Sözlü Edebiyat

Sözlü Türk  Edebiyatı, Sözlü Edebiyat,Koşuk, sav, sagu, destan, kopuz,dörtlük, hece ölçüsü,