Avrupa Birliği Türkiye Ilişkileri Tarihçesi

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Genel Kültür

AVRUPA BIRLIĞI TÜRKIYE ILIŞKILERI TARIHÇESI
1959
31 Temmuz : Türkiye, AET'ye ortaklık için başvurdu.
11 Eylül       : AET Bakanlar Konseyi,Ankara ve Atina'nın Ortaklık başvurularını kabul etti.
28-30 Eylül  : Avrupa Toplulukları Komisyonu ile Türkiye arasındaki ilk hazırlık görüşmesi  
yapıldı
1963
12 Eylül : Türkiye ile AET'yi Gümrük Birliğine götürecek ve tam üyeliği sağlayacak olan Ortaklık Anlaşması ( Ankara Anlaşması ) imzalandı.
I.Mali Protokol imzalandı.

1964
1 Aralık :  Türkiye-AET Ankara Anlaşması yürürlüğe girdi. Birinci Ortaklık Konseyi toplantısı yapıldı.

1966
16-17 Mayıs : Birinci Türkiye-AET Karma Parlamento Komisyonu Brüksel'de toplandı.

1968 
9 Aralık: Katma Protokol görüşmeleri başladı.

1970
26 Ekim   : Ilk Gümrük Işbirliği Komitesi toplantısı yapıldı.
19 Kasım : Ortaklık Konseyi'nde Katma Protokol metni kabul edildi.
23 Kasım : Katma Protokol Brüksel'de imzalandı.
II. Mali Protokol imzalandı.
1971
5 Temmuz   : Katma Protokol, TBMM'de 69'a karşı 149 oyla kabul edildi.
22 Temmuz : Senato, Katma Protokolü kabul etti.
1 Eylül :  Katma Protokol'ün ticari hükümleri Geçici Anlaşma ile yürürlüğe konuldu.

1972
13 Ocak       : Ortaklık Anlaşması'nın Topluluğa katılacak yeni ülkelerce de kabulünü
sağlayacak Türkiye-AET müzakereleri başladı.
20 Temmuz : Ortaklık Konseyi , 1.9.1972 tarihinde sona erecek olan Geçici Anlaşma
süresini yıl sonuna kadar uzattı.

1973
1 Ocak: Katma Protokol yürürlüğe girdi.Birinci gümrük indirimi ve konsolide liberasyon listesi uyumu yapıldı.
21 Mayıs    : Türkiye-AET genişleme görüşmeleri mutabakat ile sonuçlandı.
30 Haziran : I. Genişleme Anlaşması (Tamamlayıcı Protokol) Ankara'da imzalandı.

1974
1 Ocak : Tamamlayıcı Protokol ile ilgili geçici anlaşma yürürlüğe kondu.

1976
1 Ocak : Türkiye, Katma Protokol'den kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getirecek ikinci gümrük indirimi ve konsolide liberasyon listesi uyumunu gerçekleştirdi.

1977
12 Mayıs   : III. Mali Protokol Brüksel'de imzalandı.
1 Temmuz : Topluluk tarafından Türkiye'ye tanınan yeni tarım tavizleri yürürlüğe kondu.

1978
4-11 Ekim  : Türkiye, Dördüncü Beş yıllık Plan süresince yükümlülüklerinin dondurulması ve aynı dönem için yaklaşık 8 milyar dolarlık yardım yapılması talebinde bulundu.
30 Ekim     : III. Mali Protokol'ün onay işlemleri tamamlandı.

1980
30 Haziran : Ortaklık Konseyi tarım ürünlerinin tamamına yakın bir kısmında Türkiye'ye uygulanan gümrük vergilerinin 1987 yılına kadar sıfıra indirilmesini kararlaştırdı. (1/80 sayılı Karar)

1981
25 Mart : Milli Güvenlik Konseyi, AT'natc tam üyelik başvurusu yapmak üzere hazırlıkların başlatılması kararını almıştır.

1982
22 Ocak : Avrupa Topluluğu , Türkiye ile ilişkilerini dondurma kararı almıştır.

1986
16 Eylül : Türkiye-AET Ortaklık Konseyi toplandı. Böylece 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren dondurulmuş bulunan Türkiye-AET ilişkilerinin canlandırılması süreci başladı.

1987
14 Nisan : Türkiye AT'ye , Roma Antlaşması'nın 237 nci, AKÇT Antlaşması'nın 98 nci ve EURATOM Antlaşması'nın 205 nci maddelerine istinaden tam üye olmak üzere müracaat etti.
27 Nisan : Türkiye'nin tam üyelik talebi Topluluk Bakanlar Konseyi tarafından incelenmek üzere Komisyon'a havale edildi.

1988
7 Kasım: Türkiye-AET arasındaki ticari ve iktisadi sorunların ele alınması amacıyla oluşturulan Ad-Hoc Komite, birinci toplantısını gerçekleştirdi.
20-21 Aralık : Ad-Hoc Komite ikinci kez toplandı ve Türkiye, 1978 yılında askıya aldığı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere, hızlandırılmış bir takvimi Topluluğa verdi ve bu takvime işlerlik kazandırdı.

1989
18 Aralık : AT Komisyonu, Türkiye'nin tam üyelik başvurusu konusundaki Görüşünde (Avis), Topluluğun , kendi iç pazarını tamamlayabilme sürecinden önce ( 1992 ) yeni bir üyeyi kabul edemeyeceği ve Türkiye'nin katılmadan önce, Ekonomik, Sosyal ve siyasal alanda gelişmesine ihtiyaç duyulduğu hususlarına yer verdi.

1990
6 Haziran : Topluluklar Komisyonu, Türkiye ile her alanda işbirliğinin başlatılması ve hızlandırılması konusundaki önlemleri içeren bir işbirliği Paketi ni hazırlayarak Konsey'in oluruna sundu.
1991
30 Eylül : Ortaklık Konseyi 1986 yılından sonra ilk kez toplandı.
6 Aralık : Ortaklık Konseyi gibi bir ortaklık organı olan Türkiye-AT Ortaklık Komitesi de 1986'dan sonra ilk kez toplanmıştır.

1992
21 Ocak : Türkiye-AT arasında bir teknik işbirliği Programı imzalandı.
9 Kasım : Türkiye-AT Ortaklık Konseyi'nin 33 ncü dönem toplantısı yapıldı.
3 Aralık : Türkiye-AT ilişkilerinin yürütülmesinde ortaya çıkan ticaret ve gümrüklerle ilgili teknik sorunların çözümü için kurulmuş olan ve 12 Kasım 1982'den beri toplanamayan Gümrük Işbirliği Komitesi , 10 ncu dönem toplantısını gerçekleştirdi.

1993
24-25 Şubat : 9 Kasım 1992 tarihli Ortaklık Konseyi'nde , Ortaklık Komitesi gözetimi altında çalışması kararlaştırılan teknik komitelerden Gümrük Birliği Alt Komitesi toplantısı Brüksel'de yapıldı.
15 Temmuz : Avrupa Parlamentosu PKK'yı bir terör örgütü olarak kınamıştır.
11-13 Eylül  : Türkiye ile AT Komisyon ve Konsey yetkilileri arasında işbirliğini geliştirici önemli görüşmeler yapılmıştır.
8 Kasım       : Ortaklık Konseyi'nin 34 ncü dönem toplantısı yapıldı..

1994
Temmuz : AT Komisyonu Gümrük Birliğinin, Türkiye-AT arasında 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşmasında belirtildiği şekilde gerçekleşmesini sağlayıcı ilkeleri tespit etmiştir.
19 Aralık : Ortaklık Konseyi'nin 35 nci dönem toplantısı yapıldı.

1995
6 Mart    : Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği'nin gerçekleştirilmesi ile ilgili ve Gümrük Birliği döneminde uygulanacak usul, esas ve süreleri belirleyen 1/95 ve 2/95 sayılı kararlar Ortaklık Konseyi'nin 36 nci dönem toplantısında kabul edildi.
30 Ekim  : Ortaklık Konseyi , 1/95 ve 2/95 sayılı Gümrük Birliği kararı çerçevesinde , Türkiye'nin Gümrük birliğinin iyi işlemesi için gerekli teknik koşulları yerine getirdiğini tespit eden 37 nci toplantısını gerçekleştirdi.
13 Aralık : 1/95 Sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı. (343 Kabul ,149 Red, 36 Çekimser)
21 Aralık : AB ile Türkiye arasında AKÇT ürünlerini kapsayan Serbest Ticaret Anlaşması parafe edildi.

