7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 59-60-61-62-66-70-72-73-74-75-76-77 Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 59-60-61-62-66-70-72-73-74-75-76-77 Cevapları

ÜNITE 3 TÜRK TARIHINDE YOLCULUK
Sayfa 59 Kervansaraylar

1.Türkiye Selçukluların, kervansarasyların yapımına ve işleyişine önem vrmesinin sebebi nedir?
Ticareti geliştirme gibi bir amaçları vardı.

2.Sinop, Antalya ve Alaieye (Alanya) şehirlerinin ortak yönü nedir?
Bu 3 şehrin'de denizleri vardı. Ve hem karadan donanma ve yanı sıra denizden donanma imkanı sağlayacaktı..

3.Sinop ve Alaiye şehirlerindeki limanlara getirilen mallar hangi yollarla taşınabilirdi?
Şeker imalethanesi sayesinde taşınabilirdi..4.Sinop ve Alaiye'nin fethedilmesinin temel sebebi nedir?
Ticareti gelişmişti.. Işlerden hep kazanç sağlanıyordu...

5.Anadolu'nun her köşesinde bir Selçuklu kervansarayına rastlamak mümkündür. Özellikle Haçlı Seferleri ve Miryofekalon Savaşı'ndan sonra sayıları hızla artmıştır. Bunun sebepleri nelerdir?
Ticareti geliştirmeyi amaçladıkları için.

6.Kervvansaraylar kaç kilometre aralıklarla yapılmıştır? Neden?
40 km aralıklarla kervasaray bulunurdu. 3 gün konaklama bedavaydı.

7.Kervansaraylardan kimler yararlanmıştır?
Ticaret işiyle uğraşan insanlar.

8.Kervansarayların etrafının kalın taş duvarlarla çevrili olmasının sebebi ne olabilir?
Hırsız vb. kişilerin girmemesi için çünkü; orada ticaretle uğraşan insanlar değerli şeyler taşıdıkları için.

9.Kevransaraylarda Türk kültürü yansıtacak hangi özellikler bulabiliriz?
Ticaret edilen malzemelere bakarak bulabiliriz.

10.Kervansaraylarda konaklayan tüccarlar hangi ürünleri taşıyor olabilir?
Ipek kumaşlar,değerli kıyafetler vb.

11.Kervansarayların hizmetini günümüzde hangi kurum, kuruluş ya da hizmet sektörü vermektedir?
Hoteller

Sayfa 60 Haçlılar Evlerine Dönüyor


1.Louis (Luis) karşılaştığı insanların hangi özelliklerinden etkilenmiştir?
Yemekleri,kültürleri vb.

2.Ülkesine dönerken neler hissetmiştir?
Umutlari bitmiştir. Üzgündür

3.Gördüğü yerlerden ülkesine neler götürmek istemektedir? Neden?
Eserler,yiyecek vb. Çünkü, çok beğenmiştir


Sayfa 61 Belgeleri Yorumlama

1.A kaynağına göre Osman Gazi, ülkelerin fetihlerinin nasıl olacağı konusunda Gündüz Bey'in düşüncelerine katılmakta mıdır?
Hayir, katilmiyor

2.A kaynağına göre Osman Gazi, ülkelerin fetihlerinin nasıl bir yol izlenmesini düşünmektedir? Siz de Osman Gazi'nin bu görüşüne katılıyor musunuz? Neden?
Evet katılyorum.

3.B kaynağına göre Osman Gazi'nin Bilecik tekfuryla iyi olan ilişkilerine neler kanıt olarak gösterilebilir?
Emanet vermeleri

4.C kaynağına göre pazarda yaşanan olay nedir? Bu olay karşısında Osman Gazi'nin verdiği karar onun hangi kişisel özelliği kanıt olarak gösterilebilir?
Osman Gazinin ayrım yapmadan davrandığını gösteriyor.

Sayfa 62 Osmanlı Genişliyor

Osman Bey (1299-1324)                                                Iznik
Orhan Bey (1324-1362)                                                 Bursa
I.Murat (1389-1402)    Sofya
Yıldırım Bayezit (1389-1421)    Edirne
Çelebi Mehmet (1413-1421)    Kosova
II.Murat (1446-1451)    Niğbolu
Ankara
Selanik
Varna
Gelibolu

1.Osmanlı Devleti Kuruluş Döneminde hangi yönde genişlemiştir?
Toprak yönünden...

