7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 4. Ünite Zaman Içinde Bilim Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 4. Ünite Zaman Içinde Bilim Cevapları

4. ÜNITE ZAMAN IÇINDE BILIM

Sayfa 84
Ilk Buluş, Ilk Heyecan


Yukarıda yer alan Ilk Çağ uygarlıklarına ait buluşlardan bir tanesini seçiniz. Seçtiğiniz bu buluşlarla ilgili
Yapacağınız araştırmada aşağıdaki soruların cevapları yer almaktadır.
   * Hangi Medeniyet tarafından ne zaman bulunmuştur?
    *Öyküde tüm insanlar rüzgarın önüne katılarak bir yerde toplanırlar. Buraya sonradan Babil denir.
    *Hangi ihtiyaca yönelik olarak ortaya çıkmış?
    *Sadece kullanıcılarının dillerini kapsamak için ortaya çıktı.
    *Ortaya çıkış hikayesi nedir?
    *Firavun Haman'a kendisine kilden bir kule inşa ettirir ve buranın ismi Babil olur.
    *Bu buluşun zaman içinde gelişimi nasıldır?
   *Sigara kullanımından müzik tercihlerine kadar birçok konuyu kapsayan yüzlerce değişik şablon oluşturulmuştur. Bu şablonlar, kullanıcıların birbirlerini daha iyi tanımasına ve esprili şablonlarla günün stresini atmalarına yardımcı olur. Babil şablonlarının kullanımı tamamen tercihe bağlıdır.
    *Bu buluşun günümüzde kullanım alanı nedir?
    *Günümüzde kullanılmamaktadır.

Sayfa 85
Benim Buluşum


1.Ilk Çağda klima sisteminin kurulmuş olmasının sebebi nedir.
Hava akışını sağlamak için klima sistemi kurulmuştur.


2.Haberde o dönemde klima sisteminin kurulmuş olması neden şaşırtıcı bir buluş olarak
nitelendirilmektedir?
Kentteki en şaşırtıcı buluş ise yazın hava sıcaklığı 40 dereceye çıkmasıdır.

3.Buluşların ortaya çıkışında insanların yaşadığı yerlerin coğrafi özellikleri etken midir? Neden?
Etkendir. Buluş yenilik demektir,

4.Günümüzde kullanılan klimanın işlevi ile ilk çağda kullanılan klima sisteminin işlevinin benzerlik farklılıkları nelerdir?
Benzerlikleri hava akışını sağlamaktır farklılıkları şimdiki çağda kumanda sistemi otomatik
Açılma vb. farklılıkları vardı.

Sayfa 86
Söz Uçar, Yazı Kalır


1.Ilk Çağ uygarlıklarında insanlar duvarlara çizdikleri resimlerle neyi, neden anlatmak istemiş olabilirler?
Eskiden kendi atalarının yaşadığını anlatmak istemiştir.

2.Ilk Çağ uygarlıklarının yazıyı daha anlaşılır şekillerle ifade etmeleri yazının kullanımını hangi açılardan etkilemiştir? Örnekler veriniz.
Yazıyı daha kolay okumayı etkilemiştir.

3.Yazıdaki estetik anlayışı geçmiş dönemlerde ve günümüzde hangi mesleklerin oluşmasını sağlamıştır?
Hattatçılık mesleği olarak yapılmıştır.

4.Matbaanın bulunması ile bilim ve düşünce dünyasındaki gelişme arasındaki ilişkiyi açıklayınız?
Matbaa bulunması ile kitapların şekli daha iyi olmuştur. daha okunaklı olmuştur ve daha güzel olmuştur.

Sayfa 88
Iki Bilim Insanı

Resmleri Büyütmek için üzerine tıklayınız

TüTürk Islam Bilim Adamları Tablosu

Sayfa 89
Ne Zaman Yaşadılar

Resmi Büyütmek için üzerine tıklayınız

 

Dünyadaki Bilim Adamları Milattan Önce ve Sonrakiler Tablosu

 

1-Hangi tabloda daha fazla bilim insanı olduğunu tespit ediniz. Nedeni ile ilgili kısa bir açıklama yazınız.
M.S. 1700-2000 yılları arasında daha fazladır. Nedeni ise bilime verilen önemi, bilimin insan hayatında ne kadar önemli olduğunun, bilim adamları tarafından bulunan buluşların insanlığa önemli çığırlar açtığının daha da anlaşılmış olması.

2-2000 yılından sonraki bilim insanları ve kaşifleri de yazacak olsaydınız kim yada kimleri
Yazardınız? Neden?
Albert Einstein, Wilhelm Röntgen ve Antoine Becquerel i yazardım. X ışınları, radyoaktif ve
röntgenler sistemini daha  da geliştirerek insanların iç organlarına bir cihaz yerleştirerek
organlarında meydana gelen hastalık durumlarının ve organlarının işleyişinde meydana gelen
bozuklukları anında tespit ederek hastalığın ilerlemesine müsaade etmeden anında müdahale ile bir çok insanın hayatını kurtarma adına önemli bir buluş yapılması için gerekeni yapmak isterdim.