1996
1 Ocak: Türkiye AB ile entegrasyonunda 22 yıl süren Geçiş Dönemini 31 Aralık 1995 tarihinde tamamlayarak 1.1.1996 tarihi itibariyle, tam üyelik sürecinde Son Dönemesanayi ürünlerinde ve işlenmiş tarım ürünlerinde sağlanan Gümrük Birliği ile girmiştir.
7-15 Şubat  : AT Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu Türkiye -Yunanistan arasındaki Kardak ( Imnia) adası nedeniyle yaşanan sorunun barışçı yollardan çözümü çağrısında bulunmuştur.
19 Şubat      : Gümrük Birliği ortak Komitesi 1 Dönem toplantısı yapıldı.
24-26 Nisan : AT Komisyon ve Konsey yetkilileri Türk Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ziyaret ederek görüş alış verişinde bulunmuştur.
4 Haziran    : Türk Başbakanı , AT Komisyon Başkanını Brüksel'de ziyaret ederek insan hakları ve terörist faaliyetler hakkında görüşmelerde bulunmuştur.
25 Temmuz : Türkiye-AB AKÇT Anlaşması Brüksel'de imzalandı.
1 Ağustos     : Türkiye-AB AKÇT Anlaşması TCRG'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
30 Ekim       : AT Komisyonu hazırlamış olduğu raporda, Türkiye-AT Gümrük Birliği ilişkisinin son derece başarılı biçimde gerçekleşmekte olduğunu vurgulamıştır. Fakat raporda Türkiye' nin Ekonomik ve demokratik reformlar açısından aynı başarıyı gösteremediği ; insan hakları ihalelerinin devam ettiği belirtilmiştir.

1997
20 Mart       : Ortaklık Komitesi 106 inci dönem toplantısı yapıldı
14-16 Nisan : Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 40 inci dönem toplantısı yapıldı.
29 Nisan      : Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Lüksembourg'da toplanmış; Konsey Başkanı Türkiye'nin AT üyeliğine ehil olduğunu ve diğer tam üyeliğe başvuran ülkelerle birlikte, aynı kriterler altında değerlendirileceğini vurgulamıştır.
30 Mayıs     : Gümrük Işbirliği Komitesi'nin 19 uncu dönem toplantısı yapıldı.
15 Temmuz : AT Komisyonu Daha Güçlü ve daha geniş bir birlik  için Gündem 2000' isimli bir rapor yayımlamıştır.Bu raporda, tam üyelik başvurusu yapan 10 Doğu ve Merkezi Avrupa ülkesi ile Kıbrıs'ın ,Avrupa Birliğine katılabilme konumları incelenmiştir
15 Temmuz : AT Komisyonu ,Türkiye “AT ilişkilerini n Gümrük Birliği ilişkinin ötesinde daha da geliştirilmesi dileği ve önerisini içeren bir karar almıştır.
17 Temmuz : Avrupa Parlamentosu ,Türkiye'nin Kuzey Irak'ta ,yaptığı askeri manevraları eleştiren bir karar almıştır.
23Temmuz : Gümrük Birliği Ortak Komitesi 6 inci dönem toplantısı yapıldı.
30 Ekim-27 Kasım 1997 : AT Konsey ve Komisyon yetkilileri Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuştur.
21Kasım : Türkiye-AT  Gümrük Birliği Komitesi ,20.Dönem toplantısı gerçekleşmiştir
5 Aralık 1997 : Türkiye insan hakları ,Kıbrıs ,Ege gibi başlıkları içeren siyasi konuları AT ile hiçbir şekilde görüşmeyeceğini; ilişkisini Gümrük Birliği çizgisinde sürdüreceğini bildirmiştir.
12-13 Aralık : Avrupa Birliği'nin Lüksenburg'ta  gerçekleştirdiği devlet ve hükümet başkanları zirvesi sonucunda Çek Cumhuriyeti ,Slovak Cumhuriyeti ,Maceristan  ,Polonya, Slovenya ,Romanya,Bulgaristan,Litvanya, Letonya, Estonya ve Kıbrıs Rum Yönetimi tam üyelik için aday ülkeler olarak belirlenmiştir.Türkiye ise aday ülkeler arasında zikredilmemiş,tam üyeliğe ehil olduğu teyid edilmiştir.

