Türk Ebru Sanatı

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Osmanlı Devletinde Sanat ve Mimari Eserler

Türk Ebru Sanatı
Kağıt bezeme sanatlarının en mühimlerinden olan ebruculuğun hangi tarihten beri bilindiğini kesinlikle söylemek bugün için imkansızdır; böyle bir belgeden mahrumuz. Gerçi çok eski tarihli kitap ciltlerinde bile yan kağıdı (kapak ile kitabı birbirine bağlayan kağıt) olarak ebru'yu görmekteyiz. Ancak bu eserlerin yazıldıkları tarih bilinse bile bizim için ebru'ya dair bir belge sayılamaz. Çünkü böyle eski yazmalar yüzyıllar boyunca hiç değilse birkaç defa tamir görüp yenilenmiştir. Bu ebru kağıtlarının da o tamir sırasında konulmuş olması muhtemeldir; yani kitabın tarihinden çok sonraya ait olacağı akla gelir. Üzerinde yazıldığı tarih kayıtlı olmak şartıyla bir hat örneği ihtiva eden ebru kağıtları zamanı göstermek bakımından bir vesika hükmündedir. Görebildiklerimiz içinde tarihi olan en eski ebru kağıdı 962 H. (1554) yılına ait bir Malik'i Deylemi yazısıdır.

Ebru'nun başlangıç tarihini bulmak için hiç değilse Onbeşinci Asır'a kadar inilebilir. Ancak bir sanatın gelişmesi ve kabul görmesi için yüzlerce yıl geçmesi gerektiğini ve kayıtlarda da detaylı bir arama yapılmadığını düşünürsek bu sanatın çok daha eskilere dayanan bir geçmişi olduğunu kabul etmemiz gerekir. Ayrıca ebru kelimesinin Farsça'daki EBRI kökünden geldiğini iddia edenler olsa da bu kelimenin kullanılmasından yıllar öncesinde Türkistan'da EBRE kelimesinin çok yakın anlamda kullanıldığı bilinmektedir. Yani kelimenin Farsça'ya zamanın Türkçe'sinden geçmiş olma olasılığı yüksektir. Osmanlı'nın son devirlerinde yaşamış olan Üsküdarlı Şeyh Sadık Efendi Ebru Sanatı'nın inceliklerini öğrenmek için Buhara'ya gitmiştir. Bu da Ebru Sanatı'nın Orta Asya kökenli olduğuna dair güçlü bir kanıttır.

NIÇIN TÜRK EBRUCULUĞU

Ebru kağıdının batı ismi Türk Kağıdı veya Türk Mermer Kağıdıdır. Avrupa'da ebru üzerine yapılan meşriyatı'da içine alan Buntpaper (alacalı kağıt) isimli eserin girişinde ebru'nun Türkistan'dan çıkmış olduğu belirtiliyor. Bizdeki ebru sanatkarları arasında söylenegelen rivayette ebruculuğun gerçekten Buhara'da başladığı şeklindedir. Ebru sonra Büyük Ipek yolu ile Iran üzerinden Türkiye'ye Ebru ismini alarak gelir. Ebru Sanatı'nın günümüze ulaşmasında Üsküdarlı Şeyh Sadık'ın büyük payı vardır. Onun devamında Hezarfen Edhem Efendi Necmeddin Okyay ve Mustafa Düzgünman bir yandan sanattaki geleneği korumuş aynı zamanda da ebru çeşitlerini tanzim ederek Ebru'yu güçlü bir sanat haline getirmişlerdir. Ebru Sanatı ile ilgili yazılmış ilk eser Tertib-i Risale-i Ebri adını taşır ve 1608 tarihlidir. Basitçe ebru yapımından ve ebru sanatçılığından bahseder.

Osmanlı'da ise Şebek Mehmed Efendi'den sonraki en önemli Ebru Sanatçısı Hatip Ebrusu'na da adını veren Istanbullu Hatip Mehmed Efendi'dir.Aynı zamanda hattat olan sanatçı Ayasofya Camii'nde hatiplik yapmış ve 1773 yılında vefat etmiştir.

EBRU NE DEMEKTIR?

Ebru kağıdı üstünde buluta benzeyen renk kümeleri meydana gelmektedir. Bu yüzden bulutumsu bulut manasına gelen Farsça Ebri adının alan kağıtlar yüzyıllar boyunca böyle anılmıştır. Ancak ebru kelimesi daha ahenkli bulunduğu için sanat isim değiştirmiş ve galat olarak ebru kağıdı veya ebruculuk denilmeye başlanmıştır. EBRU: [(Aslı: Farsça Ebri = bulut renginde ve daha doğrusu Çağatayca Ebre = Roba(elbise) yüzü kürk kabı]. Hare gibi dalgalı ve damarlı (kumaş kağıt v.s.) = (isim) Cüz ve defter kağıdı yapmak için kullanılan renkli kağıt. Ebru kelimesinin asıl olarak Ab-ru'dan geldiğini bunun ise Fars dili kaidesine göre izafet terkibi manası ile yüzsuyu demek olmayıp tavsifi terkip karşılığı suyüzü manası taşıdığını çünkü bu sanatın suüstünde icra edildiğini söyleyenler de vardır.

Kağıt üzerinde mermerdekine benzer damarlar görüldüğü için Avrupalılar ebru kağıdına mermer kağıdı ( = papier marbre marmor papieri marbled paper¦.) demeyi tercih etmişlerdir. Arap aleminde ise varaku'I-mücezza ( = damarlı kağıt) olarak tanınmıştır. Kağıt süsleme sanatlarının en önemlilerinden biri¦ Bütün Osmanlı sanatlarında olduğu gibi usta-çırak usulü ile öğrenilen ve sanatçının iradesi dışında birçok değişkenden etkilenen bir sanatır.


Ebru; renklerin suyla dansının yarattığı bir ahenktir aslında. Bazı kaynaklar ebrunun yüz suyu anlamına gelen ab-ı ru sözcüğünden bazı kaynaklar ise Orta Asya dillerinden Çağatayca'da hareli görünüm damarlı kumaş ya da kağıt anlamına gelen ebreden geldiğini söylese de en yaygın kanı kelimenin kökeninin Farsça; bulutumsu bulut gibi anlamına gelen ebri den gelmekte olduğudur. Her ne şekilde isimlendirilse isimlendirilsin insanlara da isim olan ebru gizemli bir ahenk taşıyor. Zorlu ve emek isteyen bir sanat olan ebru geri dönüşü olmayan tekrarı olmayan çok değişkenli bir sanattır. Birçok eski eserde süsleme amacıyla kullanılan ebru geleneksel el sanatlarımızdan olmasına rağmen yakın zamana kadar unutulma tehlikesi ile karşı karşıyaydı.


Dünya çapında çeşitli milletler tarafından sahiplenmeye başlanmış bazı ülkelerde ebru yapımı sırasında kullanılan malzemeleri üreten firmalar boy göstermişti. Ebru sanatında son devrin piri merhum Mustafa Düzgünman gerek yetiştirdiği öğrencilerle gerek bu sanata kazandırdığı anlayışla manevi hazinelerimizden birinin payidar kalmasında büyük rol oynamıştır.

Ayrıca Bakınız

Kanuni Sultan Süleyman

Hürrem Sultan

Mihrimah Sultan

Pargalı Ibrahim Paşa

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritalar

Dünya Haritaları