Pursaklar Ilçe Haritası Bilgileri Tarihçesi

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma ilçelerimiz

Haritayı Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız

PURSAKLAR ILÇESI (ANKARA)

Ankara Savaşı'nın yapıldığı yer olarak da bilinir. 1402'de Yıldırım Bayezid ile Timur arasında geçen tarihi Ankara savaşında Timur fillerini burada saklamıştır.

Beyazıt'ı mağlup ederek Osmanlı Devlet'inin 12 yıl sürecek olan fetret devrine girmesini sağlamıştır. Pursaklar adınıda burdan almaktadır. Önceleri 'filsaklar' olan adı zamanla değişerek ilk önce 'Pirsaklar' daha sonra da günümüzdeki adı olan 'Pursaklar' adını almıştır.

Pursaklar, Ankara Çubuk arasında yer alan köylerin en eskilerinden biridir. Pursaklar isminin geçtiği en eski tarihi vesika, 1530 yılında Osmanlı Devleti tarafından hazırlatılan tapu tahrrir defterinde “Busaklar” olarak yer almaktadır

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından 438 numaralı muhasebe-i Vilayet-i Anadolu defteri ismi ile 1993 yılında 2 cilt olarak yayınlanmıştır. Yayınlanan bu defterde iki Busaklar (Pursaklar) kaydı bulunmaktadır. Bunlardan biri köy olarak geçmekte ve o tarihte Çubuk kazasına bağlı olduğu görülmektedir. Busaklar ismini defterin iki yerinde kaydı olması köyün yarısının tımar, diğer yarısının ise vakıf arazisi olarak ayrılmasından kaynaklanmaktadır.

Busakların coğrafi olarak bugün "Eskiköy" diye tabir edilen yerde kurulu olduğunu biliyoruz. 1966 yılında Pursaklar Eskiköy muhitinde meydana gelen bir heyelan yüzünden devletin yardımı ile planlı olarak inşa edilen ve çoraklık mevkii de tabir edilen şimdiki yerine taşınmıştır. Pursakların son yerleşim alanı burası olmuştur.

Yukarıdaki kayıtların dışında köyün tarihçesiyle ilgili olarak büyüklerimizin anlattığı bazı rivayetler vardır. Bu rivayetlerin başında şimdiki Pursakların Kavacık Memba suyunun kenarında kurulu olduğu, Çubuk ovası kenarında bulunan bu köyün eşkıya ve baskısı zulmünden dolayı bugün "Eskiköy" tabir edilen yere bundan 150-200 sene önce (kesin tarihi belli değil) taşındığı söylenmektedir.

Bu rivayetin gerçeğe dayandığını, yukarıda zikrettiğimiz tapu tahrir defterinde “Kavacık” isminde bir köyün de kayıtlı olmasından anlıyoruz.

Pursakların 20. yüzyılın başlarında 30-40 haneli bir köy olduğu Balkan Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve Istiklal Savaşına 44 asker gönderdiği bunlardan sadece 4 tanesinin sağ döndüğü yaşayan büyüklerimiz tarafından anlatılmaktadır.

1970 yılı başından itibaren Pursakların çevre Il ve Ilçelerden gelen vatandaşlarla nüfusu hızla artmış, 1987 yılında Belediye teşkilatına kavuşarak Belde sıfatını almıştır.

2008 yılında Ilçe olmuştur

Coğrafi yapı

Ilçenin coğrafi yapısı hafif engebelidir. Arazi kıraçtır. Beldenin 4 km doğusunda Çubuk I barajı yer almaktadır. Esenboğa Havalimanına ulaşımı sağlayan protokol yolunun içinden geçmesi ve Ankara çevre otoyolunun yakınında olması nedeniyle stratejik bir konumda bulunmaktadır.

Ilçemiz Iç Anadolu Bölgesinin iklimi olan karasal iklim hâkimdir. Rakım olarak daha yüksekte olması nedeniyle hava Ankaradan biraz daha serin ve soğuk geçer. Yıllık yağış miktarı 436,3 mm.dir. En çok yağış alan ay Ocak, en sıcak ay Temmuzdur. Ilçemizde yağış miktarı ilkbaharda 130,5 mm. yazın 60, mm. sonbaharda 78,2 mm kışın 167,2 mm. Yağışlı günler ilkbaharda 27 gün, yazın 11 gün, sonbaharda 16 gün ve kışın 31 gündür. Yıllık yağış sayısı 110 gündür. Nispi nem oranı % 63tür.

Nüfus

Pursakların Ankaraya yakın mesafede oluşu nüfusunun hızlı bir şekilde artmasına neden olmuştur. 1987lerde merkezde 2200 civarında nüfus varken bugün bu rakam TÜIK rakamlarına göre 64.500lere çıkmıştır. Yaşayan nüfusun çok daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Ilçe Nüfus Müdürlüğü hizmete girdikten sonra ikametghını Pursaklara naklettiren vatandaşların sayısında hızlı bir artış olmuştur.

Idari yapı

Pursaklar köy statüsünde iken 1987 yılında Keçiören ilçesine bağlı ilk kademe belediyesi olmuş, 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 5747 sayılı yasa ile de ilçe statüsüne kavuşmuştur. Ilçe teşkilatları çoğunlukla kurulmuştur. Aynı kanunla Sirkeli, Saray ve Altınova ilk kadem belediyeleri de Pursaklara bağlanmıştır.

Pursaklara bağlı köy olmayıp 15 mahalle bulunmaktadır. Bunlardan dördü Merkez Belediyesine, altısı Sirkeli Ilk Kademe Belediyesine, üçü Saray Ilk Kademe Belediyesine, ikisi Altınova Belediyesine bağlıdır.

Ilçemize bağlı köy bulunmamaktadır

Toplam nüfus: 81.906

pursaklar gov.trden alıntı yapılmıştır

Ayrıca Bakınız

Insuyu Mağrası Resimleri (Burdur)

Türkiye Haritaları

Hangi Ilin Neyi Nesi Meşhur

Burdur Haritası

ilçelerimiz

iller ve Özellikleri

Köyler

il Videoları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Ülkeler Ansiklopedisi