2.Osmanlı Devleti'nin belirlediğiniz yönde ilerlemesinin sebepleri nelerdir? Ilerlemesini kolaylaştıran etkiler neler olabilir?
Geniş topraklara hükmetmek isiyordu. Turan tekniği kullanıyordu.


Sayfa 66 Fetih ve Fatih

1.Istanbul 15. yüzyılda fethedilmiş olmasına rağmen yabancı bir sanatçının böyle bir çalışma yapmasının sebepleri ne olabilir?
Bilinmiyordu.

2.Tabloda kimler tasvir edilmiştir?
Fatih Sultan Mehmet ve ordusu.

3.Tabloda çizilen mekan neresidir?
Istanbula girerken

4.Ressam olsaydınız fetih ve Fatih Sultan Mehmet'le ilgili neleri, nasıl çizerdiniz? Yukarıdaki boşluğa çiziniz
Resimde değişirilecek çok yer yok ama,alanı biraz genişletebilirdim..


Fetihten önce
1 Bizans Imparatoru Istanbul'u alınamayacağını düşünerek kendisine çok güveniyordu. Bunun sebebi ne olabilir?
Çünkü, bundan öncede kaç kişi Istanbulu almayi denemiş ve başaramamiştir. Ordusu'nun çok güçlü olduğunu düşünüyordu.

2.Istanbul'dan önce Osmanlı Devleti'nin başkenti neresiydi?
Edirne'ydi.

3.Istanbul'un Fethi'ndenn önce Osmanlı Devleti'nin deniz ticareti hakkında neler söylersiniz?
Gemiler Boğazda takılıyordu. Şimdi Boğazın hakimi,Osmanlı.

4.Istanbul'un Fethi'nden önce Osmanlı Devleti'nin ticari durumu hakkında neler söylersiniz?
Çok daha azdı. Çok az tüccar geliyordu.


Fetihten Sonra
1.Osmanlı padişahı I.Mehmet, Istanbul'u fethetmek için ne gibi çözümler üretmiştir?
Önce kaleyi kuşatıp,  daha sonra tamamını alma gibi çözümler.

2.Istanbul neden başkent yapılmıştır?
Osmanlı'da en gelişmiş şehir unvanını taşıdığı için.

3.Istanbul'un Fethi'nden sonra Osmanlı Devleti'nin deniz ticareti hakkında neler söylersiniz?
Sürekli adı geçilen bir şehir,tüccarların geldi ve ticaretin geliştiği bir şehir...

4.Istanbul'un Fethi'nden sonra Osmanlı Devleti'nin siyasi durumu hakkında neler söylersiniz?
Fetihler daha da kolaylaşmıştır...
Sayfa 70 Yelkenler Fora
Ders kitabınızın 89 ve 71. sayfaları arasında yer alan bilgilerden de yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.Türk donanmasının temelleri ne zaman atılmıştır?
1071 yılında

2.Çaka Bey'in donanmasını kurduğu şehir hangi şehrimizdir?
Izmir

3.Selçuklu Döneminde, Türkler, ticaret gemilerinin geçişinde hangi boğazları kullanmamışlardır?
Istanbul Boğazı

4.Hangi Anadolu beylikleri bulundukları coğrafyanın etkisi ile denizcilikle ilgilenmişlerdir?
Anadolu Selçuklu Devleti

5.Osmanlı'nın donanmasının oluşmasında neler etkili olmuştur?
Denizcilik toprak ütünlüğü elde etme istemesi

Sayfa 72 Bursa'da Zaman

1.Şiirde, Bursa'yı temsil eden hangi öğeler bulunmaktadır?
Eski duvarlar,ağaçlar,mimari eserler

2.Şiirde geçen mekanlardan hangileri günümüzde Bursa'da hangileri yer almaktadır?
Hepsi

3. Ihtiyar çınar sözü neyi simgelemektedir?
Çok eski bir çınar ağacı

4.Şiirde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını araştırarak yazınız.
Şadırvan:
Genellikle cami avlularına yapılmış, çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan üstü kubbeli ya da açık havuz.
Avlu:
Bir binanın önünde ya da birkaç binanın ortasında kalan, çevresi duvarlarla çevrili üstü açık alan.
Menkıbe:
Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikaye
Musiki:
Müzik
Tılsım:
Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan şey

