Trablusgarpı savunmak için gönüllü giden subaylar kimlerdir

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Soru Cevap

Trablusgarpı savunmak için gönüllü giden subaylar kimlerdir ?

O dönem İngiltere Mısıra, Fransa da Tunusa hakim olmuş, İtalya da gözünü Trablusgarpa dikmişti. İtalya, İngiltere ve Fransayla yaptığı gizli ve açık anlaşmalarla Trablusgarpı işgal onayını aldıktan sonra, 29 Eylül 1911de Osmanlı Devletine savaş ilan etti. 5 Ekim 1911de Trablusa asker çıkardı. 20 Ekime kadar peş peşe Tobruk, Derne ve Bingazi İtalyanların eline geçti. Osmanlı ordusunun genç subaylarından bir bölümü Trablusgarpı savunmak için gönüllü olarak Mısır, Tunus yoluyla cepheye gittiler.

Binbaşı Enver Bey, Kolağası Mustafa Kemal, Fuat Bey (Bulca), Nuri Bey (Conker), Fethi Bey (Okyar), Albay Neşet Bey bu subaylar arasındaydı.

8 Aralık'ta Trablusgarp'a gelen Mustafa Kemal Paşa, 22 Aralık'ta Tobruk Savaşı'nı kazandı. Derne'de 16-17 Ocak 1912 taarruzunda gözünden yaralandı. Bir ay hastanede tedavi gördükten sonra, 6 Mart 1912'de Derne komutanı oldu ve burada başarılı savunma muharebeleri yaptı.

Enver Bey, Trablusta yerli Arapları teşkilatlandırarak savunmaya katılmalarını sağladı ve Askeri birlikleri üç komutanlığı ayırdı.

Trablus Komutanlığı: Kurmay Albay Neşet

Bingazi Komutanlığı: Kurmay Binbaşı Enver

Derne Komutanlığı: Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal