7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 2. Ünite Ülkemizde Nüfus Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 2. Ünite Ülkemizde Nüfus Cevapları

2.ÜNITE
ÜLKEMIZDE NÜFUS

Sayfa  38
Nüfusu Inceleyelim


1.Nüfusu artan iller: Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa, Mersin.

2.Nüfusu azalan iller: Diyarbakır, Hakkari vb.

3.2000 yılı nüfus sayımına göre şehirleri nüfusu en fazla olanda başlayarak sıralayınız.
Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa, Adana, Mersin

4.En çok artış hangi ilde gerçekleşmiştir?
Istanbul

5.Hangi ilde nüfus azalmıştır? Bunun sebepleri nelerdir?
Adana da nüfus azalmıştır. Çünkü Doğa şartlarının kötü olması ve seyrek kentleşme.

6.Tablodaki illerin 2000 yılında toplam nüfus ne kadardır? Hesaplayınız. Ülkemizin 2000 yılı nüfusu yaklaşık 68 milyon olduğuna göre bu şehirlerin toplam nüfusu ülkemizin nüfusunun yüzde kaçı oluşturmaktadır?
Ülkemizin nüfus artışı bazı illerde çok yükseliyor bazıları alçalıyor ama buna rağmen Türkiye de nüfus artışı çok olmuştur.
7.Nüfusu yoğun olan yerlerin ne gibi sorunları olabilir?
Havası kirli olur.

8.Nüfusu seyrek olan yerlerin ne gibi sorunları olabilir?
dağlık olabilir.

Sayfa  39
Nüfus Yoğun mu, Seyrek mi?

Resmi Büyütmek için üzerine tıklayınız

Sık Nüfuslu Illerimiz Tablosu

Resmi Büyütmek için üzerine tıklayınız

Seyrek  Nüfuslu Illerimiz Tablosu

 

Sayfa: 40

Nüfusumuzun yapısı

1.Ülkemiz nüfusunun büyük kısmını hangi yaş grubu oluşturur? bu yaş grubunun oranının fazla
Olmasının sonuçları neler olabilir?
0-14 yaş büyük bir kısmını oluşturuyor. Çünkü bu yaş grupları çoktur.

2-ülkemizde nüfusun en az kısmı hangi yaş gruplarını oluşturur? bu yaş grubunun oranının az olmasının
Sonuçları neler olabilir?
65 yaş üzeri en az kısmını oluşturur çünkü yaşlılar 65 yaş üzeri olur ve yaşlıların sayısı azdır.

3-grafikten yararlanarak kadın ve erkek nüfusunun okuma yazma oranları hakkında neler
Söyleyebilirsiniz?
Okuma yazma bilenlerde erkekler fazladır okuma yazma bilmeyenlerde de erkekler fazladır
Kadınlar ikisinde de erkeklerden az orandadır.
4-nüfusun yaklaşık %88'i okuma yazma bilmektedir. bu oranın %100'e çıkarılması mümkün müdür? Neler Söyleyebilirsiniz?
Bence mümkün değildir çünkü okumayan çok kişi var.

5-çalışmayan nüfusun çalışan nüfustan fazlaaygunhoca.com olmasını nasıl değerlendirebilirsiniz?
Nüfusta çalışmayan çoktur bu yüzden çalışmayanlar çalışanlardan fazladır?

6-çalışanların çoğunun erkek olmasının nedenleri neler olabilir?
Çoğunlukla erkekler çalışır kadınlarda çalışabilir ama nadiren.

Sayfa  41
Çalışan Kadın ve Erkek Nüfusumuz


Kadınlar:2000 yılı tarım 75,6, sanayi 6,7, inşaat 0,2, hizmet 17,4 ve diğerleri 0,1 oranda
Katılmışlardır.
Erkekler:2000 yılı tarım 32,9, sanayi 17,1, inşaat 7,1, hizmet 42,8, ve diğerleri 0,1 oranda
Katılmışlardır.
Kadınların ekonomik faaliyetlere katılma oranı: 75,6'dır.
-kadınlar hangi ekonomik faaliyete daha yüksek oranda katılmaktadır? Neden?
Kadınlar tarımda daha yüksekledir çünkü kadınların çoğu tarımla uğraşır.
Erkeklerin ekonomik faaliyetlere katılma oranı: 32,9'dur.
-erkeklerin hangi ekonomik faaliyete daha yüksek oranda katılmaktadır? Neden?
Sanayide, inşaatta ve hizmete yüksek oranda katılmışlardır. Çünkü sanayi inşaat erkeklere göre bir iş kuvvet isteyen iştir.

Sayfa 42
El Ele Tutuşalım


1-yukarıdaki verilen bilgilerden neler öğrendiniz?
Çocukların okullarıyla evlerinin arasının 5km olduğu, ailelerinin çoğu işsiz olduğunu öğrendim.

2-metinde geçen çocuklar hakkında neler hissettiniz?
Çocuklar hakkında üzüldüm. Çünkü her gün 5km yürüyorlar.

3-bu çocukların bulunduğu durumun olumsuz yönleri neler olabilir? Köydeki işsizlik çocukları nasıl etkilemektedir?
Okula gidemeyip bir şeyler öğrenemezler işsizlik çocukları çoğunun okula gidememesine yol
açar.
4.Köydeki çocukların durumu ile ilgili olumlu düşüncelerinizaygunhoca.com var mı? Varsa bunlar nelerdir?
Yaz geldiğinde okula gitmesi eğlenceli olur.