1998
1 Ocak       : Türkiye ile AB arasında karşılıklı tarım tavizlerine ilişkin 1 /98 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı yürürlüğe girdi.
1 Ocak       : AB Konsey Dönem başkanlığı 6 aylık bir süre ile icra edilmek üzere Ingiltere'ye geçmiştir.
21 Ocak     : Türkiye-At Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Istişare Komitesi Bürksel'de toplanmıştır
9-10 Şubat  : Türkiye-AB Karma Parlamentosu Komisyonu  41 inci dönem toplantısı yapıldı.
16 Şubat      : Gümrük Birliği Ortak Komitesi 7  inci dönem toplantısı yapıldı.
3 Mart : Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak AB Komisyonu tarafından hazırlanan ˜European  Strategy for Turkey ˜ başlıklı belge açıklandı.
12 Mart       : AB üyesi devletler ile tam üyeliğe aday 11 devlet Londra'da Avrupa Konferansı çerçevesinde toplanmıştır.Türkiye'nin kendi seçimi nedeni ile katılmadığı toplantıda, Fransa, Belçika ve Ingiltere devlet ve hükümet başkanları; Türkiye'nin , Avrupa'nın geleceğinin bir parçası olduğunu ve bu tür toplantılarda Türkiye'yi de görmek istediklerini vurgulamıştır.
25 Mart       : Komisyon ortak para birimi olan EURO'ya 1.1.1999 tarihinde geçecek ülkeleri tespit etmiştir.Bunlar Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Almanya, Ispanya, Fransa, Irlanda, Italya, Avusturya, Portekiz ve Finlandiya olmak üzere toplam 11 üyeden oluşmaktadır.
20-22 Nisan : Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 42 nci dönem toplantısı yapıldı.
27 Nisan      : Ingiltere Dışişleri Bakanının başkanlığında toplanan AB Konseyi , 25 Mayıs 1998 tarihinde yapılması öngörülen Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısını da gündeme almış ve Stratejinin uygulanması gereği vurgulanmıştır.Yunanistan Dışişleri Bakanı, vetosunu sürdüreceğini beyan etmiştir.
1-3 Mayıs     : AB organlarından Ekonomik ve Mali Konsey toplantısında , ortak para birimi EURO'nun kullanımı ile ilgili tüzüğün 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe girişi , oybirliği ile kabul edilmiştir. Tüzük çerçevesinde 11 üye devlet 1.1.2002 tarihinden itibaren, EURO cinsinden banknot ve madeni paraları tedavüle sokacaklardır.
19-20 Mayıs  : AB Konsey Başkanı Robin Cook Türkiye'yi ziyaret ederek ; Yunan vetosunun ilişkiler üzerindeki olumsuz etkisinden müteessir olduğunu dile getirmiştir.
25 Mayıs       : Türkiye-AB Ortaklık Konseyi , Türkiye'nin ilişkilerin seyrinden duyduğu memnuniyetsizlik nedeni ile toplanmıştır.
22-28 Mayıs  : Irlanda ve Danimarka , Kurucu Antlaşmalarda değişiklik yapan , Amsterdam Anlaşması'nı referandum yolu ile onaylamışlardır. Anlaşma , Danimarka'da %55.1, Irlanda'da ise %61.7 olumlu oy almıştır.
28 Mayıs: Türkiye-AB Gümrük Işbirliği Komitesi 21 nci dönem toplantısı yapıldı.
3-4 Haziran   : Avrupa-Akdeniz Bakanlar toplantısı gerçekleştirilmiş ve Avrupa-Akdeniz Ortaklığının, vatandaşlar tarafından da anlaşılabilir ve faydalanılabilir hale getirilmesi için tüm MED programlarının yaygınlaştırılması gereği vurgulanmıştır.
14-15 Haziran : Avrupa Birliğinin desteklediği Avrupa Akdeniz Enformasyon Toplumunda Iş Stratejileri ve Politikalar konulu uluslar arası konferans Istanbul'da yapılmıştır.
15-16 Haziran : Cardiff'de Avrupa Konseyi Zirvesi toplanarak AB'nin değişik konularını tartışmıştır.
24 Haziran       : Avrupa Parlamentosu Türkiye ile siyasi diyalogun yeniden başlatılmasını vurgulayan bir raporu kabul etmiştir.
30 Haziran       : Ortaklık Komitesi 108 nci dönem toplantısı yapıldı. Avrupa Merkez Bankası  Frankfurt'da resmen kurulmuştur.
2 Temmuz: Avrupa Konseyi'nin 6 aylık dönem başkanlığı Avusturya'ya geçmiştir.
16 Temmuz      : Türkiye'nin AB'den canlı hayvan et ithalatını yasaklayan kararında değişiklik yapmaması nedeniyle AT Komisyonunun karşı tedbirleri içeren kararı onaylanmıştır.   ( ABRG 16.07.1998, L 200)
22 Temmuz      : Türkiye, AB politikasının özünü oluşturacak şekilde hazırlamış olduğu Türkiye AB ilişkilerini Geliştirme Stratejisi başlıklı raporunu bir nota eşliğinde , AB Komisyonu ve dönem başkanlığına ( Konseye) göndermiştir.
30 Ağustos       : AB'ne tam üyelik adayı olan Bulgaristan, Litvanya , Letonya, Romanya ve Slovakya'nın Topluluk müktesebatına (Acquis communautaire) uyum durumunun değerlendirildiği izleme (screening) sürecinin 3 Nisan 1998 tarihinde başlatılan ilk aşaması tamamlanmıştır.
16 Eylül    : Avrupa Parlamentosunun Muhafazakar kanadından milletvekili McMillan Scott'un Türkiye-AB ilişkilerini konu alan raporu Avrupa Parlamentosunda tartışılmıştır.
30 Eylül    : AB Komisyonu ; Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Estonya ve Kıbrıs Rum Kesimi ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılması amacıyla , bu ülkelerin topluluk müktesebatına uyumunun değerlendirildiği Izleme Raporu'nu kabul etmiştir.
19 Ekim    : AB'nin Brüksel'de düzenlediği Ticaret Genişleme ve Çok Taraflı Sistem konulu Konferansa 11 aday ülke ile birlikte Türkiye'de 12. aday ülke olarak devlet edilmiştir.
22 Ekim  : AB Komisyonu , Yunanistan vetosu nedeniyle engellenen mali desteğin verilmesi ve Türkiye için Avrupa Stratejisinin uygulamaya sokulabilmesi amaçlarıyla yeni bir mali işbirliği önerisi sunmuştur.
4 Kasım  : Ab Komisyonu tarafından hazırlanan ve AB!ne üyelik için belirlenmiş olan Kopenhag kriterli ışığında kaydedilen gelişmelere ilişkin Komisyon görüşlerini içeren Ilerleme Raporu yayımlandı.
9-10 Kasım     : Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 43 üncü dönem toplantısı yapıldı.
10 Kasım: AB Konseyi ; Kıbrıs Rum Kesimi, Macaristan , Polonya, Çek Cumhuryeti, Slovenya ve Estonya ile bakanlar düzeyinde AB'ne katılım müzakerelerini başlatmıştır.
23 Kasım: Avrupa Birliği Konsey Dönem Başkanlığı adına Avusturya, yaşadığı bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın Italya tarafından Türkiye'ye iadesi hususunda, AB'nin Italya ile dayanışma içinde bulunduğunu belirten bir deklarasyon yayımlamıştır.
10 Aralık 1998 : TC heyeti ile Avusturya'nın Konsey Dönem Başkanlığını yaptığı AB heyeti arasında ikinci kez adalet ve içişleri konularında işbirliği toplantısı Ankara'da gerçekleştirilmiştir.
15 Aralık  : Türkiye-AB Gümrük işbirliği Komitesi 22 nci dönem toplantısı yapıldı.
18 Aralık  : AB Komisyonu , Türkiye'deki beş ekonomik ve sosyal amaçlı proje için toplam 133 milyon ECU tutarındaki yardımın MEDA fonlarından Türkiye'ye aktarılması için gereken onayı vermiştir.

1999
1 Ocak: Avrupa Birliği'nde Türk elektrik kurumu Para ( Euro ) uygulamasına geçildi.
1 Ocak: Avrupa Birliği Konsey Dönem Başkanlığı Avusturya'dan Almanya'ya geçmiştir.
1 Ocak: Türkiye Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu sistemine dahil olmuştur.
18 Ocak      : Göç ve sığınma hakkı konularında Avrupa Birliğine egemenlik devrine imkan veren anayasaya değişikliğini gerçekleştirmiştir.
26 Ocak      : Türkiye'deki insan hakları ihlallerini öne sürerek iki yıldan beri Türk öğrencilerin AB'nin eğitim ve gençlik programlarından yararlanmasını önleyen Avrupa Parlamentosunun Kültür, Eğitim ve Gençlik Komisyonu görüş, değişikliğine gitmiş ve bu konuda Türkiye'ye yeşil ışık yakan Alman Parlamenter Renate Heinish'ın raporunu kabul etmiştir.
18-19 Şubat : Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 44 ncü dönem toplantısı yapıldı.
23 Şubat : Türkiye-AKÇT Ortak Komitesi'nin Çalışma Usullerinin kabul edildiği ilk toplantısı yapıldı.
24 Şubat       : Öğrenci ve öğretim elemanlarının eğitimi ve değişimi amacına hizmet eden AB'nin Socrates ve Avrupa Gençliği programlarına Türkiye'nin de katılımı konusunda Avrupa Parlamentosunda yapılan oylamada, büyük bir çoğunlukla olumlu karar alınmıştır. Ancak bu konuda ki nihai karar yetkisi Konseyin olacaktır.
26 Şubat       : Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi'nin 8 inci toplantısı yapıldı.
28 Şubat       : AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve gümrük birliğinin derinleştirilmesi amacını taşıyan Türkiye için Avrupa Stratejisi'nin hayata geçirilmesi amacıyla yapılan teknik görüşmelerin üçüncüsü Bonn'da gerçekleştirilmiştir.
4-5 Mart       : AB'ne dahil 15 ülkenin Tarım Bakanlığı Berlin'de yapılan Avrupa Konseyi çerçevesinde toplanarak, Ortak Tarım Politikası reformu üzerinde büyük oranda uzlaşmışlar ve tarım harcamalarına bütçeden ayrılan miktarın azaltılması ve bunun oranları hususunda görüş birliğine ulaşmışlardır.
9 Mart : Türkiye'deki ve AB'deki ekonomik ve sosyal çevrelerin entegrasyon sürecinde birbirini tanıması ve anlamasına yönelik diyalog ortamının yaratılmasını amaçlayan ECOSOC Karma Istişare Komitesinin, 7 nci toplantısı Brüksel'de yapılmıştır.
16 Mart       : Amsterdam Antlaşmasını onaylamayan son ülke olan Fransa büyük bir çoğunlukla bu anlaşmayı Parlamento'da onaylayarak onay sürecine son noktayı koymuştur.
16 Mart       : AB Parlamentosu ve Komisyonu tarafından müştereken oluşturulan ve Komisyonun mali işlemlerini araştırmakla görevlendirilen Bağımsız Uzmanlar Komitesi'nin ; Komisyondaki mali işlemlerde bir dizi yoksulluk , kötü yönetim ve kayırma ( nepotizm) suçlarının işlendiğine ilişkin raporundan sonra , AB Komisyonunun 20 üyesi toplu halde istifa etmiştir.
24-25 Mart  : 16 Mart 1999 tarihinde diğer 19 Komisyoner ile  birlikte istifa eden Komisyon Başkanı Fransız Jacques Santer' in yerine Italya eski Başbakanı Romana Prodi'nin 5 yıllık bir süre için atanmasına olağanüstü Berlin Zirvesinde karar verilmiştir.
24-25 Mart  : Almanya'nın  Berlin kentinde yapılan ve 15 AB ülkesinin devlet veya hükümet Başkanlarının katıldığı olağanüstü zirvede ; genişleme , ortak tarım politikası reformu, yapısal politikaların reformu, bütçe finansmanı ve AB bütçesine en fazla yardımı yapan Almanya, Isveç, Hollanda ve Avusturya'nın katkı paylarının %25 oranında azaltılması konularını içeren Gündem 2000 (Agenda 2000) üzerinde genel bir anlaşmaya varılmıştır.
30 Mart: Türkiye-AB Ortaklık Komitesi 109 ncu dönem toplantısı yapıldı.
1 Mayıs: Amsterdam Antlaşması yürürlüğe girmiştir.2 Ekim 1997 tarihinde 15 AB ülkesi tarafından imzalanan ve üye devletlerin onay sürecini geçen Amsterdam Antlaşması , 1 Mayıs 1999 tarihinden itibaren , AB'ne dahil tüm devletlerde uygulanmaya başlamıştır.
5 Mayıs: Romano PRODI'nin Komisyon Başkanlığı'na atanması A.B. Parlamentosu tarafından onaylanmıştır.
28 Mayıs      : Türkiye-AB Gümrük Işbirliği Komitesi 23 ncü dönem toplantısı yapıldı.
3-4 Haziran  : Ab Konseyi Zirvesi Almanya'nın Köln kentinde toplanmıştır.
10-13 Haziran : Gerçekleşen AB Parlamentosu seçimleri sonucunda Sağ Grupların güçlerini artırdığı görülmüştür.
1 Temmuz     : AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı Finlandiya devralmıştır.
8 Temmuz     : Türkiye-AKÇT Ortak Komitesi'nin ikinci toplantısında Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması'nın Menşe Protokolü'nde Türkiye'nin 1 Ocak 1999 tarihi itibariyle Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemi'ne dahil olması çerçevesinde gerekli değişiklikler yapıldı.
20 Temmuz   : AB Parlamentosu Başkanlığına Bayan Fontain seçilmiştir.
17 Ağustos     : Marmara Bölgesi'nde meydana gelen deprem 20.000'e yakın insanın ölmesine ve çok büyük maddi kayıplara neden olmuştur.Meydana gelen felaketin büyüklüğü karşısında dünyanın her bir tarafından Türkiye'nin yardımına koşulmuş ve depremin olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılmasında ülkemize yardımda bulunulmuştur. Marmara depreminin etkileri , Türkiye-AB ilişkilerine bakımından ise olumlu olmuştur.
4-5 Eylül : Finlandiya'da yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısında , deprem nedeni ile tekrar gündeme gelen Türkiye ile Mali Işbirliği konusu ve AB'nin genişlemesi bağlamında Türkiye'nin adaylığı ele alınmıştır.
15 Eylül  : AB Parlamentosu'nca yeni Komisyon'a güvenoyu verilmiştir.
13 Ekim  : AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve AB'ne üyelik için belirlenmiş olan Kopenhag kriterleri ışığında kaydedilen gelişmelere ilişkin Komisyon görüşlerini içeren ikinci Ilerleme Raporu yayımlandı.
19 Ekim  : AB Konseyi Insan Hakları konusunda ilk yıllık Raporu'nu yayınlamıştır.
26 Ekim  : Adalet Divanı tarafından üye ülkelerdeki silahlı kuvvetlerin idaresi ve organizasyonu ile ilgili alınan kararlarda, kadın erkek eşitliğinin gözetilmesine dair bir karar verilmiştir.
11-12 Aralık   : Helsinki'de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve Toplantısında Türkiye'ye adaylık statüsü tanındı.
13 Aralık : Türkiye-AB Gümrük Işbirliği Komitesi 24 ncü dönem toplantısı yapıldı.

