Mimar Sinan'ın eserleri listesi

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Osmanlı Devletinde Sanat ve Mimari Eserler

Mimar Sinan'ın eserleri listesi

Mimar Sinan toplam 375 mimari eser vermiştir.

Camiler

İstanbul Süleymâniye Câmii,

İstanbul Şehzâdebaşı Câmii,

Haseki Camii,

Mihrimah Sultan Camii - Edirnekapı

Mihrimah Sultan Camii (Üsküdar) - Üsküdar’da, iskelede

Rüstem Paşa Câmii (Tahtakale’de),

Sokullu Mehmet Paşa Câmii (Kadırga Limanında),

Sokullu Mehmet Paşa Câmii (Azapkapısı’nda),

Sokullu Mehmet Paşa Câmii (Büyükçekmece)

Odabaşı Câmii (Yenikapı yakınında),

Hamâmî Hâtun Câmii (Sulumanastır’da),

Ferruh Kethüdâ Câmii (Balat Kapısı içinde),

Kara Camii - Sofya

Kazasker İvaz Efendi Camii (İstanbul'da)

Kılıç Ali Paşa Camii (Tophane’de),

Ahî Çelebi Câmii (İzmir İskelesi yakınında),

Ebü’l-Fazl Câmii (Tophâne üstünde),

Sinan Paşa Camii (Beşiktaş’ta),

Eski Vâlide Câmii (Üsküdar’da),

Ferhad Paşa Câmii (Çatalca’da),

Drağman Yunus Camii (İstanbul'da)

Gazi Ahmet Paşa Camii (Topkapı'da)

Hadım İbrahim Paşa Camii (Silivrikapı'da)

Abdurrahman Paşa Camii (Kastamonu, Tosya'da)

Behram Paşa Camii (Diyarbakır'da)

Molla Çelebi Camii (Fındıklı'da)

Nişancı Paşa Çelebi Câmii (Kiremitlik’te),

Piyale Paşa Camii

Rüstem Paşa Câmii - Tahtakale

Selimiye Camii - Edirne

Zâl Mahmûd Paşa Câmii - Eyüp

Çavuşbaşı Camii - Sütlüce

İskender Paşa Câmii (Kanlıca’da),

Şah Sultan Camii - Eyüp

Şehzade Camii - Şehzadebaşı

Şehzâde Cihangir Câmii (Tophâne’de),

Şemsi Paşa Camii (Üsküdar’da),

Osman Şah Vâlidesi Câmii (Aksaray’da),

Sultan Bâyezîd Kızı Câmii (Yenibahçe’de),

Ahmed Paşa Câmii (Topkapı’da),

Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Havsa’da, Edirne),

Sokullu MehmedPaşa Câmii (Burgaz’da),

İbrâhim Paşa Câmii (Silivrikapı’da),

Bâli Paşa Câmii (Hüsrev Paşa Türbesi yakınında,

Hacı Evhad Câmii (Yedikule yakınında),

Kazasker Abdurrahmân Çelebi Câmii (Molla Gürânî’de),

Mahmûd Ağa Câmii (Ahırkapı yakınında),

Hoca Hüsrev Câmii (Kocamustafapaşa’da),

Defterdar Süleymân Çelebi Câmii (Üsküplü Çeşmesi yakınında),

Yunus Bey Câmii (Balat’ta),

Hürrem Çavuş Câmii (Yenibahçe yakınında),

Sinan Ağa Câmii (Kâdı Çeşmesi yakınında),

Süleymân Subaşı Câmii (Unkapanı’nda),

Kasım Paşa Câmii (Tersâne yakınında),

Muhiddin Çelebi Câmii (Tophâne’de),

Molla Çelebi Câmii (Tophâne Beşiktaş arasında),

Çoban Mustafa Paşa Câmii (Gebze’de),

Pertev Paşa Câmii (İzmit’te),

Rüstem Paşa Câmii (Sapanca’da),

Rüstem Paşa Câmii (Samanlı’da),

Rüstem Paşa Câmii (Bolvadin’de),

Rüstem Paşa Câmii (Rodoscuk’ta),

Mustafa Paşa Câmii (Bolu’da),

Ferhad Paşa Câmii (Bolu’da),

Mehmed Bey Câmii (İzmit’te),

Osman Paşa Câmii (Kayseri’de),

Hacı Paşa Câmii (Kayseri’de),

Cenâbî Ahmed Paşa Câmii (Ankara’da),

Lala Mustafa Paşa Câmii (Erzurum’da),

Sultan Alâeddin Selçûkî Câmii'nin (Çorum’da) yenilenmesi,

Abdüsselâm Câmii'nin (İzmit’te)yenilenmesi,

Kiliseden dönme Eski Câmi'nin (İznik’te)Sultan Süleymân tarafından yeniden yaptırılması,

