Anayasalarımız Karşılaştırmalı Olarak Tablo Halinde

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Anayasa

Anayasalarımız Karşılaştırmalı Olarak Tablo Halinde

 

Insanlar arasındaki özel ve toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallara hukuk denir.Hukuk kuralların temelini "YASA"veya bugünkü adıyla "KANUN" oluşturur.
Kanun ulusal iradeyi temsil eden parlementonun koyduğu kurallardır.Yasaları yürütme organı uygular.Devleti kuran,en üst bir hukuk kuralı vardır.Devlet bütün işlerini bu üst kurala göre ayarlamak zorundadır.Işte bu kurala "ANAYASA"denir.
Anayasa'yı devlet gücüne sahip olan veya olanlar yapar.

1- 20 Ocak 1921 Anayasası (Meclis oylaması)
2- 20 Nisan 1924 Anayasası (Meclis oylaması)
3- 9 Temmuz 1961 Anayasası (Halk oylaması)
4- 7 Kasım 1982 Anayasası (Halk oylaması)

Bu anayasalara ihtiyaç halinde degişik zamanlarda ekleme yapılmıştır.

12 Eylül 1980 Askeri müdahalesi sonrasında Danışma Meclisi ve Milli Güvenlik Konseyinden oluşan iki kanatlı meclisin hazırlayıp,halk oylaması ile %90 oranında kabul edilen Anayasa ile ülkemiz hala idare edilmektedir.

Ayrıca Bakınız

1.Dünya Savaşı Haritaları

Kurtuluş Savaşı haritaları,

Ermeni Meselesi 1877-1897 Dönemi

Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Genel Kültür

Kpss Tarih

Kpss Coğrafya

Kpss Anayasa

Kpss Vatandaşlık

Kpss Çıkmış Sorular