7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 3. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

Kullanıcı Oyu: 2 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 3. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Cevapları

3.ÜNITE TÜRK  TARIHINDE YOLCULUK

Sayfa  59
Kervansaraylar


1.Türkiye Selçukluların kervansarayların yapımına ve işleyişine önem vermesinin sebebi nedir?
Milletlerarası ticaret kervanlarının güvenliği ve dinlenmesi için kervansaraylar yapılmıştır.

2.Sinop, Antalya ve Alanya şehirlerinin ortak yönü nedir?
Liman kenti olmalarından dolayı ticaret gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

3.Sinop ve Alaiye şehirlerindeki limanlara getirilen mallar hangi yollarla taşınabilirdi?
Denizyolu ile taşınabilir.

4.Sinop ve Alaiye'nin fethedilmesinin temel sebebi nedir?
Ticaretin gelişmesinde önemli rol oynayan deniz ulaşımına sahip olmak için.

5.Anadolu'nun her köşesinde bir Selçuklu kervansarayına rastlamak mümkündür. Özellikle Haçlı
Seferleri ve Miryokefalon Savaşı'ndan sonra sayıları hızla artmıştır. Bunun sebepleri nelerdir?
Karayolu ile yapılan ticaretin güvenli bir şekilde yapılması ve kervanların ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir yer tutmasından dolayı kervansarayların sayısı artmıştır.

6. Kervansaraylar kaç kilometreaygunhoca.com aralıklarla yapılmıştır? Neden?
Deve yürüyüşü ile günde 9 saat, yani 40 km esas alınarak yapılmıştır.

7.Kervansaraylardan kimler yararlanmıştır?
Yolcular, ticaret yapan kervanlar yararlanmıştır.

8.Kervansaraylarının etrafının kalın taş duvarlarla çevrili olmasının sebebi ne olabilir?
Zengin eşya taşıyan kervanlara güvenli bir sığınak olması için yapılmıştır.

9.Kervansaraylarda Türk kültürünü yansıtacak hangi özellikler bulabiliriz?
Mescitlerin olması, mimari yapısında Türk motiflerinin kullanılması.

10.Kervansaraylarda konaklayan tüccarlar hangi ürünleri taşıyor olabilirler?
Kumaşlar, değerli mücevheratlar, çeşitli kürkler, kuru gıda gibi ürünler taşınıyordu.

11.Kervansarayların hizmetlerini günümüzde hangi kurum, kuruluş ya da hizmet sektörü vermektedir?
Oteller, imarethaneler, sivil toplum kuruluşları.

Sayfa 61
Belgeleri Yorumlama

1.A kaynağına göre Osman Gazi, ülkelerin fetihlerinin nasıl olacağı konusunda Gündüz Bey'in
düşüncelerine katılmakta mıdır?
Katılmamaktadır.

2. A kaynağına göre Osman Gazi, ülkelerin fetihlerinde nasıl bir yol izlenilmesini düşünmektedir? Sizde Osman Gazi'nin bu görüşüne katılıyor musunuz? Neden?
Bir yeri yakıp yıkarak fethetmek doğru değil, komşularımla iyi geçinip dostluk edinmeliyiz.  Bende Osman Gazi'nin düşüncesine katılıyorum. Kötülükle bir sonuca ulaşılamaz.

3.B kaynağına göre Osman Gazinin Bilecik tek rufuyla iyi olan ilişkilerine neler kanıt olarak gösterilebilir?
Daima dostluk göstermesidir.

4.C kaynağına göre pazarda yaşana olay nedir? Bu olay karşısında Osman Gazi'nin verdiği karar onun
Hangi kişisel özelliğine kanıt olarak gösterilebilir.

Germi yanlının birisi bir bardak almış. hiçbir şey vermemiş. Bu Bizanslı gelmiş Osman gaziye
Şikayet etmiş.

Sayfa 62
Osmanlı Genişliyor


1.Osmanlı Devleti Kuruluş döneminde hangi yönde genişlemiştir?
Fetihler yapılarak toplarları genişlemiş, bununla beraber ticaret alanında da gelişmiştir.

