Eğitimde Değerlendirme ve Değerlendirme Teknikleri

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Eğitimde Değerlendirme ve Değerlendirme Teknikleri

DEĞERLENDIRME
Ölçme: Bir araç kullanarak gözlemlenen bir şeyin sayısal olarak ifade edilmesidir.
Değerleme: Yapılan ölçümü bir yönergeye göre yorumlamadır.
Değerlendirme: Elde edilen değerleme sonucunda varılan karardır.
Değerlendirme sınıf içi (dönüt) ve sınıf dışı (ödev) olarak ikiye ayrılır.


Değerlendirme teknikleri
1.    Test
2.    Sözlü yoklama
3.    Yazılı yoklama
4.    Anket
5.    Katılımlı soru
6.    Boşluk doldurma
7.    Problem çözdürme
8.    Uygulama

Bilişsel alanın değerlendirilmesi
1.    Bilgi    Test boşluk doldurma- soru-cevap
2.    Kavrama    Test boşluk doldurma
3.    Uygulama    Test problem çözdürme
4.    Analiz    Test boşluk doldurma
5.    Sentez    Test yazılı yoklama
6.    Değerlendirme    Test - yazılı yoklama

Duyuşsal alanın değerlendirilmesi
1.    Alma     Test boşluk doldurma
2.    Tekide bulunma    Anket sözlü yoklama
3.    Değer verme    Anket katılımlı sorular
4.    Organize etme    Anket yazılı yoklama
5.    Tanımlama    Katılımlı soru yazılı yoklama anket

Devinişsel alanın değerlendirilmesi
1.    Algılama (uyarılma)    Soru-cevap boşluk doldurma
2.    Hazır hale gelme (kılavuzla yapma)    Soru-cevap sözlü yoklama
3.    Kontrollü tepki (beceri haline getirme)    Uygulama 
4.    Mekanizma (duruma uydurma)    Uygulama
5.    Karmaşık tepki    Uygulama test
6.    Adaptasyon    Uygulama- soru-cevap
7.    Yeni oluşum başlatma    Uygulama proje yaptırma

Ayrıca Bakınız

Seminer Çalışması Dökümanları

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Şube Öğretmenler Kurulu Tutanakları

Zümre Toplantısı Tutanakları

MEB Mevzuat Bankası

Anadolu ve Fen Liseleri Öğretmen Seçme Sınavı

Atatürk Hakkında Bilgi ve Döküman

Atatürk Resimleri

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Hayat Bilgisi

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih

Coğrafya