Hüsreviye (Hüsrev Paşa)Câmii (Haleb’de),

Sultan Murâd Câmii (Manisa’da),

Orhan Câmii'nin (Kütahya’da)yenilenmesi,

Kâbe-i şerîf'in kubbelerinin tâmiri,

Hüseyin Paşa Câmii (Kütahya’da),

Sultan Selim Câmii (Karapınar’da),

Sultan Süleymân Câmii (Şam, Gök Meydanda),

Taşlık Câmii (Mahmûd Paşa için, Edirne’de),

Defterdar Mustafa Çelebi Câmii (Edirne’de),

Haseki Sultan Câmii (Edirne, Mustafa Paşa Köprüsü başında),

Cedid Ali Paşa Câmii (Babaeski’de),

Semiz Ali Paşa Câmii (Ereğli’de),

Bosnalı MehmedPaşa Câmii (Sofya’da),

Sofu Mehmed Paşa Câmii (Hersek’te),

Maktul Mustafa Paşa Câmii (Budin’de),

Firdevs Bey Câmii (Isparta’da),

Memi Kethudâ Câmii (Ulaşlı’da),

Tatar Han Câmii (Kırım, Gözleve’de),

Vezir Osman Paşa Câmii (Tırhala’da),

Rüstem Kethüdâsı Mehmed Bey Câmii (Tırhala’da),

Mesih Mehmed Paşa Câmii (Yenibahçe’de).

 

Medreseler

Sultan Süleymân Medresesi (Mekke’de),

Süleymâniye Medreseleri (İstanbul’da),

Yavuz Sultan Selim Medresesi (Halıcılar Köşkünde),

Sultan Selim Medresesi (Edirne’de),

Sultan Süleymân Medresesi (Çorlu’da),

Şehzâde Sultan Mehmet Medresesi (İstanbul’da),

Haseki Sultan Medresesi (Avratpazarı’nda),

Vâlide Sultan Medresesi (Üsküdar’da),

Kahriye Medresesi (Sultan Selim yakınında),

Mihrimah Sultan Medresesi (Üsküdar’da),

Mihrimah Sultan Medresesi (Edirnekapı’da),

MehmedPaşa Medresesi (Kadırga’da),

MehmedPaşa Medresesi (Eyüp’te),

Osman Şah Vâlidesi Medresesi (Aksaray yakınında),

Rüstem Paşa Medresesi (İstanbul’da),

Ali Paşa Medresesi (İstanbul’da), 17i.lşiplş.ml.çmö)AhmedPaşa Medresesi (Topkapı’da),

Sofu MehmedPaşa Medresesi (İstanbul’da),

İbrâhim Paşa Medresesi (İstanbul’da),

Sinân Paşa Medresesi (Beşiktaş’ta),

İskender Paşa Medresesi (Kanlıca’da),

Kasım Paşa Medresesi,

Ali Paşa Medresesi (Babaeski’de),

Mısırlı Mustafa Paşa Medresesi (Gebze’de),

Ahmed Paşa Medresesi (İzmit’te),

İbrâhim Paşa Medresesi (Îsâ Kapısında),

Şemsi Ahmed Paşa Medresesi (Üsküdar’da),

Kapı Ağası Mahmûd Ağa Medresesi (Ahırkapı’da),

Kapıağası Câfer Ağa Medresesi (Soğukkuyu’da),

Ahmed Ağa Medresesi (Çapa’da),

Hâmid Efendi Medresesi (Filyokuşu’nda),

Mâlûl Emir Efendi Medresesi (Karagümrük’te),

Ümm-i Veled Medresesi (Karagümrük’te),

Üçbaş Medresesi (Karagümrük’te),

Kazasker Perviz Efendi Medresesi (Fâtih’te),

Hâcegizâde Medresesi (Fâtih’te),

Ağazâde Medresesi (İstanbul’da),

Yahya Efendi Medresesi (Beşiktaş’ta),

Defterdar Abdüsselâm Bey Medresesi (Küçükçekmece’de),

Tûtî Kâdı Medresesi (Fâtih’te),

Hakîm Mehmed Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da),

Hüseyin Çelebi Medresesi (Çarşamba’da),

Şahkulu Medresesi (İstanbul’da),

Emin Sinân Efendi Medresesi (Küçükpazar’da),

Yunus Bey Medresesi (Draman’da),

Karcı Süleyman Bey Medresesi,

Hâcce Hâtun Medresesi (Üsküdür’da),

Defterdar Şerifezâde Medresesi (Kâdıçeşmesi’nde),

Kâdı Hakîm Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da),

Kirmasti Medresesi,

Sekban Ali Bey Medresesi (Karagümrük’te),

Nişancı MehmedBey Medresesi (Altımermer’de),

Kethüdâ Hüseyin Çelebi Medresesi (SultanSelim’de),

Gülfem Hâtun Medresesi (Üsküdar’da),

Hüsrev Kethüdâ Medresesi (Ankara’da),

Mehmed Ağa Medresesi (Çatalçeşme’de).

Külliyeler

Haseki Külliyesi

Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi

                                    

Dârülkurrâlar

Sultan Süleyman Han Dârülkurrâası (İstanbul’da),

Vâlide Sultan Dârülkurrâsı (Üsküdar’da),

Hüsrev Kethüdâ Dârülkurrâsı (İstanbul’da),

Mehmed Paşa Dârülkurrâsı (Eyüp’te),

Müftü Sa’di Çelebi Dârülkurrâsı (Küçükkaraman’da),

Sokullu Mehmet Paşa Dârülkurrâsı (Eyüp’te),

Kâdızâde Efendi Dârülkurrâsı (Fâtih’te).

Türbeler

Yahya Efendi Türbesi (Beşiktaş’ta),

Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi (Beşiktaş’ta),

Arap AhmedPaşa Türbesi (Fındıklı’da),

Sultan Süleymân Türbesi (Süleymaniye’de),

Şehzâde Sultan MehmedTürbesi (Şehzâdebaşı’nda),

SultanSelim Türbesi (Ayasofya civârında),

Hüsrev Paşa Türbesi (Yenibahçe’de),

ŞehzâdelerTürbesi (Ayasofya’da),

Vezir-i âzam RüstemPaşa Türbesi (Şehzâde Türbesi yakınında),

Ahmed Paşa Türbesi (Eyüp’te),

Mehmed Paşa Türbesi (Topkapı’da),

Çocukları için inşâ ettiği türbe,

Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp’te),

Siyavuş Paşanın çocukları için yapılan türbe (Eyüp’te),

Zâl Mahmûd Paşa Türbesi (Eyüp’te),

Şemsi Ahmed Paşa Türbesi (Üsküdar’da),

Kılıç Ali Paşa Türbesi (Tophâne’de),

Pertev Paşa Türbesi (Eyüp’te),

Şâh-ı Hûban Türbesi (Üsküdar’da) ,

Haseki Hürrem Sultan Türbesi (Süleymaniye’de).

İmâretler[değiştir | kaynağı değiştir]

Sultan Süleymân İmâreti (Süleymaniye’de),

Haseki Sultan İmâreti (Mekke’de),

Haseki Sultan İmâreti (Medîne’de),

Mustafa Paşa Köprüsü başında bir imâret (Edirne’de),

Sultan Selim İmâreti (Karapınar’da),

Sultan Süleymân İmâreti (Şam’da),

Şehzâde Sultan Mehmed İmâreti (İstanbul’da),

Sultan Süleymân İmâreti (Çorlu’da),

Vâlide Sultan İmâreti (Üsküdar’da),

Mihrimah Sultan İmâreti (Üsküdar’da),

Sultan Murâd İmâreti (Manisa’da),

Rüstem Paşa İmâreti (Rodoscuk’ta),

Rüstem Paşa İmâreti (Sapanca’da),

Mehmed Paşa İmâreti (Burgaz’da),

Mehmed Paşa İmâreti (Hafsa’da),

Mehmed Paşa İmâreti (Bosna’da),

Mustafa Paşa İmâreti (Gebze’de).