2000
1 Ocak  : AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı Portekiz devralmıştır.
15 Ocak: Malta, Romanya, Slovakya, Letonya, Litvanya ve Bulgaristan ile AB'ye katılım müzakereleri Brüksel'de başlamıştır.
24-25 Ocak   : Avrupa Birliği ve Türk heyetleri arasında Adalet ve Içişleri (Justice and Home Affairs) konularında katılım ortaklığı stratejisi ile mali yardımları saptama amaçlı görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
9 Şubat  : AB Komisyonu hukuki konularda adli yardım ile ilgili bir Yaşil Belge'yi benimsemiştir.
25 Şubat: Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi 8 nci dönem toplantısı yapıldı.
23-24 Mart    : AB Konseyi Olağanüstü Zirvesi Dönem Başkanı Portekiz'in Başkenti Lizbon'da toplanmıştır.
27 Mart : Adalet ve Içişleri Konseyi organize suçlarla mücadele konusunda bir eylem planını benimsemiştir.
11 Nisan: Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nin 39 ncu dönem toplantısı yapıldı.
9 Mayıs : Schuman  Deklerasyonu'nun 50. yıldönümü AB kurumlarınca kutlanmıştır.
5-6 Haziran   : Türkiye-AB Karma Parlamentosu Komisyonu'nun 45. Dönem toplantısı yapıldı.
13 Haziran     : Türkiye-AB Gümrük Işbirliği Komitesi'nin 25 inci dönem toplantısı yapıldı.
19-20 Haziran : Avrupa Konseyi Zirvesi Portekiz'in Feira kentinde toplanmıştır.
1 Temmuz       : AB Konsey Dönem Başkanlığı'nı Fransa devralmıştır.
4 Temmuz       : Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 4 Temmuz 2000 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4587 sayılı Kanunla, Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuştur. Kanuna göre amaç, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik faaliyetler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşların yapacakları hazırlık ve çalışmalarda iç koordinasyon ve uyumun plan ve programlara uygun olarak yönlendirilmesi ve yürütülmesini sağlamaktır. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği görevine ise Büyükelçi Volkan VURAL atanmıştır.
6 Temmuz       : Avrupa Parlamentosu Avusturya Hükümetini , Üye devletleri ve tüm AB kurumlarını Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını Takip Merkezi'nin faaliyetlerini desteklemeye çağıran bir karar alınmıştır.
26 Temmuz     : Avrupa Komisyonu, Türkiye için 450 Milyon EURO tutarında bir kredi finansman paketini onaylamıştır. Türkiye'ye yönelik bir özel eylem programı şeklinde olacak 450 Milyon EURO tutarındaki bu finansman 2000-2004 döneminde Avrupa Yatırım Bankası tarafından idare edilecektir.
18-28 Eylül      : AB Komisyonundan bir heyet , Adalet ve Içişleri konusunda Türkiye'nin kaydettiği gelişmeleri izlemek üzere 10 günlük inceleme ziyaretinde bulunmuştur.
28 Eylül   : EURO konusunda referanduma gidilen Danimarka'da halkın çoğunluğu para birliğine katılmayı reddetmiştir.
29 Eylül   : AB'nin mali menfaatlerini korumak amacıyla Avrupa Savcılığı kurumu ihdas edilmiştir.
13 Ekim  : Avrupa Komisyonu Türkiye için 3. Ilerleme Raporu'nu açıkladı.
17-18 Ekim     : Türkiye ile AB arasında Hizmetler ve Kamu Alımları alanlarında müzakerelere başlandı.
8 Kasım  : AB Komisyonu Türkiye hakkındaki ilerleme Raporlarından 3. üncüsünü, Katılım Ortaklığı Belgesi Taslağı'nı ve Genişleme Stratejisi'nin açıklamıştır.
15 Kasım       : Türkiye'nin ekonomik ve sosyal reform programını desteklemek amacıyla AB Komisyonu MEDA programı çerçevesinde 150 Milyon EURO tutarında olan ve 2001 yılı içerisinde ödenmesi tamamlanacak olan bir hibe yardımına onay vermiştir.
21-22 Kasım : Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu'nun 46 ncı toplantısı yapıldı.
4 Aralık: Genel işler Konseyi Türkiye için Katılım Ortaklığı taslağını kabul etti.
7-9 Aralık     : Nice'te toplanan Avrupa Konseyi , Nice Antlaşması'nı kabul ederek, üye ülkelerin  genişleme süresince AB kurumlarındaki temsil güçlerinde değişikliğe gitti.
8 Aralık: Gümrük Birliği Ortak Komitesi'nin 10 uncu toplantısı yapıldı.
19 Aralık      : Gümrük Işbirliği Komitesi'nin 26 ncı dönem toplantısı yapıldı.