Sayfa 90
Düşününce


1.Herhangi bir konuda duygu ve düşünceleriniz nedeniyle suçlanıp kınandığınız bir durum oldu mu? Böyle bir durumla karşılaşmış olsaydınız neler hissederdiniz?
Böyle bir durumla karşılaşsaydım hakkımı arardım.

2.Gelecekte, bilim insanlarının çalışmalarında toplumsal yararı göz önünde tutarak nasıl bir yasal düzenleme yapardınız?
Bir kimse başka bir kimsenin hakkını yerse ona çok ağır ceza verirdi.

3.Düşünce ve kanaat hürriyetini ifade eden bir slogan yazınız.
Düşünce ve kanaat hürriyetimizi korumalıyız.

Sayfa 91
Ülkeler Nasıl Gelişir


1.Coğrafi keşifler ilk olarak Ispanyollar ve Portekizliler tarafından başlatılmıştır. Bunun sebebi ne olabilir?
Denizlerle çevrili olması, karadan ticaretin zor ve pahalı olması, denizcilik konusunda gelişmiş
olmalarından

2.Coğrafi keşifler sonunda yeni ülkeler keşfedilmiştir. Bu ülkeler hangileridir?
Izlanda, Tataristan, Çin, Brezilya, Moğolistan, Amerika Kıtası

3.Coğrafi keşifler döneminden pek çok insan yaptıklarıyla anılmış ve yüzyıllar geçtiği halde isimleri ev yaptıkları unutulmamıştır. Sen de gelecekte anılmak ve unutulmamak için ne yapmak, ne ile hatırlanmak isterdiniz?
Her okula başlayan çocuğun okula başlamadan önce çocuğun zeka durumu, istekleri, beğenileri vs. konularında sıkı bir araştırma yapılarak geleceğe o şekilde yönlendirilmesini, okulda temel dersler haricinde beğenisine göre yetiştirilmesi için gerekli uygulamaları hayata
geçirirdim.

4.Eğer Coğrafi Keşifleri yapacak cesur gemiciler ve onları destekleyen krallar olmasaydı şimdiki yaşamımız nasıl olurdu? Pek iyi olacağı söylenemezdi, çünkü keşifler sayesinde her alanda gelişmeler olmuştur.

5.Kristof Kolomb ve arkadaşları aylarca süren bir deniz yolculuğu yapmışlardır. Bu yolculuk için nasıl hazırlık yapmış olabilirler?
Yapacağı yolculuğun uzun,zor  ve pahalı olmasından dolayı olmasından dolayı güçlü  devletlerden yardım istemiş ancak sadece ispanya yardımcı olması üzerine uzun yolculuğa dayanacak bir gemi tedarik edilerek gerekli mürettebat, yiyecek ve içecek temin edildikten sonra  keşfe çıkılmıştır.  

6.Coğrafi Keşiflerin yapılma nedenleri nelerdir?
Avrupalıların pusulayı öğrenmeleri, gemicilik ve coğrafya bilgilerinin artması.
Avrupalıların, doğu ülkelerinin zenginliklerine ulaşabilmek amacıyla yeni ticaret yolları
Aramaları. Istanbul'un fethinden sonra Türklerin, doğu ticaret yollarına hakim olmaları ve
Avrupalıların açık denizlere çıkma ihtiyacı hissetmeleri. Avrupa'da değerli madenlerin az
bulunmasından dolayı kralların (Ispanyol-Portekiz) gemicileri desteklemesi. Avrupalıların,
Hıristiyanlık dinini yaymak istemeleri. Avrupalıların dünyayı tanımak istemeleri.

7.Osmanlı Devleti, Coğrafi keşifler ile birlikte ekonomik olarak zayıflamıştır. Bunun nedeni nedir?
Ticaret karadan denize kaymıştır, dolayısıyla baharat ve ipek yolu eski önemini kaybetmiştir.

8.Coğrafi keşiflerin sonunda yeni bulunan kıtalara göçler başladı. Bu göçlerin sonucunda neler olmuş  olabilir?
Avrupa kültür ve medeniyetinin yayılmasını sağlamış , Hıristiyanlık, yeni ülkelere yayılmıştır. Dünyanın bazı yerleri,  Avrupalılar  tarafından  tanınmış, yeni kültürler, canlılar ve ırklar ortaya çıkmıştır.

Sayfa 93
Bir Zamanlar Avrupa


Resmi Büyütmek için üzerine tıklayınız

Avrupa Bilim Adamları Tablosu

Kaynak Gösterilmeden ve aktif link verilmeden alııntı yapılması ve yayınlanması yasaktır. Her türlü Hakkı saklıdır.  ©aygunhoca.com

Ayrıca Bakınız

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri