Müdür Yardımcılığı Sınav Konuları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Müdür Yardımcılığı Sınavı

SINAV KONULARI
7.1. Müdürlük Seçme Sınavı Konuları ve Puan DeğeriDeğeri
1 Türkçedil bilgisi % 10
2 Resmi yazışma kuralları % 4
3 Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri % 4
4 Okul Yönetimi % 4
5 Yönetimde insan ilişkileri % 4
6 Okul geliştirme % 4
7 Eğitim ve öğretimde etik % 5
8 Türk Idare sistemi ve protokol kuralları % 5

KANUNLAR
6 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
7 5442 sayılı Il Idaresi Kanunu6
8 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
9 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
10 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
11 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
12 1702 sayılı Ilk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
13 222 sayılı Ilköğretim ve Eğitim Kanunu
14 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
15 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

BAKANLAR KURULU KARARI
16 Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ilişkin Karar

YÖNETMELIKLER
17 Milli Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği
18 Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
19 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Ilişkin Yönetmelik
20 Milli Eğitim Bakanlığı Ilköğretim Kurumları Yönetmeliği
21 Milli Eğitim Bakanlığı Ilköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
22 Milli Eğitim Bakanlığı OkulAile Birliği Yönetmeliği
23 Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
24 Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
25 Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
26 Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
27 Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği
28 26184 sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
29 17475 sayılı Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği

YÖNERGELER
30 Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
31 Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Izin Yönergesi
32 Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge

7.2. Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı Konuları ve Puan Değeri
KONULAR Puan Değeri
1 Türkçedil bilgisi %10
2 Resmi yazışma kuralları % 5
3 Atatürk Ilkeleri ve Türk Inkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik % 10
4 T.C. Anayasası (Top. %9)
a) Genel Esaslar %3
b) Temel Hak ve Ödevler %3
c) Cumhuriyetin Temel Organları %3
5 Genel Kültür %6

KANUNLAR
6 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
7 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
8 5442 sayılı Il Idaresi Kanunu
9 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
10 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
11 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
12 1702 sayılı Ilk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
13 222 sayılı Ilköğretim ve Eğitim Kanunu
14 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
15 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
7
BAKANLAR KURULU KARARI
16 Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ilişkin Karar

YÖNETMELIKLER
17 Milli Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği
18 Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
19 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Ilişkin Yönetmelik
20 Milli Eğitim Bakanlığı Ilköğretim Kurumları Yönetmeliği
21 Milli Eğitim Bakanlığı Ilköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
22 Milli Eğitim Bakanlığı OkulAile Birliği Yönetmeliği
23 Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
24 Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
25 Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
26 Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
27 Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği
28 26184 sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
29 17475 sayılı Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği

YÖNERGELER
30 Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
31 Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Izin Yönergesi
32 Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge

 

Ayrıca Bakınız

Seminer Çalışması Dökümanları

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Şube Öğretmenler Kurulu Tutanakları

Zümre Toplantısı Tutanakları

MEB Mevzuat Bankası

Anadolu ve Fen Liseleri Öğretmen Seçme Sınavı

Atatürk Hakkında Bilgi ve Döküman

Atatürk Resimleri

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Sosyal Bilgiler Tüm Sınıflar

Hayat Bilgisi

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih

Coğrafya