Hocam Atatürk Fransızca derslerini İstanbulda mı Manastırda mı aldı

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Soru Cevap

Hocam Atatürk Fransızca derslerini İstanbulda mı Manastırda mı aldı

Mustafa Kemal Manastır askeri idadisini okurken Fransızca öğrenimine önem verdi. Tatilerde gittiği Selanikte College des Feres de la Sallenin özel kurslarına devam etti sonraki eğitim hayatındada Fransızcaya önem verdi. Harp okulu ve Harp Akademisini okurken Fransızca gazete ve dergileri okur sınıfta arkadaşlarına açıklardı.