2.Osmanlı Devleti'nin belirlediğiniz yönde ilerlemesinin sebepleri nelerdir? Ilerlemesini kolaylaştıran etkiler nelerdir.
Anadolu'da ve Balkanlarda siyasal birliğin bulunmaması, Merkeziyetçi bir devlet anlayışı
Benimsenerek hakimiyetin tek elde toplanması, Devletin Bizans sınırında kurulması, ticaret ve göç yolları üzerinde bulunması, Doğudan gelen yoğun Türkmen göçleriyle nüfus üstünlüğünün sağlanması ve asker ihtiyacının karşılanması, Düzenli ve güçlü orduların kurulması gibi faktörler etkili olmuştur.Sayfa 64
Kuruluş Filmi çalışma Kağıdı


1.Film hangi tarihler arasındaki olayları anlatmaktadır?
Filmin tarihi bilinmemektir.

2.Film hangi sahne ile başlıyor?
Osmanlı dönemini anlatıyor.

3.Filmde hangi şehirler ve tarihi mekanlar var?
Filmin büyük bir bölümü Osmancığın küçüklüğü ve gençliğini geçirdiği söğütte Domaniç'e geçmiştir.

4.Filmde hangi tarihi karakterler yer almaktadır?
Osmancık, padişah ve diğer kişiler.

5.Filmde yer alan kadın karakterler kimlerdir? Anadolu kadınlarının, Anadolu'nun Türkleşmesindeki rolü ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki etkileri neler olmuştur?
Anadolu kadınları Türkleşmesindeki rolü çok büyüktür.

6.Filmde sizi en çok etkileyen karakterler hangileridir?
Osman ve padişah.

7.Filmde sizi en çok hangi sahneaygunhoca.com etkilemiştir? Neden?
Osman gazi Han'ın ölüm döşeğinde olması.

8.Kayı boyunun beyi Ertuğrul Gazi, beyliğini kime bırakmayı düşünmektedir? Bunun için
Kimlerden görüş almıştır.
Ertuğrul Gazi beyliğini Osmancığa vermeyi düşünmüştür.

9.Osman Bey'in gördüğü rüya ne anlatmaktadır?
Rüyasında Osman'a beyliğini verdiğini görür.

10.Kayı boyunun başına geçecek kişiyi belirlemek için nasıl bir yol izlenmiştir?
Osman'a öğüt vermiş ve Osman'ı takip etmiştir.

11.Bizans halkı ile Türk halkının kıyafetleri, evleri, kullandıkları eşyalar arasında ne gibi benzerlik ve farklılıklar vardır?
Bizanslıların giydiği ve Türklerin giydiği elbise çok farklıdır.

12.Bizans tekfurları ile Osman Bey'in ilişkileri nasıldır?
Araları çok iyidir.


13.Kulacahisar ele geçirildikten sonra Osman Bey buradaki halka nasıl bir konuşma yapıyor?
Çok uzun bir konuşma yapıyor.


14.Aman dilemek ne anlama gelmektedir?
Herhangi bir mücadele sırasında yenilginin anlaşıldığı anda daha fazla kayıp vermemek veya
Canının bağışlanmasını sağlamak için karşı taraftan af ve merhamet istemek.

15.Osman Bey'in arkadaşları kimlerdir? Bu isimlerle ilgili araştırma yapınız.
Akçakoca, Abdurrahman Gazi, Aykut Alp, Konur Alp ve Turgut Alp

16.Konya'daki Türkiye Selçuklu Sultanı ile Osman Bey'in ilişkileri nasıldı?
Araları çok iyiydi.

17.Kazandığı başarılardan sonra Konya'daki Selçuklu sultanı, Osman Bey'e neler göndermiştir? Bunun anlamı ne olabilir?
Osman Bey'e çok özel eşyalar göndermiştir.

18.Filmde Osman Bey'in liderlik özellikleri için neler söylenebilir?
Çok liderce davranmıştır.

19.Osman Bey arkadaşları ile yaptığı toplantıda illerin yönetimini kimlere bırakmaktadır?
Tekfurlara bırakmıştır.

20.Osman Bey'in oğluna vasiyeti nedir?
Bursa'da gümüşlü kubbenin altına koyması. Bu, O'nun soy sop ülküsü yaptığı rüyasının
gerçekleşmesi demektir. Ancak, o zaman gülümseyerek hoş geldin, hoşnutluk getirdin
diyebilecektir ölüme.