 

Dârüşşifâlar

SultanSüleymân Dârüşşifâsı (Süleymaniye’de),

Haseki Sultan Dârüşşifâsı (Haseki’de),

Vâlide Sultan Dârüşşifâsı (Üsküdar’da)

Su Yolları Kemerleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Bend Kemeri (Kağıthâne’de),

Uzun Kemer (Kemerburgaz’da),

Mağlova Kemeri(Kemerburgaz’da),

Gözlüce Kemeri (Cebeciköy’de),

Müderris köyü yakınındaki kemer (Kemerburgaz’da).

Kırık Kemer

 

Köprüler

Büyükçekmece Köprüsü ,

Silivri Köprüsü, (Sultan Süleyman Köprüsü)

Mustafa Paşa Köprüsü (Meriç üzerinde),

Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü (Tekirdağ’da),

Odabaşı Köprüsü (Halkalıpınar’da),

Kapıağası Köprüsü (Büyükçekmece'de),

MehmedPaşa Köprüsü (Sinanlı’da),

Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü (Drina Köprüsü)

Sultan Süleyman Köprüsü (Dilovası'nda)

 

Kervansaraylar

Kervansaray (Sultan Süleymân İmâreti yakınında),

Kervansaray (Büyükçekmece’de),

RüstemPaşa Kervansarayı (Rodosçuk’ta),

KebecilerKervansarayı (Bitpazarı’nda),

Rüstem Paşa Kervansarayı (Galata’da),

Ali Paşa Kervansarayı (Bursa’da),

Ali Paşa Kervansarayı (Bitpazarı’nda),

Pertev Paşa Kervansarayı (Vefâ’da),

Mustafa Paşa Kervansarayı (Ilgın’da),

Rüstem Paşa Kervansarayı (Sapanca’da),

Rüstem Paşa Kervansarayı (Samanlı’da),

Rüstem Paşa Kervansarayı (Karışdıran’da),

RüstemPaşa Kervansarayı (Akbıyık’ta),

Rüstem Paşa Kervansarayı (Karaman Ereğlisi’nde),

Hüsrev Kethüdâ Kervansarayı (İpsala’da)

MehmedPaşa Kervansarayı (Hafsa’da),

Mehmed Paşa Kervansarayı (Burgaz’da),

RüstemPaşa Kervansarayı (Edirne’de),

Ali Paşa Çarşısı ve Kervansarayı (Edirne’de),

İbrâhim Paşa Kervansarayı (İstanbul’da).

 

Saraylar

Saray-ı atîk tâmiri (Beyazıt’ta),

Saray-ı cedîd-i hümâyûn tâmiri (Topkapı’da),

Üsküdar Sarayının tâmiri (Üsküdar’da),

Galatasarayın eski yerine yeniden inşâsı (Galatasaray’da),

Atmeydanı Sarayının yeniden inşâsı (Atmeydanı’nda),

İbrahim Paşa Sarayı (At Meydanı)