2001
1 Ocak : AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı Isveç devralmıştır.
2 Ocak : Yunanistan Avrupa Para Birliği'ne (EURO Zone ) 12. üye ülke olarak katılmıştır.
4 Ocak : AB Konseyi Türkiye'ye 2001-2003 yılları içinde verilecek olan toplam 135 Milyon EURO tutarındaki hibeyi onaylamıştır.
18-19 Ocak  : Hizmetler ve Kamu Alımları müzakerelerinin ikinci turu gerçekleştirildi.
26 Şubat       : Katılım Ortaklığına ilişkin usuller ile Katılım Ortaklığı çerçevesinde ülkemizin alacağı yardımların temelini oluşturacak Çerçeve Yönetmelik Genel Işler Konseyi'nin toplantısında kabul edildi.
6-7 Şubat     : AB-Türkiye Gümrükler, Vergilendirme, Uyuşturucu trafiği ve Kara Paranın aklanması konulu 8. Alt Komite Toplantısı Brüksel'de AB Komisyonu adına Eric Van der MEER ve Türkiye adına Büyükelçi Mümin ALANAT'ın eş başkanlığında gerçekleşmiştir.
8 Mart  : Türkiye için Katılım Ortaklığı ile ilgili olarak AB Bakanlar Konseyi karar aldı.
19 Mart  : TBMM Topluluk Müktesebatının Üstlenilmesine Ilişkin Türkiye Ulusal Programı nı kabul etti.
23-24 Mart     : Avrupa Konseyi , 1. Bahar Toplantısını Dönem Başkanı Isveç'in Başkenti Stockholm'de toplanmıştır. Toplantının ana gündem maddeleri ekonomik ve sosyal konular olmuştur.
25 Mart   : Danimarka , Finlandiya ve Isveç Schengen Sistemine dahil olmuştur. AB içinde bireylerin serbestçe dolaşmalarına olanak sağlayan Schengen Sistemine halen Almanya, Avusturya , Belçika, Hollanda , Lüksemburg, Fransa, Ispanya, Portekiz, Italya ve Yunanistan dahil olup , Irlanda ve Ingiltere, Schengen istemi dışında kalmayı tercih etmiştir.
1 Haziran: Gümrük Birliği Ortak Komitesi'nin 11 inci toplantısı yapıldı.
7 Haziran: Irlanda Cumhuriyeti'nde , Nice Antlaşması'nın onaylanması için yapılan referandumda , seçmenler % 54 oranında hayır oyu kullanarak bu anlaşmaya karşı çıkmışlardır.
12 Haziran       : Gümrük işbirliği Komitesi'nin 27 nci dönem toplantısı yapıldı.
15-16 Haziran  : AB Konseyi Zirvesi, Isveç'in Göteborg kentinde toplanmıştır.
26 Haziran       : Türkiye-AB Ortaklığı Konseyi'nin 40'ıncı dönem toplantısı yapıldı.
26-27 Haziran  : Türkiye-AB Karma Parlamentosu Komisyonu'nun 47 nci toplantısı yapıldı.
1 Temmuz: AB Konseyi Dönem Başkanlığını Belçika devralmıştır.
2-3 Temmuz     : AB-Türkiye Gümrükler, Vergilendirme, Uyuşturucu ve Kara Para Aklama Alt Komite Toplantısı Ankara'da gerçekleştirilmiştir.
5 Eylül      : Avrupa Birliği Parlamentosu , Kıbrıs konusunda Jacque Paas tarafından hazırlanan raporu kabul etmiştir. Raporda Kıbrıs'ta bir çözümün bulunamayışının sorumlusu olarak Türkiye gösterilirken , 2004 yılında bir çözüm olmasa dahi Kıbrıs'ın üyeliğinin gerçekleşeceği belirtilmiştir.
12 Eylül   : Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları , Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı ve Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcileri, 11 Eylül 2001 tarihinde ABD'nin New York, Washington ve Pennsylvania kentlerinde gerçekleştirilen terörist saldırılar ile ilgili açıkladıkları Ortak Bildiri'de , tüm Avrupa vatandaşlarının bu saldırılardan derin üzüntü duyduğunu  ve olaylarda hayatlarını kaydeden kişilerin anısına 14 Eylül gününü Yas Günü olarak ilan etmiştir.
13 Kasım: IV. Ilerleme Raporu yayınlandı.
26-27 Kasım   : Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu'nun 48 nci toplantısı yapıldı.
29 Kasım: Gümrük Birliği Ortak Komitesi'nin 12 inci toplantısı yapıldı.
5 Aralık  : Gümrük Işbirliği Komitesi'nin 28 nci dönem toplantısı yapıldı.
14-15 Aralık   : Avrupa Konseyi Belçika'nın Leaken kentinde toplanmıştır. Zirvenin sonucunda Türkiye'nin katılım müzakerelerine yaklaştığı ve AB'nin geleceği ile ilgili konvansiyon çalışmalarına katılacağı ilan edildi.

