Osmanl Tarihi Kronolojik Tablosu

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Tarih

KURULUŞ  DEVRI (1299-1453)

OSMAN GAZI (1281-1326)

ORHAN GAZI (1326-1362)

I. MURAT (1362-1389)

YILDIRIM BAYEZID (1389-1402)

FETRET DEVRI (1402-1413)

ÇELEBI MEHMET (1413-1421)

II. MURAT (1421-1451)

II. MEHMET (1451-1481)

1302 Koyunhisar (Bafeon) Savaşı

1329 Maltepe (Palekanon) Savaşı

1363 Sazlıdere Savaşı

1364 Sırpsındığı Savaşı

1371 Çirmen Savaşı

1388 Ploşnik Bozgunu

1389 I. Kosova Savaşı

1396 Niğbolu Savaşı

1402 Ankara Savaşı

1444 Varna Savaşı

1448 II. Kosova Savaşı


YÜKSELME  DEVRI (1453-1579)

II. MEHMET (FATIH) (1451-1481)

II. BAYEZID (1481-1512)

YAVUZ SULTAN SELIM (1512-1520)

KANUNI SULTAN SÜLEYMAN (1520-1566)

II. SELIM (1566-1574)

III. MURAT (1574-1595)

1453 Istanbul'un Fethi

1473 Otlukbeli Savaşı

1483 Karamanoğulları Yıkıldı

1484 Boğdan'ın Fethi Tamamlandı

1514 Çaldıran Savaşı

1516 Mercidabık Savaşı

1517 Ridaniye Savaşı

1521 Bağdat'ın Fethi

1526 Mohaç Meydan muharebesi

1529 I. Viyana Kuşatması

1532 Almanya Seferi

1541 Macaristan'ın Fethi

1566 Zigetvar Seferi

1538 Preveze Deniz Zaferi

1543 Nis Seferi

1551 Trablusgarb'ın Fethi

1559 Cerbe Savaşı

1565 Malta Kuşatması

1571 Inebahtı Savaşı


DURAKLAMA DEVRI (1579-1699)

III. MURAT (1574-1595)

III. MEHMET (1595-1603)

I. AHMET (1603-1617)

I. MUSTAFA (1617-1618)

II. OSMAN (1618-1622)

I. MUSTAFA (1622-1623)

IV. MURAT (1623-1640)

SULTAN IBRAHIM (1640-1648)

IV. MEHMET (1648-1687)

II. SÜLEYMAN (1687-1691)

II. AHMET (1691-1695)

II. MUSTAFA (1695-1703)

Osmanlı-Iran Savaşları (1577-1590, 1603-1611, 1617-1618, 1623-1639) ve Antlaşmalar (Ferhat Paşa-1590, Nasuh Paşa-1611, Serav-1618, Kasr-ı Şirin-1639).

1621 Hotin Seferi

1672 Lehistan Seferi ve Bucaş Ant.

Osmanlı-Avusturya Savaşları (1593-1606, 1662-1664) ve Antlaşmalar (Zitvatorok-1606, Vasvar-1664).

1683-1699 II. Viyana Kulşatması

1699 Karlofça Antlaşması

1700 Istanbul Antlaşması


GERILEME DEVRI (1699-1792)

II. MUSTAFA (1695-1703)

III. AHMET (1703-1730)

I. MAHMUT (1730-1754)

III. OSMAN (1754-1757)

III. MUSTAFA (1757-1774)

I. ABDÜLHAMIT (1774-1789)

III. SELIM (1789-1807)

1711 Prut Savaşı

1715-1718 Osmanlı-Avust.,Venedik

1718 Pasarofça Antlaşması

1736-1739 Osmanlı-Avst.,Rusya

1739 Belgrat Antlaşması

1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı

1774 Küçük Kaynarca Antlaşması

1787-1792 Osmanlı-Rus,Avst.

1791 Ziştovi Antlaşması

DAÄžILMA

DEVRI

(1792-1922)

III. SELIM (1789-1807)

IV. MUSTAFA (1807-1808)

II. MAHMUT (1808-1839)

ABDÜLMECID (1839-1861)

ABDÜLAZIZ (1861-1876)

V. MURAT (1876)

II. ABDÜLHAMIT (1876-1909)

V. MEHMET REŞAT (1909-1918)

VI. MEHMET VAHDETTIN (1918-1922)

1792 Yaş Antlaşması Osm-Rus

1789-1801 Napolyon'un Mısır'ı Işgali

1804 Sırp Isyanı

1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı

1812 Bükreş Antlaşması

1820 Yunan Isyanı

1827-29 Osmanlı-Rus Savaşı

1829 Edirne Antlaşması

Mısır Sorunu ve 1833 Kütahya Ant.

1833 Hünkar Iskelesi Antlaşması

1839 Tanzimat Fermanı

1853-56 Kırım Sav. 1856 Paris Ant.

1856 Islahat Fermanı

1876 I. Meşrutiyet

1877-78 Osm-Rus. 1878 Ayastefanos

1878 Berlin Antlaşması

1908 II. Meşrutiyet

1909 31 Mart Vak'ası

1911 Trablusgarp Sav (Uşi Ant.)

1912 I. Balkan Sav. (Londra Ant.)

1913 II. Balkan Sav.(Bükreş Ant.)

Ayrıca Bakınız

1.Dünya Savaşı Haritaları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Ermeni Meselesi 1877-1897 Dönemi

Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Genel Kültür

Kpss Tarih

Kpss Coğrafya

Kpss Anayasa

Kpss Vatandaşlık

Kpss Çıkmış Sorular