21.Film nasıl sona eriyor? Yorumlayınız.
Osman Bey ulaşmak istediğine sonunda ulaşıyor.

22.Filmin nasıl sona ermesini isterdiniz? Filmin devamını çekme şansınız olsaydı nasıl devam ederdiniz?
Bence film böyle sona ermeli.

23.Filmi seyrettikten sonra merak ettiğiniz konular nelerdir? Bu konularla ilgili araştırma yaparak  Ulaştığınız bilgileri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Osman Bey'in hayatını çok merak ediyorum.


Sayfa 66
Fetih ve Fatih


1.Istanbul 15.yüzyılda fethedilmiş olmasına rağmen aygunhoca.com yabancı bir sanatçının böyle bir çalışma yapmasının sebepleri ne olabilir?
Istanbul'un Fethinin dünyaca önemli bir yere sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

2.Tabloda kimler tasvir edilmiştir?
Fatih Sultan Mehmet, askerlerimiz, sancaklarımız

3.Tabloda çizilen mekan neresidir?
Istanbul'un surlarından giriş kapısı.

4.Ressam siz olsaydınız fetih ve Fatih sultan Mehmet'le ilgili neleri, nasıl çizerdiniz? Yukarıdaki boşluğa çiziniz.
Gemilerin karadan Hariç'e indirilişini çizerdim.

 

Resmi Büyütmek için üzerine tıklayınız
Istanbulun Fethinin Önemi Tablosu Resimleri

Sayfa 68
Dayanaklarımız


A-Coğrafi Konum
Coğrafi konumun Osmanlı Devleti'ndeki rolü ile ülkemizin jeopolitik konumunun uluslar arası
Ilişkilerdeki rolünü karşılaştırınız.
Osmanlı Devleti çok geniş topraklara sahiptir. Deniz ticareti çok önemli yer
Tutuyordu. Ülkemizin ise toprak sayısı az olmasına karşın dünyada önemli bir yere sahiptir.

B-Yerleşme
Osmanlı Devleti Kuruluş dönemindeki göç sebepleriyle günümüzde ülkemizde yaşanan göçlerin sebeplerini karşılaştırınız.
Osmanlı Devleti zamanında yaşanan göçler genellikle güvenlik, biten kaynakların yerine yeni kaynaklar arayışından kaynaklanmakta idi, günümüzde ise halkın geçimini sağlamak için iş bulmak için fabrika ve sanayi sitelerinin yoğun olduğu yerlere göç etmektedirler.

C-Askeri Yapı
Osmanlı Devleti ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin benzerlik ve farklılıkları nelerdir?
Teknolojik yönünden farklılıklar olmasına karşın, vatan millet sevgisi ile disiplin yönünden benzerlikler bulunmaktadır.

D-Ekonomik ve sosyal yapı
Osmanlı Devleti'nde tarım dışında küçük işletmelerde genelde el işçiliğine dayalı olarak üretim yapılıyordu. Bu durumun sebeplerini günümüz şartlarını göz önünde bulundurarak değerlendiriniz
Sanayi ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte el işçiliğinin önemi pek kalmamıştır. Fabrikalarda kurulan en son
Teknoloji ile seri üretim yapılarak insan gücüne dayanmayan bir üretim anlayışı mevcuttur.

Sayfa 70
Yelkenler Fora


1.Türk donanmasının temelleri ne zaman atılmıştır?
Osmanlıların ilk zamanlarda küçük de olsa Karamürsel, Edincik ve Izmit'te tersane kurmuşlar.
Gelibolu˜nun Fethinden sonra burada bir tersane kurularak denizcilik yolunda ilk önemli adim atılmış.

2.Çaka bey'in donanmasını kurduğu yer hangi şehrimizdedir?
Izmir de kurmuştur.

3.Selçuklu Döneminde Türkler, ticaret gemilerinin geçişinde neden boğazları kullanmamışlardır?
Boğazlardan geçişin güvenil olmamasından dolayı.