2002
1 Ocak   : AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı Ispanya devralmıştır. AB ülkeleri ortak para birimi olan EURO'ya geçti
8 Ocak   : Türkiye-AB Troykası 10. toplantısı Madrid'de gerçekleştirilmiştir.
24 Ocak : 110. Türkiye-AB Ortaklık Komitesi toplantısı Brüksel'de gerçekleştirilmiştir.
13-15 Şubat   : AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Günter Verheugen'in Türkiye ziyareti gerçekleşmiştir.
14 Şubat: AB mali yardımlarının yönetimi ile ilgili olarak AB Komisyonu ve Türk Hükümeti arasında Mutabakat Zaptları imzalanmış, Ulusal Fon ve Merkezi Finans ve Ihale Birimi'nin yapısı, işleyişi ve sorumlukları belirlenmiştir.
19 Şubat: Kopenhag siyasi kriterlerine uyum amacıyla hazırlanan I. Uyum Paketi (TCK, terörle mücadele ve DGM kanunlarında değişiklik getiren) yürürlüğe girmiştir.
28 Şubat: AB'nin geleceğine ilişkin Konvansiyon , ilk toplantısını Brüksel'de gerçekleştirilmiştir.
1-2 Mart: Istanbul'da 5. Avrupa-Akdeniz Özel Sektör Zirvesi düzenlenmiş , 12 Akdeniz ülkesinin önde gelen özel sektör örgütleri, Akdeniz Özel Sektörü Konfederasyonu'nu (Union of Mediterranean Confederation of Enterprises-UMCE) kurma kararını imzalamışlardır.
4 Mart   : AYB, Silivri'de inşa edilecek doğalgaz tesisleri projesi için TPAO'ya 90 milyon Euro tutarında kredi vermiştir.
15-16 Mart    : AB Hükümet ve Devlet Başkanlarının Barselona'da gerçekleştirdiği Bahar Zirvesi'nde enerji ve finans piyasalarının serbestleştirilmesi, istihdamın artırılması, esnek işgücü pazarı yaratılması, Avrupa çapında ulaşım şebekelerinin birbirine bağlanması, Ortadoğu sorunu gibi ekonomi ve dış ilişkiler konuları ele alınmıştır.
Türkiye diğer aday ülkelerle birlikte 15 Mart oturumuna katılmıştır.
19 Mart : AB üyesi ülkeler ve AB aday ülkelerinin Tarım Bakanları Ortak Toplantısı gerçekleşmiştir.
20 Mart : II. Avrupa-Akdeniz Ticaret Konferansı Toledo'da yapılmıştır.
20-21 Mart    : AB'nin geleceğine ilişkin Konvansiyon, Ikinci toplantısını gerçekleştirmiştir.
9 Nisan  : Kopenhag siyasi kriterlerine uyum amacıyla hazırlanan II. Uyum Paketi ( dernekler, siyasal partiler  ve basın kanunları olmak üzere önemli yasal değişiklikler getiren) yürürlüğe girmiştir.
16 Nisan: AB -Türkiye Ortaklık Konseyi 41. toplantısını Lüksemburg'da gerçekleştirmiştir.
22-23 Nisan   : Avrupa -Akdeniz Süreci'nin 5. Dışişleri Bakanları toplantısı Valencia'da gerçekleşmiştir.
23-24 Mayıs : AB'nin geleceğine Ilişkin Konvansiyon, üçüncü toplantısını gerçekleştirmiştir.
7 Haziran :Cumhurbaşkanı Sezer'in başkanlığında TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanların çağrıldığı Avrupa Birliği konusunda toplantı, Çankaya Köşkü'nde yapıldı.
17-18 Haziran  : Türkiye-AB Karma Parlamentosu Komisyonu'nun (KPK) 49. toplantısı Brüksel'de yapılmıştır.
21-22 Haziran  : Sevile zirvesinde devlet ve hükümet başkanları Türkiye'nin gerçekleştirdiği reformların memnuniyet verici olduğunu vurguladılar. Liderler yapılan reformların yürürlüğe sokulmasının Türkiye'nin üyelik perspektifini pekiştireceğini hatırlattılar.
28 Haziran       : Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Topluluk programlarına katılımın genel ilkelerini belirlemek üzere imzalanan Çerçeve Anlaşma, 28 Haziran 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
1 Temmuz: AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı Danimarka devralmıştır.
4 Temmuz: Hazine Müsteşarlığı Belediye Su ve Kanalizasyon Altyapı Programı'nın finansmanına yönelik olarak Avrupa Yatırım Bankası ile 40 Milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzalamıştır.
9-12 Temmuz   : Avrupa gençliğinin AB'nin geleceğine ilişkin yaklaşımlarını ortaya koyduğu Gençlik Konvansiyonu Brüksel'de gerçekleştirilmiştir.
11-12 Temmuz : Türkiye-AB Karma Iştişare Komitesi'nin 13. toplantısı Erzurum'da gerçekleştirilmiştir.
15 Temmuz      : Kopenhag siyasi kriterlerine uyum amacıyla hazırlanan , çeşitli kanunlarda değişiklik öngören VI. Uyum Paketi yürürlüğe girmiştir.
23 Temmuz      : Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Anlaşması , yürürlüğe girdiği tarihin 50. yılında sona ermiştir.
3 Ağustos : Kopenhag siyasi kriterlerine uyum amacıyla hazırlanan III. Uyum paketi yürürlüğe girmiştir. TBMM' de kabul edilen yasayla , savaş ve yakın savaş tehdidi dışında idam cezası kaldırıldı, Kürkçe de dahil farklı anadil ve lehçede yayına izin verildi, anadilde öğrenim serbest bırakıldı , azınlık vakıflarına gayrimenkul edinme, kendi taşınmazları üzerinde tasarrufa bulunma hakkı tanındı.
14 Ağustos       : 2002-2005 dönemini kapsayan Katılım Öncesi Ekonomik Program Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilerek AB'ye iletilmiştir.
3 Eylül     : Türkiye Avrupa Kolordusu'na ( Eurocorps ) katılmıştır.
3 Eylül        : Türkiye ile Avrupa Birliği arasında oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulamasına ilişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı(Türkiye-Ab dolaşım belgelerinin kullanım esasları ile ilgili ) Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
9 Eylül        : Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya Cumhuriyeti, Yunanistan'ı da içeren ve Italya ile Türkiye'yi birbirine bağlayacak olan VIII. Pan “Avrupa Koridoru'na ilişkin ön anlaşma imzalanmıştır.
27 Eylül      :  Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilcisi Büyükelçi Hansjörg KRETSCHMER güven mektubunu Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet SEZER'e sunarak resmen göreve başlamıştır.
4 Ekim       : Türkiye-AB Gümrük Işbirliği Komitesi'nin 29. toplantısı Ankara'da gerçekleştirilmiştir.
9 Ekim       : Avrupa Komisyon , Türkiye'nin gerçekleştirdiği Anayasa değişiklikleri ile AB uyum paketinin Kopenhag kriterlerine doğru önemli adımlar olduğunu belirtti.
18 Ekim     : Avrupa Yatırım Bankası'nın yeni Avrupa-Akdeniz Yatırım ve Ortaklık Imkanı'nın AB üyesi ülkelere ve 12 Akdeniz ülkesine tanıtıldığı toplantı Barselona'da gerçekleştirilmiştir.
19 Ekim      : AB'nin kurumsal yapısında ve karar alma mekanizmalarında değişiklikler yapan Nice Anlaşması Irlanda'da ikinci kez yapılan referandum ile kabul edilmiştir.
24-25 Ekim 2002 : Olağanüstü Brüksel zirvesinde AB'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Avrupa Komisyonu'nun ilerleme raporunda belirttiği reformlardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve Türkiye'nin katılım müzakerelerine yaklaştığı vurgulandı. Türkiye'nin reformlara devam etmesi gerektiğini belirten sonuç bildirgesinde, Kopenhag zirvesinde, Avrupa Komisyonu'nun ilerleme raporunu esas alarak, Helsinki ve Seville zirvelerinin sonuç bildirgesinde belirtilen görüş ışığında , Türkiye'nin adaylığının bir sonraki aşaması konusunda karar alacaklarını bildirildi.
28 Ekim    : Avrupa Anayasası  Taslağı Avrupa Konvansiyonu' nun genel oturumda Başkan Valery Giscard d'Estaing tarafından sunulmuştur.
11-13 Kasım     : 2003 yılı itibariyle başlatılan 6. Çerçeve Programı'nın tanıtımına ilişkin oturumların düzenlendiği ve katılımcı ülkelerin araştırma geliştirme çalışmalarını tanıtma imkanı bulduğu açılış konferansı Brüksel'de gerçekleştirilmiştir.
20 Kasım   : Aday Ülkelerin Üyelik Yolunda Ilerlemelerine Ilişkin Tavsiye Kararı Avrupa Parlamentosu raporu ( Genişleme Raporu) , AP'nin genişleme konulu Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.
27-28 Kasım      : Kopenhag'da toplanan Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) Genel Kurulu'nda Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK'ın  üyeliği kabul edilmiştir.
28-29 Kasım      : Türkiye-AB Karma Iştişare Komitesi'nin 13. toplantısı Brüksel'de gerçekleştirilmiştir.
10 Aralık   : Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi'nin 13. toplantısını gerçekleştirmiştir.
11 Aralık   : Kopenhag siyasi kriterleri ile Anayasa'ya uyum çerçevesinde hazırlanan ve çeşitli yasalarda değişiklik öngören yasa tasarısının , yürütme ve yürürlük maddeleri dışındaki tüm maddeleri , TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
12-13 Aralık     : Kopenhag Avrupa Konseyi Zirvesi sonucunda 10 aday ülkenin 1 Mayıs 2004 itibariyle üye olmaları kararı alınmıştır. Zirve'nin Sonuç Bildirgesi'nin Türkiye Bölümünde Konsey'in 2004 yılı Ilerleme Raporu ve Komisyon'un görüşleri ışığında, Aralık 2004 tarihli Zirve'de Türkiye'nin Kopenhag Siyasi kriterlerini karşıladığı kararlarını almasa halinde müzakerelerin gecikmeksizin  başlatılacağı belirlenmiştir.
19 Aralık  : Avrupa Komisyonu Türkiye için Yapısal Uyum Yardımı kapsamındaki 75 Euro'luk ikinci ödemeyi onaylamıştır.
20 Aralık  : Avrupa Komisyonu Türkiye için öngördüğü 2002 yılı katılım öncesi mali yardım programını onaylamıştır. Program dahilinde Türkiye tarafından AB üyeliğinin gerekliliklerini üstlenmeye hazırlık amacıyla tasarlanmış 18 farklı projeye 126 milyon Euro destek verileceği ifade edilmiştir.
27 Aralık  : Türkiye AB Komisyonu ile Leonardo, Socrates ve Gençlik programlarının her biri için Hazırlık Tedbirleri Anlaşmaları ve Socrates Programı Pilot Uygulamaları Anlaşmasını Imzalamıştır.

