Ekonomi Tanımları Kpss

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Genel Kültür

EKONOMİ TANIMLARI

Enflasyon: Fiyatların sürekli ve hissedilir şekilde yükselmesi ve paranın değer kaybetmesidir.

Deflâsyon: Enflasyonun tersi durumudur. Fiyatlar düşeceğinden kimse parasını harcamak istemez. Herkes parasını elinde tutacağından mal ve hizmetlere talep azalacak, üretim azalacak, işsizlik ortaya çıkacaktır. Ekonominin küçülmesini be-raberinde getirir.

Devalüasyon: Ulusal para biriminin değerinin düşürülmesi.

Revalüasyon: Ulusal para biriminin değerlerinin arttırılması.

Resesyon: Ekonomik durgunluk (2009)

Moratoryum: Borçları erteleme, öteleme.

Manipülasyon: Ekonomik göstergeleri yanlış göstererek yasa dışı kazanç elde etmek. 

Sübvansiyon : Hükümetin üreticileri korumak ve onları teşvik etmek amacıyla para veya parasal değere sahip şeylerle karşılıksız olarak yaptığı yardımdır

TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) Mali yapıları zayıflayan bankaların devredildiği ve mevduat sahiplerinin haklarını koruyan kurumdur. 2002 yılından itibaren özerk bir kurumdur, daha önce BDDK’ya bağlıydı. 

(Yeni banka kurulmasına Bakanlar Kurulu karar verir.)

TC. Merkez Bankası: Para politikasını ayarlar, fiyat istikrarını sağlar. Bağımsız bir kurumdur. Başkanı Erdem Başçı’dır. 2001’de benimsenen Serbest döviz kuru rejimine aşırı müdahale etmemiştir.

Hazine Müsteşarlığı: Dış borç yönetimi yapar. IMF ile görüşmeleri yürütür. Başabakanlığa bağlıdır.

 

• 2011 büyüme rakamları: 1.Çin(%9,3), 2.Türkiye(8,5), 3.Hindistan(7,7)

• 2011 sonu en fazla döviz rezervine sahip ülke Çin’dir. 

• 2011 sonu en fazla petrol rezervine sahip ülke S.Arabistandır. 

• BM, Norveç’i insani gelişmişlik endeksi en yüksek ülkeyi seçti.

• Türkiyenin ihracatı en fazla sırasıyla Almanya, Irak, İngiltere.

• Türkiyenin ithalatı en fazla sırasıyla Rusya, Almanya, Çin.

• 2011 ihracatı (rekor kırarak) 134.9, ithalat 240.8 milyar dolar oldu. 

• 2011 sonu yıllık enflasyon    : Tüfe: %10,45, Üfe: 13,33 

• 2012 Mayıs yıllık enflasyon    : Tüfe: % 8,28, Üfe: 8,06

• 2012 Mart sonu işsizlik oranı: %9,9