4.Hangi Anadolu beylikleri bulundukları coğrafyanın etkisi ile denizcilikle ilgilenmişlerdir?
Karesi, Saruhan, Aydın ve Menteşe beylikleri

5.Osmanlı donanmasının oluşturulmasında neler etkili olmuştur?
Osmanlı denizciliğinin temelinde, Anadolu Selçuklu Devleti, Aydın oğulları ve Karesi Beyliği
gibi komsu devlet ve beyliklerin teknik ve tesirleri bulunmaktadır.

6.Osmanlı Devleti, tersane ve deniz üssü olarak neden Izmit, Gelibolu ve daha sonra Istanbul'u tercih etmiştir?
Boğazların güvenliğini sağlamak için tercih edilmiştir.

7.Osmanlı devleti, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de ticareti kontrol altında tutmak ve güvenliği sağlamak için hangi devletlerle mücadele etmiştir?
Venedik ve Cenevizlerle mücadele etmişlerdir.


8.Denizlerdeki hangi fetihler ve mücadeleler Osmanlı Devleti'nin karadaki gücünü arttırmıştır?
Istanbul'un fethi onları güçlendirmiştir.

9.Osmanlı Devleti'nin denizlerde aldığı başarısız sonuçların sebepleri nelerdir?
Çok güçlü bir ordularının olmaması.


10.Osmanlı Devleti, denizlerde aldığı başarısız sonuçların ardından ne tür tedbirler almıştır?
Ordusunu daha çok güçlendirmek için daha çok çalışmıştır.

11.Teknik gelişmeler, denizcilik faaliyetlerini nasıl etkilemiştir?
Çok olumlu bir şekilde etkilemiştir.

Sayfa 71
Hoşgörülüyüz

Resmi Büyütmek için üzerine tıklayınız


Osmanlı Devleti Sosyal 7 sınıf Tablosu

Sayfa 72
Bursa'da Zaman


1.şiirde, Bursa'yı temsil eden hangi öğeler bulunmaktadır?
Padişahlar yönetmiştir.

2.Şiirde geçen mekanlardan hangileri günümüzde Bursa'da yer almaktadır?
Osman Gazi Türbesi, Yeşil Hamam.

3.ihtiyar çınar sözü neyi simgelemektedir?
Çok eskiden beri yaşadığı için ona ihtiyar çınar denir.


4.Şiirde geçen aşağıdaki kelimelerin araştırarak yazınız?
Şadırvan: Genellikle cami avlularında bulunan çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan üzeri kubbeli veya açık havuz.
Avlu: Bir yapının önünde veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık duvarla veya çitle alan.
Menkıbe: Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kişilerin yaşamları ve olağanüstü
Davranışlarıyla ilgili hikaye.
Musiki: Müzik.
Tılsım: Doğaüstü işler yapabileceğine inanılan güç.

Sayfa 73
Il Yıllığı Oluşturalım


Ilinizin adı: Ankara
Coğrafi Konumu: etrafı bozkırlarla kaplı, yer yer dağlık alanları mevcut olan yer.
Iklimi: kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar ise sıcak ve kuraktır. Yağışlar en çok ilkbahar mevsimindedir. Karın yerde kalma süresi ortalama 62 gündür. Gece ile gündüz, yaz ile kış mevsimi arasında önemli sıcaklık farkları bulunur.
Yer Şekilleri: dağlık ve engebeli alanlara olmasına karşı tarıma elverişli arazilere mevcuttur.
Tarihi: Bilinen tarihi en az 10 bin yıl öncesine, Eski Taş Çağı'na ulaşan Ankara, Hititleri, Frigleri, lidyalıları,hemenisleri  (Persler), Makedonyalıları, Galatları (Keltler), Romalıları,Selçukluları ve Osmanlıları ağırlamış, Batı ve Doğu medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Geçmişte, Galatlar'ın bir boyu olan Tektosaglara ve sonrasında Friglere başkentlik eden kent, aygunhoca.com 1923'ten beridir de Türkiye Cumhuriyetine  başkentlik etmektedir.
Ekonomik Faaliyetleri: Ankara nüfusunun dörtte üçü hizmet sektöründe çalışmaktadır ve bu sektör ilin gayrisafi hasılasında en büyük paya sahiptir. Bu sektörün bu kadar gelişmesinin nedeni, göçle gelen nüfusa istihdam sağlayacak kadar büyük sanayinin bulunmamasıdır. Ankara il genelinde toprakların %60'ı tarım alanı olarak kullanılmaktadır ve bu oran Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. Geçmişte yapılan ekonomik faaliyetler: Tarım ve hayvancılıktır.
Nüfus ve yerleşme: Ankara'nın nüfusu 2009 sayımına göre 4.306.105'dir. Bölgelere göre farklılık göstermektedir. Şehir merkezine doğru yoğunlaşan bir yerleşim vardır. Dışa açıldıkça yerleşim yerleri seyrekleşmektedir.
Geçmişte nüfus ve yerleşme: Ankara başkent olmadan önce  nüfusu  74.553'dü .yerleşim yerleri dağınıktı
Tarihi ve turistik yerler: anıtkabir, Ankara kalesi, ak köprü, Etnografya Müzesi'dir.