2003
1 Ocak      : Yunanistan Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı'nı Danimarka'dan devralmıştır.
1 Ocak      : 1 Ocak 1993 tarihinde tamamlanan Iç Pazar'ın 10. yılı kutlanmış , konuya ilişkin olarak Komisyon tarafından Sınırlar Olmaksızın 10 Yıl adlı rapor yayınlanmıştır.
11 Ocak    : IV. Uyum Paketi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu paket başta Siyasi Partiler Kanunu, Basın Kanunu, Dernekler Kanunu, Dilekçe Kanunu olmak üzere toplam 16 ayrı yasada değişiklik yapmaktadır.
23 Ocak    : AB'ye uyum çalışmaları çerçevesinde hazırlanan V. Uyum Paketi yürürlüğe girmiştir. Paket, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda AIHM kararları doğrultusunda yargılamanın iadesine gidebilme konusunda önemli değişiklikler getirmiştir.Ayrıca Beşinci Uyum Paketi ile daha önce Üçüncü Uyum Paketi'nde yer almış hükümlerin kapsamı genişletilmiştir.
31 Ocak    : AB Komisyonu ile Türk Hükümeti arasında Türkiye için öngörülen 2002 katılım öncesi mali yardım programının finansman zaptı imzalanmıştır. Söz konusu finansman zaptını Komisyonun adına Genişlemeden Sorumlu Üye Günter Verheugen imzalamıştır.
31 Ocak  : AB Troikası (AB Dönem Başkanı Yunanistan'ın , Müteakip Dönem Başkanı Italya'nın Dışişleri Bakanları ve AB Komisyonu'nu temsilen Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Günter Verheugen'den oluşan) Türkiye'yi ziyaret etmiştir.
1 Şubat   : AB'nin tarihindeki en büyük genişlemenin yolunu açarak gerekli kurumsal yapılanmayı düzenleyen Nice Antlaşması metnini onaylamıştır.
13 Şubat : Arnavutluk ile AB arasında Istikrar ve Ortaklık Antlaşması'nın imzalanmasına ilişkin görüşmeler başlamıştır.
17 Şubat : Irak konusunda ortak bir tutum belirlenmesi amacıyla AB Dönem Başkanı Yunanistan tarafından Brüksel'de olağanüstü bir Avrupa Konseyi Zirvesi düzenlenmiştir.
21 Şubat : Hırvatistan AB üyeliği için resmi başvurusunu Avrupa Konseyi Başkanlığı'na sunmuştur.
24 Şubat : Üçüncü AB-Fas Ortaklık Konseyi toplantısında Ortaklık Anlaşması çerçevesinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla alt komitelerin oluşturulmasına karar verilmiştir. Alınan bu karar sonucunda ilk defa AB ile bir güney Akdeniz ülkesi arasında alt komiteler kurulmuştur.
1 Mart    : AB-Lübnan arasındaki ara Anlaşma yürürlüğe girdi.
9 Mart    : Malta AB üyeliği için referanduma düzenlemiştir. Maltalılar referandum sonucunda AB üyeliğine evet demiştir.
13 Mart  : Türkiye-AT Ortaklık Komitesi'nin 111. toplantısı Brüksel'de gerçekleştirilmiştir.
19 Mart  : Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Genişletilmiş Başkanlık Divanı toplantısı Brüksel'de gerçekleştirilmiştir.
20-21 Mart     : Avrupa Konseyi Brüksel Zirvesi gerçekleştirilmiştir. Zirve toplantısı sonucunda Lizbon reform programına ilişkin öncelikle amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmek için çeşitli yönlendirmeler ve belirli önlemler üzerinde uzlaşmaya varılmıştır.
23 Mart  : Slovenya'da Avrupa Birliği ve NATO üyeliği referandumla kabul edilmiştir.
26 Mart  : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Türkiye için gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi taslak metnini ve katılım öncesi mali yardıma ilişkin önerisini sunmuştur.
26 Mart  : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Bulgaristan ve Romanya için gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi taslak metnini ve katılım öncesi mali yardıma ilişkin önerisini sunmuştur.
26-27 Mart     : AB-Akdeniz işbirliği çerçevesinde Barselona Süreci Izleme Komitesi Brüksel'de toplanmıştır.
2 Nisan   : Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında toplam 350 milyon Euro tutarında iki kredi anlaşması yapılmıştır.
7-8 Nisan: Türkiye-Avrupa Birliği Karma Istişare Komitesi 15. toplantısını Istanbul'da gerçekleştirilmiştir.
9 Nisan   : Avrupa Parlamentosu Strasburg'da yapılan oturumda, Aralık 2002 Kopenhag Zirvesi'nde katılım müzakerelerini tamamlayan 10 aday ülkenin Birliğe katılımını onaylamıştır.
12 Nisan : Macaristan'da yapılan referandum sonucunda AB'ye katılım kararı alınmıştır.
15 Nisan : Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi'nin 42. toplantısı Lüksemburg'da yapılmıştır. Toplantıda Avrupa Birliği tarafı Türkiye'ye gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi'ni sunmuştur.
19 Nisan: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AB komisyonu kurulmuştur. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek ve müzakere etmekle görevlendirilen söz konusu Komisyon aynı zamanda TBMM'ye sunulan kanun tasarı ve teklifler ile kanun hükmünde kararnamelerin AB mevzuatına uygunluğunu inceleyerek ve ihtisas komisyonlarına görüş sunacaktır.
10-11 Mayıs    : Litvanya'da yapılan referandum sonucunda AB'ye katılım kararı alınmıştır.
12 Mayıs : Avrupa Parlamentosu Dış Ilişkiler Komitesi toplantısında Hollandalı Parlamenter Arie Oostlander tarafından hazırlanan Türkiye'ye ilişkin taslak rapor, üzerinde önemli değişiklikler yapılmasının ardından kabul edilmiştir.
17-18 Mayıs    : Slovakya'da yapılan referandum sonucunda AB'ye katılım kararı alınmıştır.
19 Mayıs : Türkiye için Gözden Geçirilmiş Katılım Ortaklığı ile ilgili olarak AB Bakanlar Konseyi karar aldı.
5 Haziran: Avrupa Halk Partisi-Hıristiyan Demokrat Grup üyesi Arie Oostlander tarafından Türkiye'ye ilişkin olarak hazırlanan rapor Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir.
6 Haziran: 2004 yılı Mayıs ayında AB tam üyesi olacak aday ülkelerin Avrupa Ekonomik Alanına katılımlarına ilişkin 9 Ocak 2003 tarihinde başlayan müzakereler tamamlanmıştır.
7-8 Haziran     : Polonya'da yapılan referandum sonucunda AB'ye katılım kararı alınmıştır.
13-14 Haziran : Çek Cumhuriyeti'nde yapılan referandum sonucunda AB'ye katılım kararı alınmıştır.
14 Haziran       : GKRY Katılım Anlaşması ˜nı onaylamıştır.
16-17 Haziran  : AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu 50. toplantısını Istanbul'da gerçekleştirmiştir.Toplantıda Türkiye -AB ilişkilerinin yanı sıra Türkiye'nin AB'ye katılımının önündeki sorunlar, Türkiye için katılım öncesi stratejisinin uygulanması, Avrupa'nın geleceğine ilişkin konvansiyon  çalışmaları ve Avrupa Parlamentosu ile TBMM arasındaki işbirliği görüşülmüştür.
19-20 Haziran : Avrupa Konseyi Zirvesi Selanik'te gerçekleştirilmiştir.Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı'nın Yunanistan'da Italya'ya devredildiği Zirveye aday Ülkeler gözlemci olarak katılmıştır. Zirve'de Türkiye Başbakan Recep Tayip Erdoğan ve Dış Işleri Bakanı Abdullah Gül tarafından temsil edilmiştir.
21 Haziran      : Avrupa Birliği-Balkan Ülkeleri Zirvesi Porto Carras'da gerçekleştirilmiştir.
Zirve'de Balkan Ülkelerinin Üyelik kriterlerini karşılamaları halinde birliğe tam üye olabilecekleri belirtilerek söz konusu ülkelerin üyelik perspektifi teyit edilmiştir.
19 Temmuz     : Kopenhag siyasi kriterlerine uyum amacıyla hazırlanan, çeşitli kanunlarda değişiklik öngören  VI. Uyum paketi yürürlüğe girmiştir.
24 Temmuz     : 2003 yılı katılım ortaklığı Belgesi ışığında güncelleştirilmiş olan Avrupa Birliği Müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programı yürürlüğe girmiştir.
7 Ağustos :  Kopenhag siyasi kriterlerine uyum amacıyla hazırlanan, çeşitli kanunlarda değişiklik öngören VII. Uyum paketi yürürlüğe girmiştir.
15 Ağustos       : Türkiye tarafında hazırlanan 2003 -2006 dönemine ilişkin 3. katılım öncesi Ekonomik Program Avrupa Komisyonu'na sunulmuştur.
14 Eylül   : Isveç yapılan referandum sonucunda Ekonomik ve parasal birliğe katılmayı reddetmiştir.
14 Eylül   : Eston'yada yapılan referandum sonucunda AB'ye katılım kararı alınmıştır.
20 Eylül   : Letonya'da yapılan referandum sonucunda AB'ye katılım kararı alınmıştır.
4 Ekim     : Hükümetler arası Konferans, Avrupa Birliği Anayasası için Roma'da çalışmalara başlamıştır. Hükümetler arası Konferans'ta AB'ye üye ve aday ülkelerin hükümet ve parlamento temsilcileri ile Avrupa Parlamentosu ve Komisyonu temsilcilerinin katıldığı Avrupa'nın geleceğine Ilişkin Konvansiyon tarafında hazırlanan Anayasal Anlaşma Taslağı'na son halinin verilmesi hedeflenmiştir.
8 Ekim    : Avrupa Birliği'nden sağlanacak mali yardımların etkin bir şekilde kullanılabilmesi için kurulan Merkezi olmayan Mali Yapılanma onaylanmış böylece AB mali yardımlarının yönetimi Türkiye'ye geçmiştir.
16 -17 Ekim  : Avrupa Birliği  Brüksel Zirvesi ve 15 birlik üyesinin yanı sıra 1 Mayıs 2004 tarihinde AB tam üyesi olacak 10 aday ülke ile Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'nin gözlemci statüsü ile katıldığı Hükümetler arası Konferans toplantısı gerçekleştirilmiştir.
28 Ekim  : Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi'nin 14. toplantısı Brüksel'de gerçekleştirilmiştir.
5 Kasım  : AB Komisyonu Türkiye'nin üyelik yönünde attığı adımları siyasi, ekonomik ve müktesebat uyumu kriterleri açısından değerlendiren 2003 Türkiye Ilerleme Raporunu ve Strateji Belgesi'ni yayınlamıştır.
28 -29 Kasım : AB Bakanlar Konseyi toplantısı Napoli'de yapılmıştır.
2 -3 Aralık     : Türkiye -AB Karma Parlamento Komisyonu'nun 51. toplantısı Brüksel'de yapılmıştır.
8 Aralık   : AB Genel Işler Konseyi Brüksel'de toplanmıştır.
12 -13 Aralık : Avrupa Birliği Zirve Toplantısı Brüksel'de gerçekleşmiştir. Konsey, Komisyon'un raporu ve tavsiyeleri temelinde, 2004 Aralık ayında yapılacak olan Zirve'de alınacak karar ışığında Türkiye ile birlikte çalışacağı taahhüdünü vurgulamıştır. Ayrıca Konsey, tam üyelik müzakerelerine başlanabilmesi için yapılan hazırlıklar çerçevesinde kaydedilen önemli ilerlemelere dayanarak Türkiye'yi teşvik ettiğini vurgulamaktadır.
15 Aralık : Türkiye ile AB mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen projelerin değerlendirilmesinin yapıldığı Ortak Izleme Komitesi Toplantısı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nde gerçekleştirilmiştir. Türkiye'de aday ülke statüsünde ilk kez yapılan toplantı sonuçları mali yardımları kullanmada bir atılım olduğunu göstermektedir.
22 Aralık : Hazırlık faaliyetleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Koordinasyonunda sürdürülen Ön Ulusal Kalkınma Planı (2004 -2006) kabul edilmiştir.

