Tarihte Ilkler Türk Islam Tarihi

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Tarih


TÜRK - ISLAM TARIHI

Türk tarihinde Düzenli ORDUYU ilk defa METE HAN kurmuştur.m.ö.209
Orduların düzenlenmesinde 10'luk sistemi ilk METE HAN uygulamıştır.
Türklerin kurduğu ilk Imparatorluk ASYA-BÜYÜK HUN Imparatorluğu'dur.
Türk adı ile ilk kurulan devlet GÖKTÜRK DEVLETI'dir. (KÖKTÜRK)                 

Türk tarihi ile ilgili ilk yazılı belgeler ORHUN-GÖKTÜRK YAZITLARI'dır.
Ilk YERLEŞIK HAYATA geçen devlet UYGURLAR'dır.
Ilk Matbaayı kullanan UYGURLAR'dır.
Ilk Göktanrı Dini dışında dinlere inan UYGURLAR'dır.
Türk-Islam sentezini yapan ilk Türk Devleti KARAHANLILAR'dır.
Türk-Islam eserlerini ilk yapan KARAHANLILAR'dır.
Türkçe'yi Resmi Dil olarak ilk defa KARAHANLILAR kabul etmişlerdir.
Türk mimarisinde KERVANSARAYLAR ilk defa KARAHANLILAR tarafından kurulmuştur.
Türk-Islam Devletleri arasında SULTAN ünvanını ilk kez GAZNELI MAHMUT kullanmıştır.
Hindistan'da Islamiyeti yaymaya çalışan ilk Türk Hükümdarı GAZNELI MAHMUT.
Türkler Islamiyete ilk defa TALAS SAVAŞI'ndan 751 sonra topluca girmeye başlamışlardır.
Müslüman olan ilk Türk Boyları KARLUK-YAĞMA-ÇIĞIL Boylarıdır.
Ilk Müslüman Türk Devletleri Mısır'da kurulan TOLUNOĞULLARI ve IHŞITLER
Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk beylikler,DANIŞMENTLILER, SALTUKLULAR,MENGÜCEKLILER

ARTUKLULAR'dır.
Anadolu'da ilk MEDRESEYI Danişmentliler kurmuşlardır.
Ilk Türk Denizcisi Emir ÇAKA BEY'dir.
Anadolu'da Türkçeyi ilk kez resmi dil olarak ilan eden KARAMANOÄžLU MEHMET BEY'dir.
Selçukluların resmi olarak kuruluşu 1040-DANDANAKAN SAVAŞI'ndan sonradır.
Selçuklularda HASSA ORDUSU ilk defa TUÄžRUL BEY zamanında Gazneli ordusu örnek alınarak kurulmuştur.
Büyük Selçukluların ilk Başkenti NIŞABUR.
Türk tarihinde ilk medrese Tuğrul Bey tarafından Nişabur'da açıldı.
Ilk defa IKTA sistemini Büyük Selçuklu veziri Nizamül-mülk kurdu.
Büyük Selçuklu'da ilk defa DIVAN'ı  Melikşah ve Nizamül-mülk kurdu.
Anadolu'da Bizans ile yapılan ilk savaş PASINLER Savaşıdır.
Anadolu'nun kapısı ilk kez 1071 Malazgirt Savaşı ile açıldı.
Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk başkenti IZNIK'tir.
Bizans,Türkleri Anadolu'dan atamayacağını ilk MIRYOKEFALON Savaşında anladı.
Anadolu Selçuklularının ilk TERSANESINI Izzeddin Keykavus Sinop'ta yaptırdı.
Anadolu Selçuklularında ilk Altın Parayı Alaaddin Keykubat bastırdı.
Anadolu Selçuklularında ilk DONANMA Alaaddin Keykubat zamanında kuruldu.
Anadolu Türk birliğini ilk defa I.Mesut kurdu.

Ayrıca Bakınız

1.Dünya Savaşı Haritaları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Ermeni Meselesi 1877-1897 Dönemi

Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Genel Kültür

Kpss Tarih

Kpss Coğrafya

Kpss Anayasa

Kpss Vatandaşlık

Kpss Çıkmış Sorular