Kim norm kadro fazlası olur

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma MEB Mevzuat Bankası

Kim norm kadro fazlası olur?

İlkokullardaki norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri belirlenirken  Denizli İl Mili Eğitim Müdürlüğünün bir açıklama geldi.

Özet: Hangi öğretmenlerin norm kadro fazlası olarak belirleneceğine dair Denizli İl Mili Eğitim Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, 4+4+4 Eğitim-Öğretim uygulamasının başlaması sonucunda okullarda meydana gelen Norm kadro fazlası sınıf öğretmenlerinin öğretmen ve velilerde sınıfları bulunan norm fazlası öğretmenlerin sınıflarından alınacağı, öğrencilerde öğretmenlerin değişeceği endişesinin oluştuğu; fakat İlköğretim kurumları yönetmeliğinde bu durum ile ilgili "İlkokullarda sınıf öğretmenleri okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar" ibaresinin bulunduğu belirtilmiştir.

 

İlkokullardaki norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri belirlenirken hangi öğretmenlerin norm kadro fazlası olarak belirleneceğine dair Denizli İl Mili Eğitim Müdürlüğünün bir açıklama yazısı ile karşılaşmaktayız.

Denizli İl Mili Eğitim Müdürlüğünün 02.08.2012 tarih ve 25126 sayılı yazılarında; “Norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri” konulu yazılarında “2012-2013 Öğretim yılında 4+4+4 eğitim-Öğretim uygulamasının başlaması sonucu ilkokullarımızda Sınıf Öğretmenleri bazında norm fazlalıkları meydana gelmiştir. Bunun sonucu olarak sınıf okutan öğretmenlerden bir kısmının norm fazlası konumunda bulunmasından dolayı öğretmen ve velilerimizde sınıfları bulunan norm fazlası öğretmenlerin sınıflarında alınacağı, öğrencilerde öğretmenlerin değişeceği endişesi oluşmaktadır.

İlköğretim kurumları yönetmeliğin 64. maddesinin 3. paragrafında “ilkokullarda sınıf öğretmenleri okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar” denilmektedir. Öğrencilerde öğretmen değişikliği sonucu eğitim-öğretim ve psikolojik yönden oluşabilecek olumsuzlukların önlenmesi ve yönetmelik maddesi gereğince norm fazlası durumuna düşen sınıfları bulunan öğretmenlerin, sınıflarını okutmaya devam etmeleri Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup olurlarınıza arz ederim.” açıklamaları bulunmaktadır.

Peki, Bu Doğru Bir Uygulama Mıdır?

Öncelikle Denizli İl Mili Eğitim Müdürlüğünün bu yazısı öğrenci velilerini rahatlatmaya yönelik bir yazı olup 4 ve 5. sınıfları mezun eden sınıf öğretmenleri norm kadro fazlası olsun şeklinde bir yazı değildir. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenlerden sınıfları olanların sınıflarını okutmaya devem etmesi yönünde alına bir valilik olurudur. Bu olur yürürlükteki mevzuata ve aşağıda vereceğimiz Danıştay kararına aykırıdır.

Denizli İl Mili Eğitim Müdürlüğü hizmet puanı yüksek olmasına rağmen sınıf verilmeyerek ek ders almasını engellediği öğretmenin psikolojisini düşünmemektedir. Hizmet puanı düşük olmasına rağmen sınıfta derse girip ek ders almaya devam eden öğretmene haksız kazanç sağlamaktadır. Bu öğretmene ihtiyaç olan başka okullardaki öğrencileri düşünmemektedir. Açılacak davalarda ne olacaktır. Açıkça hukuka aykırı bir işlem tesis edilmesi için valilik oluru alınmıştır. Davalar kaybedildiğinde avukatlık vekâlet ücretlerini ve mahkeme masraflarını kim ödeyecektir. Öğretmenlerin alamadıkları ek derslerini kim ödeyecektir? Devlet ödediği sürece de bu tür uygulamalar devam edecektir.

Öğrencilerin öğretmeni değişmesin mantığı ile 1, 2 ve 3. sınıflarının hizmet puanların yüksek olması nedeni ile normun içinde yer alacak 4 ve 5. sınıfları mezun eden sınıf öğretmenleri tarafından okutulmayıp bu sınıflardaki norm kadro fazlası sınıf öğretmeni olabilecek öğretmenler tarafından okutulmaya devem etmesi veya norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri belirlenirken sadece 4 ve 5. sınıfları mezun eden öğretmenlerden hizmet puan üstünlüğüne göre norm kadro fazlası öğretmenler belirlenmelidir mantığı yeni bir yönetmelik ihlalinin daha düşünüldüğünün işareti demektir.

Tabi o kadar yönetmelik ihlalleri yaşadık ki artık kamuoyu da buna da alıştı. Kılıf ta hazır öğrencilerin öğretmeni değişmesin. Peki, norm kadro fazlası olan 29.103 sınıf öğretmenine yer açmak için derslik açın, müdür odalarını sınıf yapın, sınıfları bölün diye talimat veren bakanlık yetkilileri sınıflar bölündüğünde bölünen sınıflara aktarılan öğrencilerin öğretmenlerinin değişeceğini bilmiyorlar mı, ya da kamuoyu bunu bilmiyor mu? Yoksa öğretmeni de mi böleceksiniz! Örneğin öğretmeni baştan aşağı tam ortadan iki ye bölerseniz iki öğretmen kazanırsınız tabi yaşatabilirseniz. Bu durumda öğretmenin öğrencisi değişmez ya da klonlayalım öğretmeni diyelim ki 40 kişilik sınıfı üçe böldünüz tabi iki sınıf daha bulursanız! O zaman öğretmeni de iki defa klonlarsınız hiçbir öğrencinin öğretmeni değişmez. Hatta öğretmeni dört kere klonlayın eşinin, çocukların yanına birini gönderin onlarında psikolojik yönden oluşabilecek olumsuzluklarını önlenmiş olursunuz. Hatta öğrenim özrü olan öğretmeni de klonlayın rahat rahat yüksek lisansını yapsın. Ama elinizde yine 29.103 sınıf öğretmeni norm kadro fazlanız olacaktır.

