Trablusgarp ve Balkan Savaşları Ders Notları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Tarih

TRABLUSGARB VE BALKAN SAVAŞLARI 1911-1912-1913
TRABLUSGARP SAVAŞI 1911

ll.Meşrutuyetin ilanında rol oynayan Ittihat Terakki meşrutiyetten sonra hükümet olmamış,kurulu hükümeti dışarıdan desteklemiştir.
Bu hazırsız sız yakalanma ülkeyi daha da güçsüz kıldı.
Bu da bazı devletlerin iştahlarını kabarttı.
1911 de Italya Trablusgarp daki ufak bir karışıklığı bahane ederek burayı işgal etti.
Bunun sebeplerine bakıldığında:
Italyanın birliğini geç tamamlayıp sömürge yarışında geç kalması.
Habeşistanı işgal edip uzaklığından dolayı elinde tutamayınca yakın bir yer araması.
Buranın tam karşısında olması.
Buradan Afrika içlerine yayıla bileceğine inanması.
Kendisini Romanın varisi görmesi.
Rusya ile onun boğazları almasına karşı anlaşması.
Osmanlının güçsüzlüğünü fırsat bilmesi.
Ingiltere ve Fransa nın tam ortasına tampon devlet olarak gireceğinden bunların ses çıkarmayacağına inanması.
1911 de Italya burayı bizden istedi ve verilmeyince de işgal etmeye başladı.  
Bu haksız işgale tüm Avrupa sessiz kaldı.
Osmanlının donanması denizden yardım götürecek kadar güçlü değildi.
Karadan yardım götürme düşünüldü ise de Mısır Ingilizlerde olduğu için müsaade edilmedi.
Bazı subaylarımız buraya gönüllü olarak gittiler ve yerli halkı örgütlediler ve Italyanlar sahilden bir adım içeri atamadılar.
Bu subaylardan biride Mustafa Kemal idi.
Italya Osmanlıyı sıkıştırmak için Rodos ve Oniki adayı işgal etti.
Osmanlı buna da dayandı ama balkan savaşları başlayınca Italya ile anlaşmak zorunda kaldı.
Yapılan Uşi Antlaşmasına göre
Osmanlı Trablusgarp ve Bingaziyi boşaltacak
Rodos ve Oniki adayı Italya Osmanlıya verecek fakat Balkan savaşları bitene kadar elinde tutacak.
Libyada bir halife temsilcisi bulunacak.
Kapitülasyonların kaldırılmasına Italya yardımcı olacak.
Böylece
Kuzey Afrika daki son toprağımızda elimizden çıktı
Italya Rodos a gelerek Doğu Akdeniz e yerleşti.
Doğu Akdeniz deki dengeler bozuldu.
Kapitülasyonlar maddesi ile Osmanlı kamuoyunun tepkisi önlemeye çalışıldı.
Daha sonraki dönemlerde gelişen şartlardan dolayı Rodos geri alınamadı.

l.BALKAN SAVAŞI 1912-1913 LODRA ANTLAŞMASI
Osmanlı Ingiltere nin desteğinden yoksun kalıca Almanya ya yaklaştı.
Buda Ingiltere nin Rusya ile yaklaşmasını getirdi.
Rusların en büyük hedefi      
Slav birliğini kurmak
Boğazları alıp Akdeniz e inmek.
1908 Reval görüşmelerinde Ingiltere büyük ölçüde Rusya nın bu isteklerini kabul etti.
Osmanlı Trablusgarp meselesi ile uğraşırken Rusya Bulgaristan la Sırbistan arasındaki problemleri çözdü.
Daha sonra bunların arasına Yunanistan ve Karadağ ıda katarak bize karşı kışkırttı.
Osmanlı siyasi istikrarsızlıktan dolayı yönetimde de sıkıntılar yaşıyordu.
Ordu siyasete karışmış bazı subaylar harcanmış bazı birlikler terhis edilmişti.
Rusyanın kışkırtması sonucu bu devletler iki koldan saldırdı.
Ordumuz Doğu ve  Batı olmak üzere ikiye ayrıldı.
Yunan donanması ordularımız arasındaki bağlantıyı kopardı.
Çok kısa sürede Makedonya Selanik elden çıktı Rumeli işgal edildi.
Belgar ordusu Midye  Eneze geldi.
Hükümetten Gazi Ahmet Muhtar Paşa istifa etti ve yerine Kamil Paşa hükümet kurudu.
Bu arada Avusturya Sırbistan ın ilerleyerek Adriyatik denizine çıkmasından ve büyümesinden endişe duydu.
Bu devlet Sırpların Arnavutluk u işgal edeceği endişesine kapıldılar ve Arnavutluğu kışkırtarak bağımsızlığını ilan ettirdiler.
Bu arada ittihat terakki Bab-ı Ali baskınını yaptı hükümeti ele geçirdi.
Bu olayda Avusturya  ile Rusya yı  karşı karşıya getirdi.
Ingiltere Fransa Almanya Avrupa da bir savaş çıkma ihtimalin gördüler ve araya girerek Londra da bir konferans düzenlediler.
Konferanstan sonra Londra barışı yapıldı.

Buna göre;
Osmanlının yeni sınırı midye enez olacak
Yunanistan Girit Selanik Makedonya nın güneyini alacak
Bulgaristan kavala dedeağaç dahil tüm Trakya yı alacak.
Sırbistan orta ve kuzey Makedonya yı alacak.
Arnavutluk ve Ege denizinin durumuna Avrupa lı devletler sonra karar verecek
Böylece
Balkanlardaki son toprağımız elimizden çıktı.
Bulgaristan egeye sınır buldu ve güçlendi.
Osmanlı Ege denizindeki hâkimiyetini kaybetti.
Osmanlıcılık fikri iflas etti.
Bab-ı Ali baskını ile darbe düzenlendi.
Bu savaşları kaybetme sebeplerimize bakıldığında
Gereken yığınağın yapılmaması ve tedbirlerin alınmaması.
Bölgedeki bazı birliklerin terhis edilmesi
Orduya siyaset bulaşması.


ll.BALKAN SAVAŞI 1913 BÜKREŞ ANTLAŞMASI
Osmanlının Balkanlardan çekilmesi burada siyasi bir boşluk yarattı.
Bu boşluğu doldurma yarışı Balkan devletleri arasında çekişmeye neden oldu.
Londra antlaşması bu çekişmeyi artırdı.
Toprakların paylaşılması da bazı huzursuzluklar çıktı.
Bu arada Sırbistan Makedonya daki bazı topraklarını Bulgaristan a bıraktı.
Zaten Bulgaristan ın fazla toprak almasından rahatsız olan Yunanistan bu olaya itiraz etti.
Yunanistan Bulgaristan ı Ege denizinde de istemiyordu.
Romanya ise balkanlardaki dengelerin bozulduğunu ileri sürerek Bulgaristan dan Dobrucayı istiyordu.
Sonuçta Romanya ile Yunanistan Sırbistan ve Bulgaristan a karşı birleştiler.
Bulgaristan bunu savaş sebebi saydı ve Makedonya nın tamamını ele geçirmek için harekâta geçti.
Romanya ise durumu değerlendirerek Sofya ya doğru ilerlemeye başladı.
Osmanlı ise bu fırsatı kaçırmadı ve Enver Paşa Edirne ye yürüdü ve burayı geri aldı.
Avrupa Osmanlının verdiği toprakları geri alıp tekrar balkanlara yerleşeceğini düşünerek bu duruma razı olmadı.
Avrupanın araya girmesi Bulgaristan ın barış istemesine neden oldu.
10 Ağustos 1913 de Bulgaristan Yunanistan Romanya ve Sırbistan Bükreş antlaşmasını imzaladılar.
Bulgaristanın elinden Makedonya alındı.
Dedeağaç alınarak Bulgaristan ın Ege denizine sı8nırı daraltıldı.
Osmanlı ise bu devletlerin her biri ile ayrı birer antlaşma imzaladı.
Bulgaristan ile Istanbul antlaşmasını yaptı.
Meriç sınır kabul edildi.
Burada kalan Türklere eşit haklar verilmesi sağlandı.
Yunanistan ile Atina antlaşması yapıldı.
Yanya Girit Selanik Yunanistan a verildi.
Buralarda kalan Türklere haklar verilecek.
Böylece Yunanistan ın bizden aldığı Girit in resmen onun olduğunu kabul ettik.
Sırbistan ile Istanbul antlaşmasını imzaladık.
Burada kalan Türklere haklar alındı.
Sonuçta
Balkan savaşları Osmanlıyı maddi ve manevi yıpratmıştır.
Balkanların haritası değişmiş Arnavutluk gibi yeni bir devlet doğmuştur.
Avrupa devletlerini karşı karşıya getirmiştir.
Bölgede güçler dengesi bozulmuştur.
Bu savaş Avrupa da silahlanmayı hızlandırmış buda l. Dünya savaşına zemin hazırlamıştır.
Osmanlının Balkanlarda toprağı kalmadı  burada ve Ege denizinde hakimiyeti son buldu.
Balkan Türkleri meselesi doğdu.
Bulgaristan Ege denizine çıktı.
Osmanlıcılık fikri iflas etti.
Bab-ı Ali baskını ile Ittihat ve Terakki yönetimi ele geçirdi.

Ayrıca Bakınız

Türk Tarihi Özet Konu Anlatımı

Türk Tarihi Kronolojisi Türk Devletlerinin Kuruluş ve YıkılışTarihleri

ilk Müslüman Türk Devletleri

1.Dünya Savaşı Haritaları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Tarih Konular

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Tarih

Tarihi Videolar

Tarihi Resimler