Birleşmiş Milletler

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Genel Kültür

Kpss Birleşmiş Milletler

BM, uluslararası barış ve güvenliği korumak, ülkeler arası işbirliğini sağlamak amacıyla 51 ülke tarafından 24 Kasım 1945 yılında kurulmuştur. Merkezi New York'tadır. Şu an 191 üyesi bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletlerin Amaçları:
1. Uluslararası barış ve güvenliği sürdürmek.
2. Ülkeler arasında iyi ilişkileri pekiştirmek.
3. Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel işbirliğini sağlamak.
4. Insanlık sorunlarının çözümünde, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinde birlikte çalışmalar yapmak

Birleşmiş Milletlerin temel organları

Genel Kurul:

Üye devletlerden oluşur. Her üyenin bir oy hakkı vardır.
Güvenlik Konseyi:
Siyasal alanda bir yürütme organıdır. Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi vardır. Bunlardan beşi (ABD, Çin, Fransa, Ingiltere ve Rusya) daimi üyedir. Diğer 10 üye ülke Genel Kurul tarafından iki yıllık dönem için seçilir.

Ekonomik ve Sosyal Konsey:
Genel kurulca seçilen 27 üyeden oluşur. Birleşmiş Milletler'in ekonomik ve sosyal çalışmalarını yürütür.
Uluslararası Adalet Divanı: Birleşmiş Milletler'in yargı organıdır. Ülkeler, istedikleri davayı Adalet Divanı'na götürürler. Divan 15 yargıçtan oluşur. Merkezi Lahey'dir.
Genel Sekreterlik:
Ortaya konan program ve politikaları uygular. Uluslararası barış ve güvenliği bozucu olaylar konusunda raporlar hazırlayıp Güvenlik Konseyi'ne sunar.
BIRLEŞMIŞ MILLETLERE BAÄžLI UZMANLIK KURULUŞLAR

UNESCO: Birleşmiş Milletler Eğitim,Bilim ve Kültür Örgütü
FAO: Gıda ve Tarım Örgütü
UNICEF: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
IMF: Uluslar arası Para Fonu
ILO: Uluslar arası Çalışma Örgütü
WHO: Dünya Sağlık Teşkilatı
IMF (Uluslar arası Para Fonu)
1945 yılında kurulmuştur. Merkezi Washington'dur.
IMF'nin en yetkili organı Guvernörler Kuruludur.
IMF'nin para birimi SDR
Türkiye IMF'ye 1947 yılında üye olmuştur.

DÜNYA BANKASI

1945 yılında kurulmuştur. Türkiye 1947 yılında üye olmuştur.
Temel amacı; gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere mali imkanları yönlendirerek, gelişmekte olan ülkelerin yaşam standartlarının yükseltilmesini sağlamak.
NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)
4 Nisan 1949'da Washington'da 12 devletin imzalamış oldukları ittifak anlaşmasıdır.
Kurucuları: Hollanda, Belçika, Portekiz, ABD, Fransa, Ingiltere, Izlanda, Italya, Lüksembourg, Norveç, Kanada, Danimarka
Türkiye 1952 yılında üye olmuştur.

G-8 ÜLKELERI

Dünyanın en gelişmiş 8 ülkesi tarafından kurulmuştur. G-8 Ülkeleri; ABD, Almanya, Fransa, Ingiltere, Italya, Japonya, Kanada ve Rusya'dır

Ayrıca Bakınız

Kanuni Sultan Süleyman

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritalar

Dünya Haritaları