Yenikapı Sarayının yeniden inşâsı (Silivrikapı’da),

Kandilli Sarayının yeniden inşâsı (Kandilli’de),

Fenerbahçe Sarayının yeniden inşâsı (Fenerbahçe’de),

İskender Çelebi Bahçesi Sarayının yeniden inşâsı (İstanbul şehir dışında),

Halkalı Pınar Sarayının yeniden inşâsı (Halkalı’da),

Rüstem Paşa Sarayı (Kadırga’da),

Rüstem Paşa Sarayı (Üsküdür’da),

Rüstem Paşa Sarayı (İskender Çelebi Çiftliğinde),

Mehmed Paşa Sarayı (Kadırga’da),

Mehmed Paşa Sarayı (Halkalı yakınında Yergöğ’de),

Mehmed Paşa Sarayı (Ayasofya yakınında),

Mehmed Paşa Sarayı (Üsküdar’da),

Mehmed Paşa Sarayı (şehrin dışında, Rüstem Çelebi Çiftliğinde),

Mehmed Paşa Sarayı (Bosna’da ,

Siyavuş Paşa Sarayı (İstanbul’da),

Siyavuş Paşa Sarayı (Üsküdar’da),

Siyavuş Paşa Sarayı (yine Üsküdar’da),

Ahmed Paşa Sarayı (Atmeydanı’nda),

Ahmed Paşa Sarayı (şehrin dışında),

Ahmed Paşa Sarayı (Taşra Çiftlik’te),

Ahmed Paşa Sarayı (Eyüp’te),

Ferhad Paşa Sarayı (Bâyezîd civârında),

Pertev Paşa Sarayı (Vefâ Meydanında),

Pertev Paşa Sarayı (şehrin dışında),

SinânPaşa Sarayı (Atmeydanı’nda),

Sofu Mehmed Paşa Sarayı (Hocapaşa’da),

Mahmûd Ağa Sarayı (Yenibahçe’de),

Şâh-ı Hûbân Kadın Sarayı (Kasımpaşa Çeşmesi yakınında),

Ali Paşa Sarayı (İstanbul’da),

Ali Paşa Sarayı (Eyüp’te).

Mahzenler

Buğday mahzeni (Galata Köşesinde),

Zift Mahzeni (Tersâne-i Âmirede),

Anbar (sarayda),

Anbar (Has Bahçe Yalısında),

Mutbak ve kiler (sarayda),

Mahzen (Unkapanı’nda),

İki adet anbar (Cebehâne yakınında),

Kurşunlu Mahzen (Tophâne’de).

 

Hamamlar

SultanSüleymân Hamamı (İstanbul’da),

Süleymaniye Hamamı (Süleymaniyede),

Üç Kapılı Hamam (Topkapısarayında),

Üç Kapılı Hamam (Üsküdar Sarayında),

Haseki Sultan Hamamı (Ayasofya yakınında),

Haseki Sultan Hamamı (Bahçekapı’da),

Haseki Sultan Hamamı (Yahudiler içinde),

Vâlide SultanHamamı (Üsküdar’da),

Vâlide SultanHamamı (Karapınar’da),

Vâlide SultanHamamı (Cibâli Kapısında),

Mihrimah SultanHamamı (Edirnekapı’da),

Lütfi Paşa Hamamı (Yenibahçe’de),

MehmedPaşa Hamamı (Galata’da),

MehmedPaşa Hamamı (Edirne’de),

Kocamustafapaşa Hamamı (Yenibahçe’de),

İbrâhim Paşa Hamamı (Silivrikapı’da),

Kapıağası Yâkub Ağa Hamamı (Sulumanastır’da),

Sinân Paşa Hamamı (Beşiktaş’ta),

Molla Çelebi Hamamı (Fındıklı’da),

Kaptan Ali Paşa Hamamı (Tophâne’de),

Kaptan Ali Paşa Hamamı (Fenerkapı’da),

Müfti Ebüssü’ûd Efendi Hamamı (Mâcuncu Çarşısında),

Mîrmirân Kasımpaşa Hamamı (Hafsa’da),

Merkez Efendi Hamamı (Yenikapı dışında),

Nişancı Paşa Hamamı (Eyüp’te),

Hüsrev Kethüdâ Hamamı (Ortaköy’de),

Hüsrev Kethüdâ Hamamı (İzmit’te),

Hamam (Çatalca’da),

RüstemPaşa Hamamı (Sapanca’da),

Hüseyin Bey Hamamı (Kayseri’de),

Sarı Kürz Hamamı (İstanbul’da),

Hayreddin Paşa Hamamı (Zeyrek’te),

Hayreddin Paşa Hamamı (Karagümrük’te),

Yâkub Ağa Hamamı (Tophâne’de),

Haydar Paşa Hamamı (Zeyrek’te),

İskender Paşa Hamamı,

Odabaşı Behruzağa Hamamı (Şehremini’de),

Kethüdâ Kadın Hamamı (Akbaba’da),

Beykoz Hamamı,

Emir Buhârî Hamamı (Edirnekapı dışında),

Hamam (Eyüp’te),

Dere Hamamı (Eyüp’te),

Sâlih Paşazâde Hamamı (Yeniköy’de),

Sultan Süleymân Hamamı (Mekke’de),

HayreddinPaşa Hamamı (Tophâne’de),

Hayreddin Paşa Hamamı (Kemeraltı’nda),

Rüstem Paşa Hamamı (Cibâli’de),

Vâlide SultanHamamı (Üsküdar’da)

Sultan Hamamı (Manisa'da)