Sayfa 73 Il Yıllığı Oluşturalım


Ilinizle ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bu soruları cevaplarken sözlü tarih yöntemini kullanabilirsiniz. Cevaplarınızı verirken ilinizin geçmişiyle karşılaştırma yapabilirsiniz.
(Siz de ekleme yapabilirsiniz.)
Ilinizin adı: Ankara
Coğrafi Konumu: Iç Anadolu
Iklimi: Karasal
Yer Şekilleri: Bozkır ve düzlük
Tarihi: Ilk isimleri Angora, Anküra'dır. Atatürk zamanında Meclis olduğu için savaşın beyni olmuştur. Savaş kazanıldığında Atatürk tarafından başkent olarak ilan edilmiştir.
Ekonomik faaliyetler: Sanayi, ticaret, hizmet sekterü vb.
Geçmişte yapılan ekonomik faaliyetler: Tiftik keçisi yünü, dikiş nakış gibi el işlemeleri.
Nüfus ve yerleşme: Merkez olmak üzere düzlüklerin üzerindedir.
Geçmişte nüfus ve yerleşme:
Nüfus daha azdı. Köyler daha ağırlıklıydı.
Tarihi ve turistik yerler: Anıtkabir, TBMM, Etnografya Müzesi

Sayfa 74 Avrupa'da Mehter

1. Internet haberinin yazılma sebebi ne olabilir?
Çok eski zamanlarda olan bu müziğin Avrupa'da yaygın hale gelmesii...

2.Mehter müziğinin Avrupa'daki bestecileri etkilemiş olmasının sebepleri nelerdir?
Davul,zurna vb. araçların kullanılması

3.Ikinci paragrafta geçen Türklerin Avrupa'yı zorlamaları, Viyana kapılarında sona erdi. Ama askeri bandoların gürleyen davul ve zurnaları, Haydn, Mozart ve Beethoven'ın müziğine ilham veren bir miras bıraktı. cümlesini yorumlayınız.
Türklerin davul ve zurna kullanmaları müziğin gelişmesine neden oldu...

4.Fetih müziğinin hala Istanbul'daki Askeri Müze'de çalınmasının sebebi ne olabilir?
Bu şarkının değeri hiç bir zaman unutmamamızı hatırlatma..

5.Mehter müziğinin dışında başka kültürleri etkileyen Türk kültürüne ait hangi öğeler biliyorsunuz? Yazınız.
Bilmiyorum...

Sayfa 75 Etkiledik, Etkilendik Ama Nasıl?
Ders kitabınızın 78 ve 81. sayları arasında yer alan bilgilerden de yararlanarak aşağıda verilen kutulara Avrupa-Osmanlı etkileşimi ile ilgili düşüncelerinizi yazınız.

1.Avrupa'yı hangi konularda nasıl etkiledik? Örnekler veriniz.
Halılarımız, Müziğimiz,Giyimimiz kuşamımız vs.

2.Avrupa'dan hangi konularda nasıl etkilendik? Örnekler veriniz.
Askeri güç,edebiyat

3.Avrupa-Osmanlı etkileşimini değerlendiriniz
Ikiside etkilendiği unsurları değişirerek ve gelişirerek kullanmaktadır.

Sayfa 76 ve 77 Türk Kültürü

Aşağıdaki Türk kültürü ile ilgili verilen alıntıları okuyunuz. Bu alıntılardaki verileri kullanarak 77.sayfadaki soruları cevaplayınız.

1.Karşı sayfada yer alan kaynaklardaki Türk kültürüne ait ögeler nelerdir?
Kilimleri,yemekleri,kıyafetleri

2.Seyyahlar, bu gözlemlerini yazarken nelerden ve kimlerden etkilenmiş olabilirler?
Farklı kültürlerden,farklı türde düşünen insanlardan

3.Seyyahlar bu gözlemlerini kimler için yazmışlardır?
Avrupa insanlarına Türk'leri tanıtmak için.

4.Metinlerdeki benzer kültür öğelerini farklı seyyahlar nasıl yorumlamışlardır?
Herkes nasıl görüyorsa öyle yorumlamışdır.

5.Metinlerdeki geçen uygulamalar günümüzde hala mevcut mu?
Bir çoğu hala mevcut.

6.Metinlerdeki kültür öğelerinden günümüze kalanlar var mı? Varsa hangileridir?
Dekarasyon...

Kaynak Gösterilmeden ve aktif link verilmeden alııntı yapılması ve yayınlanması yasaktır. Her türlü Hakkı saklıdır.  ©aygunhoca.com

 Ayrıca Bakınız