7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dünya Mirasları Proje Ödevi

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

Sınıf: 7. sınıf
Içerik: Ülkeler Arasında Köprüler
Beklenen Performans: Araştırma, Karar Verme, Zaman ve Kronoloji Algılama Ve Eleştirel Düşünme             
Araç-Gereç: Internet, Ansiklopedi, Tarih ve Sanat Kitapları
Süre: 1 Ay       
Değerlendirme: Proje Değerlendirme Formu Grup Değerlendirme Formu Akran Değerlendirme Formu

Bu Ödevde düşünce, sanat, edebiyat ürünlerinin ve doğal varlıkların ortak miras olarak yaşatılmasında insanlığın sorumluluğunu ve bu konuda yapabileceklere çözüm önerilerinizi görsel bir materyal  üzerinde ifade etmeniz amaçlanmaktadır.

Proje Ödevini Adı: Dünya Mirasları

Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi, dünya kültür emanetlerinin önemli bir parçası olan Türkiye kültür varlılarının ve bulgularının kronolojik bir envanterlerinin çıkarılması ve bu bilginin uluslar arası platformda paylaşılması amacına yönelik olarak tasarlanmıştır. Ilk kez projeyle Türkiye arkeolojik yerleşmeleri, höyükler, Tümülüsler, anıtlar, mezarlıklar, ören yerleri belgelenmektedir.
TAY Projesi Kuruçeşme Cad. 67\B
34345 Kuruçeşme Istanbul

Sevgili öğrenciler, siz de kendi yörenizde belgelenen veya belgelenmeyen tarihi eserlerin fotoğraflarını çekiniz. Eserin tarihi dönemini ve özelliklerini araştırarak bir afiş hazırlayınız. Afişinizi, TAY Projesi'nin amacına uygunsa yukarıdaki adrese gönderebilirsiniz.

Bu projeyi yaparken aşağıdaki yönergelere uymanız çalışmanızı kolaylaştıracaktır.

1.Projenizi grup olarak yapınız. Grubunuzu 3-4 kişiden oluşturunuz. Grubunuza bir isim bulunuz.
2.Yaşadığınız ilde hangi uygarlıkların yaşamış olduğu konusunda öğretmeninizin rehberliğinde kaynak taraması yapabilirsiniz. Yararlanabileceğiniz kaynaklar; internet, ansiklopedi, tarih ve sanat tarihi kitapları olabilir.
3.Görev dağılımı yapınız.
4. Zaman- iş takvimi yapınız ve takviminize uyunuz. Bu konuda öğretmeninizden rehberlik alınız.
5.Bu planlamadan sonra büyüklerinizden yaşadığınız yerde TAY Projesi'ne uygun ölçülerde tarihi eser olup olmadığını öğreniniz.  Öğrendiklerinizi not ediniz.
6. Çalışmanızla ilgili eserlerin fotoğraflarını, resimlerini edininiz. Imkanınız yoksa kendiniz çiziniz.(ayrıntıları çizmeyi unutmayınız.)
7.Yörenizde yaşayan uygarlıklarla ilgili araştırmalarınızı (tarih ve sanat tarihi açısından) gözden geçiriniz. Fotoğraflarını çektiğiniz eserlerin ait olduğu dönem konusunda tahminde bulunuz. Bu çalışmayı grup üyelerinizle yapınız.
8.Çalışmanızı yansıtan slogan bulunuz.
9.Çalışmanızı size verilen sürede tamamlayınız. Öğretmeniniz uygun görürse çalışmanızı TAY Projesi'ne gönderiniz.

Ayrıca Bakınız

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf 4.Ünite Zaman Içinde Bilim Slaytları

7. Sosyal Bilgiler 1071-1453 Performans Ödevi

7. Sosyal Bilgiler 1453-1699 Performans Ödevi

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Tarih Şeridi

Inkılap Tarihi Tarih Şeridi Performans Ödevi

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 500 Soruluk Tüm Konular Genel Tekrar ve Yazılı Soruları (Bölüm2)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazili

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları

Tarihi ResimlerTarihi Resimler

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kimse Beni Anlamıyor Perormans ödevi