ilk Türk Islam Devletlerinde Mimari Eserler

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma ilk Türk İslam Devletlerinde Sanat ve Mimari

ILK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERINDE SANAT ESERLERI

Ayşe Bibi Türbesi : Karahanlılar

* Kervansaray ilk defa Karahanlılar zamanında inşa edilmiştir..

Leşkeri Bazar Camii: Gazneliler

Leşkeri Bazar Sarayı: Gazneliler

* Ilk medrese Nişabur'da Tuğrul Bey tarafından yaptırılmıştır.

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETI ESERLERI

Konya Sultan Hanı:Aksaray

Hekimhan:

Konya Karatay Medresesi: “

Ince Minareli Medrese: “

Hunat Hatun Medresesi: “

Yağıbasan Medresesi: “

Mama Hatun Kümbeti: “


BEYLIKLER DÖNEMI ESERLERI

Erzurum Ulu Cami: Saltuklular

Divriği Ulu Cami: Mengücekler

Mardin Ulu Cami: Artuklular

Karaman Hatuniye Medresesi Karamanoğulları

Tokat Yağıbasan Medresesi Danişmendler

Erzurum Yakutiye Medresesi Saltukoğulları

Ayrıca  Bakınız