5.Okul ile ilgili sorunu çözmek için neler yapardınız? Önerileriniz nelerdir?
Evlerine yakın bir yere okul yaptırırdım. Babalarına iş bulurdum.Sayfa  43
Girişimci


1.Küçük ölçekli kredi Projesi'ni kimler sağlıyor?
400 kadın sağlıyor.

2.Bu projeden kimler nasıl yararlanıyor?
Kadınlar çamaşır makinesi alıp mahallelinin çamaşırlarını yıkıyor.

3.Haberde kredi kullanan kişilerin “girişimci” olarak nitelendirilmesi nasıl açıklayabilirsiniz?
Girişimci olan insanlar daha çok insanlara yardım eli uzatıyorlar.

4.Bu projeden siz de yararlanıyor olsaydınız nasıl bir iş yapmayı planlardınız?
Herkesin evlerini tek tek dolaşır kutu kutu yiyecekler götürürdüm.

Sayfa  44
Devletimiz Çalışıyor


1.Yukarıdaki anayasa maddesine göre devletimizin yaptığı çalışmalara neleri örnek verebilirsiniz.
1.Iş arayanlara iş sağlayan işverene de aradığı eleman bulan IŞKUR bir devlet kuruluşudur.
2.Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir.
3.Çalışmayı desteklemeliyiz.
4.Çalışma başarısını sağlamak için desteklemeliyiz.
2.Yukarıdaki anayasa maddesine göre devletimizin yaptığı çalışmalara neleri örnek verebilirsiniz?
1.Maddi imkanları yetersiz öğrencilere devlet burs sağlar.
2.Kimse, eğitim ve öğrenim hakkında yoksun bırakılamaz.
3.Eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusundadır.
4.Çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetim altında yapılır.

Sayfa 45
Alamanya Beyleri


1.Şiirin ana fikri nedir?
Alamanya beylerin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor.

2.Şiir de geçen, göç ile ilgili iki kavramı tespit ederek birer cümlede kullanınız.
a.Bugün köyümüze göç ettik.
b.Herkes buradan göç etti.

3.Göçün şiir, türkü gibi edebi ürünlere konu olmasının sebepleri ne olabilir?
Şiirin için de göç, türkü, edebi ürünlere konu olmuştur.
4.Aşağıdaki boşluğa göç konulu bir türkü ya da şiir yazınız.
Beyaz kazlar,
Işleridir göç etmek her yıl
“V” şeklinde uçarlar
Kanatlarını açarak.

Sayfa 46
Doğduğumuz Yerden Doyduğumuz Yere


1-Hasan Güçyılmaz Istanbul'a neden göç etmiştir?
Iş için Istanbul'a dönmüştür.

2-Hasan Güçyılmaz'ın Istanbul'da karşılaştığı sorunlara örnekler veriniz.
a)eğitim: sınıfların 60 kişi olması.
b)sağlık: evlerinin fazla ısınmamsı ve her an hasta olabilecekleri.
c)barınma: evleri bir gecekondu ve bakımsız bir gecekondu.
d)iş: seyyar satıcı olması

3-Hasan Güçyılmaz, köyden kente göç eden milyarlarca kişiden sadece birisidir. Onun mektubundan yola çıkarak köyden kente göçle birlikte ortaya çıkan sorunlara çözümlerinizi yazınız.
Iş zorlaşmıştır. Okullar kalabalıklaşmıştır. Eğitim zor olmuştur çünkü okullar 60 kişi barınma
Yerleri gecekonduları bakımsız bir evdir sorunları bunlardır Hasan Güçyılmaz'ın

Sayfa 47
Yerleşme ve Seyahat


1-Insanlar neden seyahat ederler?
Bir yere yerleşmeden önce seyahat ederiz veya bir yeri gezmek istediğimizde seyahat ederiz.

2-Insanlara seyahat özgürlüğü sağlanmasının sebebi neler olabilir?
Insan gezmeyi ister ve bu yüzden seyahat özgürlüğü vardır.

3-seyahat özgürlüğü tanınırken hangi sınırlamalara neden ihtiyaç duyulmuştur?
Insanın gezme isteği üzerinde değerlendirilmiştir.

4-siz nerelere, niçin seyahat etmek istersiniz?
Ben köye gitmek isterim çünkü köyün temiz havası, bahçesi gibi güzel özellikleri var.

5-insanlar neden farklı yerlere yerleşim amaçlı göç ederler?
Bazı insanlar oturdukları yerler dağlık olduğundan dolayı oradan taşınmak zorunda kalıyorlar.

6.Insanlara yerleşim özgürlüğü sağlanmasınınaygunhoca.com sebebi ne olabilir?
Istedikleri yerde istedikleri kadar kalabilirler.

7.Yerleşim özgürlüğü tanınırken hangi sınırlamalara aygunhoca.comneden ihtiyaç duyulmuştur?
Bazı insanlar düzgün arazili yerlerde yaşamak istiyorlar. Ama bazı yerler ise dağlık olduğu için
Nüfusu azdır.
8.Bulunduğunuz yerden farklı bir yerden yaşamak isteseydiniz nereyi niçin seçerdiniz?
Adana şehrini seçerdim. Çünkü orası hem dağlık değil hem de iklim şartları uygun olduğu için.

Kaynak Gösterilmeden ve aktif link verilmeden alııntı yapılması ve yayınlanması yasaktır. Her türlü Hakkı saklıdır.  ©aygunhoca.com

Ayrıca Bakınız

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri