Osmanlı devletinde Yapılan Islahatlar

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Tarih

III. SELIM (1789-1807)
+Yapılan yeniliklerin tümüne Nizam-ı Cedit adı verilir.  
+Yapacağı yenilikler için Meşveret Meclisi'ne,Lahiyalar  
hazırlattı.  
+Avrupai tarzdaki Nizam-ı Cedit ordusunu kurdu ve ordunun  
masraflarını karşılaması için Irad-ı Cedit hazinesini  
oluşturdu.  
**Ordu ilk başarısını Akka Kalesi Zaferi,Napolyona karşı  
kazanmıştır.(Ordunun yıldızı bu başarıdan sonra parladı!)  
+Avrupda sürekli elçilikler açtı.  
+Kara ve deniz mühendishanelerini genişletip,modernleştirdi.  
+Fransızca devletin ilk resmi yabancı dili olmuştur.  
+Yerli malı özendirilmiştir.  
+Illerdeki valilerin yanına halkın seçtiği ayanları  
getirilmiştir.  
+Ilk devlet matbaası Matbaa-i Amire açılmıştır.  
**Ilk özel matbaa Lale Devrinde  
+Kabakçı Mustafa isyanıyla tahtan indirilip,öldürülmüştür.
II.MAHMUT
+Sekban-ı Cedit(Nizam-ı Cedit'in yerine),Eşkinci Ocağını kurdu.  
**Yeniçerilerin isyanı üzerine her ikisi de kaldırıldı.  
+Yeniçeri ocağını kaldırdı(Vaka-ı Hayriye-1826)  
+Yeniçeri ocağının yerine Asakir-i Mensure-i Muhammediye ordusunu  
kurdu.  
**Başkomutanlığını yürütmek için Seraskerlik makamını  
oluşturdu.  
+Divan kaldırılarak,bakanlık usulü getirildi.  
+Posta teşkilatını kurdu.(Üsküdar'dan Izmit'e kadar)  
+Ayanlarla Seneddi Ittifak'ı imzaladı.  
+Ingilizlerle Balta Limanı Anlaşmasını imzaladı.(1838)  
**Osmanlı bu anlaşmadan sonra,Avrupa'nın açık pazarı haline  
gelmiştir.  
+Müsadere sistemini kaldırdı.  
+Ilk defa Avrupa'ya öğrenci gönderildi.  
+Medreselerin yanında günümüz üniversitelerine benzeyen;Harbiye  
Mektebi,Mekteb-i Marriffi Adliye,Mektebi Tıbbıye açıldı.  
+Ilk Osmanlı Resmi gazetesi Takvim-i Vekay-i çıkarıldı.  
+Ilköğretim ilk kez zorunlu kılındı.(Başarılı olunamadı)  
+Tımar sistemi kaldırıldı.  
+Erkek nüfus sayımı yapıldı,bunun yanında mülk yazımı da  
yapıldı.  
+1833 yılında Babiali'de Tercüme odasını açtı.  
**Dış ülkelerle resmi yazışmaları sürdürmek ve yabancı dil  
bilen memur yetiştirmek amacıyla.  
+Darü'ş Şüray-ı Bab-ı Ali'yi kurdu.  
**Devlete ıslahat hareketlerinde yardımcı olmak,yeni teklifler  
getirmek,memurların terfii ve yargılanmalarıyla ilgilenmek üzere.  
+Karantina usulü ilk kez uygulandı.  
**Veba ve kolera salgınları için  
+Avrupalı tüccarlarla rekabet edebilmesi için,Osmanlı  
tüccarlarına gümrük kolaylıkları sağladı.  
+Meclis-i valay-ı Ahkam-ı Adliye kuruldu(1837)  
**Askerlik dışındaki tüm ıslahatların planlandığı ve  
icraatların denetlendiği başlıca müessese.
****II. Mahmut,Osmanlı padişahları içinde en başarılı  
ıslahatları yapan padişah sayılır.

Ayrıca Bakınız

1.Dünya Savaşı Haritaları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Ermeni Meselesi 1877-1897 Dönemi

Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Genel Kültür

Kpss Tarih

Kpss Coğrafya

Kpss Anayasa

Kpss Vatandaşlık

Kpss Çıkmış Sorular