Sayfa 74

A 1.Internet haberinin yazılma sebebi ne olabilir?
Toplumu herhangi bir konuda bilgilendirmek.

2.Mehter müziğinin Avrupa'daki bestecileri etkilemiş olmasının sebepleri neler olabilir?
Insanın ruhunu etkilemesi, Avrupalı bestecilere ilham kaynağı olması,

3.Ikinci paragrafta geçen Türklerin Avrupa'yı zorlamaları, Viyana kapılarında sona erdi. Ama askeri bandolarının gürleyen davul ve zurnaları, Haydın, Mozart ve beeethoven'ın müziğine ilham veren bir miras bıraktı. cümlesini yorumlayınız.
Türkler mehter müziği ile savaşmışlardır. Mehter müziğinde kullanılan esturmanlar Haydın, Mozart ve beeethoven'ın müziğinin ilham kaynağı olmuştur.

4.Fetih müziğinin hala Istanbul'daki askeri müze'de çalınmasının sebebi ne olabilir?
Ziyaretçilere heyecan vermesidir.

5.Mehter müziğinin dışında başka kültürleri etkileyen Türk kültürüne ait hangi ögeler biliyorsunuz? Yazınız.
Saz. Piyano, bağlama, flüt, vb. gibi şeyler vardır.

Avrupa'da Mehter
Sayfa  75


Et 1.Avrupa'yı hangi konularda nasıl etkiledik? Örnekler veriniz.
Fethettiğimiz yerlerdeki etnik toplumların yaşantılarına ve dini inanışlarına karışmayarak
onların gönlüne taht kurmuşuz. Mehter müziğimizle müzisyenlere ilham kaynağı olmuşuz.

2.Avrupa'dan hangi konularda nasıl etkilendik? Örnekler veriniz.
Mehter müzisyenlerimizle ilham kaynağı olduk.

3.Avrupa-Osmanlı etkileşimini değerlendiriniz.
Avrupa Osmanlı Devletiyle iyi bir ilişki içindedir.
kiledik, etkilendik ama nasıl?

Sayfa 77
Türk Kültürü


1.Karşı sayfada yer alan kaynaklardaki Türk kültürüne ait öğeler nelerdir?
Türkler herkese yiyecek ikram ederler.

2.Seyyahlar, bu gözlemlerini yazarken nelerden ve kimlerden etkilenmiş olabilirler?
En çok Türk insanların misafirperverliği ilgi çekmiştir.


3.Seyyahlar bu gözlemlerini kimler için yazmışlardır?
Türkler için yazmışlardır.

4.Metinlerdeki benzer kültür öğelerini farklı seyyahlar nasıl yorumlamışlardır?
Hepside farklı farklı şeyler yorumlamışlardır.

5.Metinlerde geçen uygulamalar günümüzde hala mevcut mu?
Bazıları mevcut bazıları mevcut değil.

6.Metinlerdeki kültür öğelerinden günümüze kalanlar var mı? Varsa hangileridir?
Eskiden Türklerin misafirperverliği çok iyiydi şimdi ise yine aynı durumda.

Kaynak Gösterilmeden ve aktif link verilmeden alııntı yapılması ve yayınlanması yasaktır. Her türlü Hakkı saklıdır.  ©aygunhoca.com

Ayrıca Bakınız

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri