşımdır.

 

(   ) Her çocuğun eğitim görme, sağlıklı bir çevrede yaşama, oyun oynama, yeteneklerini geliştirme, yeterli beslenme, barınma, dinlenme ve bakım hakkı vardır.

 

(   ) Her çocuğun isim ve vatandaşlık hakkı vardır.

 

(   ) Hiç kimseye din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayrımı yapılamaz.

 

(  ) Nevşehir Valisinin sorumluluğu sınıf başkanından daha azdır.

 

(  ) Bireyin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve kendi davranışlarının sonuçlarına sahip çıkabilmesine sorumluluk denir.

 

 

 

S-2 )Aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanları ilgili cümlelere uygun biçimde yerleştiriniz.

 

işbirliği           kurum          grup        aile        resmi nikah     kan bağı   UNİCEF

 

Afrikalı Çocuklar Günü          Dünya çalışma Örgütünün

 

 

 

a-) ……………………………….bireyleri toplum hayatına hazırlayan ve toplumun  gelişmesinde çok önemli rol oynayan bir kurumdur.

 

b-) Aile üyeleri birbirlerine …………………………………ve……………………..ile bağlıdır.

 

c-) Aile ve okul, üyesi olduğumuz diğer gruplardan farklı olarak, aynı zamanda birer………………………..dır.

 

d-) İnsanların ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilmeleri için……………………………….oluşturmaları gerekir.

 

e-) Belli amacı olan, belirli bir süre karşılıklı sosyal ilişkilerde bulunan ve en az iki kişiden oluşan topluluğa

 

…………………………………….denir.

 

f-) …………………………………..Birleşmiş milletler Çocuklara yardım Fonu’nun kısaltılmış adıdır.

 

g-) 16 Haziran günü, ……………………………………………………………………………olarak 1991’den beri kutlanmaktadır.

 

h-) 12 haziran günü, dünyadaki çocukların işçi olarak çalıştırılmasına karşı önlemler almak için, …………………………………………………………………. önderliğinde kutlanmaktadır

 

5. Sınıf, Sosyal Bilgiler, 1. Dönem, 1. Yazılı, Soruları