6. Sosyal Bilgiler Kimler Geldi Kimler Geçti ve Ipek Yolunda Türkler Bulmaca

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kimler Geldi Kimler Geçti ve Ipek Yolunda Türkler Bulmaca Indirmek IÇIN TIKLAYINIZ

 

ILKÇAĞ MEDENIYETLERI
Yazının içadı ile başlayıp kavimler göçüne kadar süren zamandır.
Bu çağda çok tanrılı dinler hakimdir.
Bunun yanında Musevilik ve Hrıstiyanlık bu çağda gelmiştir.
Siyası yapı olarak şehir devletleri merkezi krallıklar ve imparatorluklar görülür.
Yönetim şekli ise teokratik demokratik oligarşi mutlakıyetler görülür.
Halk sınıflara ayrılmıştır.
Ekonomik ilişkiler gelişmiştir.

Ipek baharat ve kral yolları etkindir.
Pozitif ilimlerde gelişme olmuş yeni icatlar bulunmuştur.
Para takvim alfabe bu çağda bulunmuştur.
Ilk büyük imparatorluklar (Roma Pers Iskender) bu çağda kurulmuştur.
Toplumsal ilişkiler toplumu etkileyen olaylar yavaş geliştiği için bu çağ uzun sürmüştür.
IPEK YOLUNDA TÜRKLER

Ipek Yolu:
Çin'den başlayıp Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Iran üzerinden Istanbul' kadar uzanan yola ipek yolu adını veriyoruz. Çin'den ipek ticareti yaygın olarak yapıldığı için yola bu ad verilmiştir.

Ayrıca Bakınız

Ilk Çağ ilkler ve Kurulan Uygarlıklar Ders Notları

8. Sınıf Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Özet Notlar

1.Dünya Savaşı Haritaları

2.Dünya Savası Haritaları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Tc inkılap Tarihi veAtatürk'ün Kronolojik Hayatı Atatürkçülük Sorular

Tarih Konular

Atatürk Videoları

Türkiye Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Tarih

Tarihi Videolar