2004
18 Şubat     : Teknolojik yenilik, Eğitim ve Araştırma Programları Alt Komite Toplantısı yapılmıştır.
25 -26 Mart      : Avrupa Birliği Zirve Toplantısı Brüksel'de gerçekleştirilmiştir. Konsey, BM Güvenlik Konseyi çözümleri ışığında Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunması konusunda gösterdiği desteğin altını çizmiştir. Ayrıca, Terörle Mücadele Bildirisi yayımlanmıştır.
29 Nisan     : Avrupa Birliği Konseyi Kıbrıs Tüzüğü'nü onaylamıştır. Tüzükle, Kıbrıs'ta yapılan Referandumun ardından sorunun çözüme ulaşmaması üzerine mevcut duruma ve özellikle mallarım dolaşımına ilişkin önlemler alınmıştır.
1 Mayıs      : Avrupa Birliği'nin 10 yeni üyeyi kapsayan (Polonya, Macaristan, Çekya, Slovakya, Slovenya, Litvanya, Letonya, Estonya, Malta, GKRY) beşinci genişlemesi gerçekleşmiştir.
6 Mayıs      : Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi 15. Dönem Toplantısı yapılmıştır.
18 Mayıs    : Türkiye -AB Ortaklık Konseyi 43. Toplantısı Brüksel'de yapılmıştır.
17 -18 Haziran : Avrupa Birliği Zirve Toplantısı Brüksel'de gerçekleşmiş ve Avrupa Anayasası kabul edilmiştir. Konsey, Mayıs ayında yapılan Anayasa değişiklikleri dahil olmak üzere, Türkiye'nin Reform sürecinde gösterdiği ilerlemeleri takdirle karşıladığını belirmiştir. 2004 yılı sonunda gerçekleşecek zirve toplantısında, komisyonun Türkiye için hazırladığı ilerleme raporu ve tavsiye kararlarına dayanarak, Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirdiğine karar vermesi durumunda, Türkiye ile katılım müzakerelerine gecikmeden başlanacağı teyit edilmiştir.
22 Haziran : Avrupa Konseyi Parlamenterler Asanblesi Türkiye üzerindeki denetim sürecini sona erdirmiştir.
6 Temmuz  : Bölgesel Kalkınma, Istihdam ve Sosyal Politika Alt Komite Toplantısı yapılmıştır.
27 -28 Temmuz   : Tarım ve Balıkçılık Alt Komite Toplantısı yapılmıştır.
6 Ekim           : Avrupa Komisyonu Türkiye'nin üyelik yönünde attığı adımları siyasi, ekonomik ve Müktesebat uyumu kriterleri açısından değerlendiren 2004 Türkiye Ilerleme Raporunu ve bu rapordaki tespitler ışığında kaleme alınan Tavsiye Belgesini yayımlamıştır. Söz konusu belgelerde Türkiye'nin siyasi kriterleri yeterli ölçüde karşıladığı belirtilmekte ve Konseye, katılım müzakerelerinin başlatılması tavsiyesinde bulunulmaktadır.
12 -13 Ekim: Ulaştırma, Çevre, Enerji ve Trans-Avrupa Şebekeleri Alt Komite toplantısı yapılmıştır.
29 Kasım      : Katılım Öncesi Ekonomik Program (KEP) Yüksek Planlama Kurulunun 2004/89 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.
17 Aralık      : Avrupa Birliği ile Türkiye'nin 3 Ekim 2005 tarihinde müzakerelere başlaması kararlaştırıldı.

2005
13 Haziran   : AB Konseyi, Ankara Anlaşmasını Kıbrıs Rum kesimini de kapsayacak şekilde genişleten EK Protokolü onaylandı.
29 Haziran   : Avrupa Komisyonu , Müzakere Çerçevesi Taslağını açıkladı.
30 Temmuz  : Türkiye, Ek Protokolü imzaladı. Türkiye, Ek Protokolü imzalamasının , Rum Kesimini tanıdığı anlamına gelmeyeceğine yönelik bir deklarasyon yayımladı.
3 Ekim         : Türkiye Avrupa Birliği ile Müzakerelere başladı.

 

Ayrıca Bakınız

1.Dünya Savaşı Haritaları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Ermeni Meselesi 1877-1897 Dönemi

Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Genel Kültür

Kpss Tarih

Kpss Coğrafya

Kpss Anayasa

Kpss Vatandaşlık

Kpss Çıkmış Sorular