Peki, Kim Norm Kadro Fazlası Olur?

Öncelikle İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Öğretmenlerin atama ve yer değiştirmesi, normunun belirlenmesine dair bir yönetmelik değildir. Bu yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının kuruluş, görev ve işleyişi ile ilgili yöntem ve ilkeleri düzenlemek amacıyla, resmî ve özel ilköğretim kurumlarının amaç ve ilkelerini, yönetim, personel, eğitim-öğretim, öğrenci, güvenlik, sağlık ve donatım işleri ile bu okullardaki kayıt-kabul, sınıf geçme, sınavlar ve devam-devamsızlık konularına ilişkin yöntem ve ilkeleri kapsamaktadır.

Yukarıda bahsedilen yönetmeliğin “Öğretmenler ”başlıklı 64. maddesinin 3. fıkrasının tamamı ise; “İlkokullarda sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. Ancak isteklerinin yönetimce uygun görülmesi hâlinde başka bir sınıfı da okutabilirler. Herhangi bir sınıfta başarı gösteren öğretmenler, isteklerinin yönetimce uygun görülmesi hâlinde aynı sınıfı okutmaya devam edebilirler” şeklindedir. Bu maddedeki amaç öğretmenlerin sınıflarının keyfi olarak değiştirilmesini önlemektir.

Öğretmen Ve Yönetici Normları Hangi Yönetmeliğe Göre Belirlenir?

Norm dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk yönetmelik; 10.08.1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğidir.

Bu yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının öğretmen ve yönetici norm kadro sayılarına ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Öğretmen ve Yönetici Norm Kadro Sayıları Norm Kadro Yönetmeliği İle Belirlenir.

Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğine göre öğretmen ve yönetici norm kadro sayıları belirlenir. Bu yönetmelikte kimlerin norm kadro fazlası olacağı ise yazmaz.

Kimlerin norm kadro fazlası olması gerektiği Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin “Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliği” başlıklı, 18. maddesi 2. fıkrasındaki; “Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen kriterler çerçevesinde herhangi bir şekilde okul ve kurumların mevcut yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması halinde norm fazlası yönetici ve öğretmenlerin belirlenmesi işlemleri, ilgili atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre yapılır.” hükümlerine göre belirlenir.

Okul Yöneticilerinden Kimlerin Norm Kadro Fazlası Olması Gerektiği Yöneticilerin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinde Belirtilir.

Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin “Okul ve Kurumların Norm Kadro Sayılarının Değişmesi” başlıklı, 18. maddesi 2. fıkrasının yöneticiler açısından atıfta bulunduğu yönetmelik Yöneticilerin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğidir.

Okul yöneticilerinin her hangi bir nedenle (istifa, görevden alınma, vs.) normunun belirlenmesinde 13.08.2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 27. ve 28. maddelerindeki hükümlerine göre değerlendirme yapılmaktadır.

Öğretmenlerden Kimlerin Norm Kadro Fazlası Olması Gerektiği Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinde Belirtilir.

Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin “Okul ve Kurumların Norm Kadro Sayılarının Değişmesi” başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasının öğretmenler açısından atıfta bulunduğu yönetmelik Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğidir.

06.05.2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41. maddesi 3 fıkrasında “ Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları eğitim kurumlarında norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası olarak belirlenen bu öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre norm kadro fazlası olan öğretmenin belirlenmesinde uygulanacak olan tek kriter hizmet puanıdır.

Hizmet Puanın Dayanağı Hangi Mevzuattır?

14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Atama” başlıklı 37. Maddesinde; “ (1) 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun eki cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır.

(2) Bakan, gerekli gördüğü hâllerde atama yetkisini merkez teşkilatında alt kademelere, illerde valilere devredebilir.

(3) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır.

(4) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(5) Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il millî eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yılsonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar.

(6) Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir.” hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlerdeki tek kriter hizmet puanıdır.

Danıştay’da Hizmet Puanı Demiştir.

Hizmet puanı “Norm kadrosu fazlası öğretmenlerin tespitine ilişkin Danıştay'ın kararı”nda da açıkça “….yer değiştirme suretiyle atama işlemlerini beraberinde getiren norm kadro uygulanması bakımından da geçerlilik taşıdığı açıktır. Bir başka deyişle norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemlerde de "hizmet puanı" esasının göz önünde bulundurulması, zorunluluk arz etmektedir.” şeklinde yer almıştır.

Dolayısıyla ilkokullarda oluşturulan sınıf sayısına göre sınıf öğretmenlerinden hizmet puanı yüksek olanlar norma dâhil olarak sınıfları teslim alıp sınıflarına gireceklerdir.

Hizmet puanı düşük olanlar ise norm kadro fazlası olarak belirlenip ihtiyaç olan diğer okullara aktarılacaklardır.

“Norm kadro fazlası öğretmenler hakkında yapılacak işlemler” haberimizde bu konuyu aktarmıştık.

Bunu haricindeki uygulamalar yürürlükteki mevzuata ve Danıştay kararına aykırıdır. Denizli İl Mili Eğitim Müdürlüğünün yukarıda yer verdiğimiz yazısı da yürürlükteki mevzuata ve Danıştay kararına aykırıdır.

Ahmet KANDEMİR

personelmeb.net