Ilgaz Çankırı Haritası Bilgileri

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma ilçelerimiz

ILGAZ

Haritayı Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız

lçenin Tarihi:

Ilçenin kuruluş tarihinin çok eski tarihlere dayandığını kanıtlayan yüzeysel buluntular elde edilmiş olmasına rağmen kesin yerleşim tarihi belirlenememiştir. Ilçe toprakları geçmişte doğu ve batı kültürlerinin kaynaştığı ve farklı kültürlerin bir araya geldiği bir alan olmuştur. M.I. 2000 yılına ait Arkhaik Helenistik ve Roma çağına ait buluntular elde edilmiştir. En eski yerleşimin Cendere köyü ile Devrez çayının Inköy ile birleştiği yer arasında bulunduğu Roma-Bizans dönemine kadar indiği tahmin olunmakta ve ileri sürülmektedir.Ilçenin ilk yerlileri yörede şehir devletleri kuran Prota-Hititlerdir. M.I. 302-301 Ilgaz ilçe sınırları içinde bulunan Kimiate başkent olarak önemli bir kent unvanını kazanmıştır. H.Kiper ve Leonhard Kimiate'nin yerini Inköy tepesinin olduğu yer olarak ileri sürerken, Cendere ile Kurmalar köyleri arasında olduğunu ileri sürenlerde vardır. M.I. 302 yıllarında hareket üssü ve M.I. 281 yılında Mithridates'in torunlarından "Mithridates Eupatıor" burada güçlü bir Pontus krallığının temellerini atar. Hitit, Frig, Roma dönemlerine ait buluntular Salman Höyükten ve Cendere köyü höyüklerinden elde edilmiştir. Höyüklerin Roma ve daha eski dönemlere ait olduğu ileri sürülmektedir.1979 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından yaptırılan araştırmada yazıtlar, keramik ve porselen buluntuları elde edilmiştir.M.I. 180 de Çankırı prensi Morzeos Ilgaz'ı ele geçirir. M.I. 185-189 da Pontus kralı Pharnakes bölgede üstünlük sağlar. M.I 88-64 yıllarında 24 yıl süreli Mithridates savaşları yapılırsa da M.I. 120-64 yıllarında arasında Mithridates soyu bölgede üstünlüklerini devam ettirirler. Strabon'a göre Kimiate Mithridates Avpator döneminde oldukça önemli bir kent özelliğini sürdürmüştür.M.I. 3. yy. a ait Gökçay, Devrez vadileri ve Cendere köylerinde bazı buluntular elde edilmiştir.1071 yılından sonra Anadolu'ya akınlar halinde gelen Türk boylarının yönetimine girmiş, Türk boyları bölgede parça parça yerleşmeye başlamışlardır. 1132 yılında Danişment Gazinin kurduğu beyliğin sınırları içine alınan Ilgaz daha sonraları Trabzon'u başkent yapan Pontus Rum Imparatorluğunun kısa bir süre egemenliği altında yaşamıştır. 1213 yılında Selçuklu hükümdarı Izzettin Keykavus Ilgaz'ı imparatorluğun sınırları içine katar ve Candaroğulları beyliği yörede üstünlük sağlar. Çoban Hüsamettin döneminden sonra bir müddet daha bağımsız beylik halinde kalan Ilgaz bölgesi Yıldırım Beyazıt döneminde Osmanlı Imparatorluğu sınırları içine katılır.Osmanlı Imparatorluğu döneminde 1854 yılında Ilgaz'dan Koçhisar veya Koçhisar-ı Bala olarak bahsedilir. Bu yıllarda ilçe merkezi Bucura köyü dür. Daha sonraları Belören'e nakledilir. 1929 yılından sonra tekrar Çankırı'ya bağlanarak, Çankırı'nın bir ilçesi olur

Coğrafi Bilgiler

Turizme açık bir şehirdir.Ilgaz dağlarında profosyenel kayak yapılmaktadır. Kayak bölgesinde yılın her ayı kar vardır.Ilçemiz, Merkez Ilçenin 50 km kuzeyinde Ilgaz Dağları'nın güneyinde, Çankırı Kastamonu ile Gerede-Samsun Devlet Karayolları kavşağına 3 km mesafede bulunmaktadır. Çankırı il merkezinin kuzeyinde, kuzeyde Araç, doğuda Tosya, batıda Kurşunlu, güneyde ise Çankırı Merkez ile çevrilidir. 1 Bucak 73 köy vardır. Deniz seviyesinden yüksekliği 950 m olup yüzölçümü 782km'dir.Merkez nüfusu 7000, köy nüfusu 6200 olmak üzere toplam nüfus 13200'dir. Toprak ürünleri bakımından zengindir. Hububattan buğday, arpa, mısır darı, pirinç; sebzelerden patates, soğan, fasulye ve meyve yetişir.

Ekonomi

Ekonomisi temelde tarım ve hayvancılığa dayalı olup,yetiştirilen ürünlerin başında tahıl ürünleri gelmektedir ayrıca ilçe merkezinde şeker pancarı yetiştiriciliğide yapılmaktadır. Hayvancılık; daha çok büyük baş hayvancılık şeklinde yapılmaktadır.Ayrıca birçok köyde küçük baş hayvancılıkta yapılmaktadır. Yörenin bir diğer geçim kaynağıda ormancılıktır. Sanayisi gelişim aşamasında olup beklentileri karşılayacak boyutta değildir. Gelişmekte olan turizmin yöreye canlılık getirmesi beklenmekte ilçe belediyesi ve hemşehri derneklerinin düzenledikleri yayla etkinlikleri ve şenliklerle ile desteklenmekte olmasına rağmen tanıtım ve lobi faaliyetleri yetersiz kalmaktadır.

Demografik Bilgiler

1896 yılı verilerine göre ilçe nüfusu 16466 kişi olarak saptanmıştır. Bu değer 1935 yılında 20.619, 1997 de 24.627, 2000 yılında ise 38.723 e çıkmıştır. 2000 yılı verilerine göre km kareye 47 kişi düşer. Ilçenin son yıllarda başta Ankara ve Istanbul olmak üzere büyük şehirler göç vermesinin sebebi eğitim, sağlık hizmetleri ve ekonomik açıdan Çankırı ve Ankara'nın etki sahası içinde kalmasıdır. Ilçe nüfusunun %12.9 u çalışan nüfuzdur bu çalışan nüfusun %74.4 ü hizmet sektöründe %12.2 si tarımda %6.4 ü sanayi sektöründe çalışmaktadır.2000 yılı verilerine göre ilçe merkezinde oturan nüfuz 20.241 dir, ve bu değerin toplam nüfusa oranı %52 dir.

Ilgaz Dağı'nın özellikleri

Ilgaz Dağları, Batı Karadeniz Bölgesi'nde bulunan sıradağlardır. Kuzeyinde Gökırmak, güneyde Ulusu-Devrez Çayı oluklarıyla çevrilmiştir. Ilgaz Dağları Filyos Irmağı'na dökülen Soğanlı Çayı'nın Boyalı Pazar'da meydana getirdiği dirsek yakınından başlayarak, doğuda Kızılırmak'ın kazdığı vadiye kadar devam eder. Batı-güneybatı ile doğu-kuzeydoğu yönünde kesintisiz olarak devam eder. Ilgaz Dağları'nın uzunluğu 140 ile 150 km olup genişliği 30 ile 40 km kadardır. Ilgaz Dağı'nın en yüksek doruğu (2587 m)dir. Diğer yüksek tepesi ise orta bölümde olup, 2530 m yüksekliğindeki Çatal Ilgaz Tepesi'dir. Çok daha dik olan güney yamaçları Kuzey Anadolu fay sistemi ile boydan boya kesilen Ilgaz Dağları, kuzey ve güneydeki tektonik kökenli tersiyer havzalarını ayırır. Jeolojik yapısı karmaşıktır. Dağın güney yamaçları meşeliklerle kaplıdır. Kuzey yamaçlarının yüksek kısımlarında ise nem serinden hoşlanan kayın ağaçları, daha aşağılarda ise boyları 30-40 m'ye ulaşan ladin ve köknar ağaçları çoğunluktadır.Ilgaz Dağları'nın yıl boyu akışlı suları ve zengin bitki örtüsünün oluşturduğu şartlar, aşırı avlanmaya rağmen nesillerini devam ettiren geyik, karaca, ayı, yaban domuzu, kurt, tilki, tavşan, keklik gibi yabani hayvanlara uygun yaşama ortamı oluşturmaktadır.Yılın altı ayında karlarla kaplı olan Ilgaz Dağları, kış sporları imkânlarına da sahiptir. Ilgaz Dağı, kış sporları ve turizmi bakımından son dönemlerde önemini artmıştır. Yapılan tesisler ve oteller bunu sağlamıştır. Bu otellerden biri olan Ilgaz Doruk Otel'in de konaklama imkânlarıyla birlikte kayakçılar için mekanik tesisler ve pistler mevcuttur. Ilgaz dağı Doruk Mevkii'nin güney ve kuzey yamaçlarında yer alan ve birbirlerine çok yakın olan tesisler, Milli Park sınırları içerisinde kalmakta ve iki Ilin insanlarının yanı sıra, başta Ankara olmak üzere çevre illerden gelenlere hizmet vermektedir.

Ilçedeki Liseler

ILGAZ ŞEHIT NIZAMETTIN YAMAN ANADOLU LISESI

ILGAZ ATATÜRK ÇOK PROGRAMLI LISESI

ILGAZ SAĞLIK MESLEK LISESI

ILGAZ IMAM HATIP LISESI

ILGAZ MILLI PIYANGO TURIZM OTELCILIK VE MESLEK LISESI

Ayrıca Bakınız

Insuyu Mağrası Resimleri (Burdur)

Türkiye Haritaları

Hangi Ilin Neyi Nesi Meşhur

Burdur Haritası

ilçelerimiz

iller ve Özellikleri

Köyler

il Videoları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Ülkeler Ansiklopedisi