Kalecik Ilçesi Bilgileri

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma ilçelerimiz

Ankara Kalecik Ilçesi Bilgileri

Ankara Kalecik Haritası Kalecik Meydanı Resimleri


Kalecik Resimleri Kalecik Karası Üzümü Resimleri

Iç Anadolu Bölgesi'nde Ankara (il) Iline bağlı ilçe olan Kalecik'in doğusunda Sulakyurt, güneyinde Kırıkkale ve Elmadağ, batısında Çubuk, kuzeyinde de Çankırı bulunmaktadır. Ankara'nın kuzeydoğusunda yer alan ilçe, batı ve güneydeki dağlık ve engebeli kesimler ile güney-kuzey doğrultusunda Kızılırmak Vadisinden oluşmaktadır.

1.Nüfusu

Ilçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 24738'dir. Bunun 11965'si ilçe merkezinde, 12773'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.

2.Tarihi

Kalecik ve çevresi, tarihi M. I. 4000 yıllarına kadar uzanan, çok eski bir yerleşim bölgesidir.
M. I. 4000 yıllarında Ön Hititlerin bu bölgede yaşadığına dair bazı kalıntılar bulunmuştur.
Daha sonraları bölge, Büyük Iskender'in ve bilahare Doğu Roma Imparatorluğunun hâkimiyetine girmiştir.
1071 Malazgirt Savaşı ile Türklerin Anadolu' ya yerleşmeye başlamalarından sonra 1075 yılında Kalecik Kalesi, Selçuklu Türkleri tarafından zapt edilmiş ve onların hâkimiyetine geçmiştir.
Selçuklu Devletinin yıkılmasından sonra yörede Isfendiyar Oğullarının hüküm sürdüğü anlaşılmaktadır.
Yıldırım Bayezid zamanında Ankara ile birlikte Kalecik Kalesi de Osmanlılar tarafından zapt edilmiştir. Timur'un çekilmesinden sonra tekrar Isfendiyar Oğulları yörede yeniden kısa bir hâkimiyet kurmuşlar, sonra tekrar Osmanlıların hakimiyetine geçmiştir.
Kalecik, Osmanlı döneminde uzun yıllar Çankırı sancağına bağlı bir kaza olmuştur.
Anadolu tarihi coğrafyası üzerinde araştırmaları bulunan W.Ramsay Kalecik'in çevresinde Acıtorızıacum isimli bir kentten söz etmiştir. Ayrıca araştırmalarında W.Ramsam, Kalecik'i Eçelriga olarak tanımlamıştır.
Ayrıca yakın tarihimizde Kurtuluş Savaşında nokta hizmeti vermek, Kuvay-i Milliye güçlerine lojistik destek sağlamak bakımından hizmet etmiştir.
1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk Kastamonu yolculuğu sırasında bölgeyi ziyaret etmiştir.

3. Ilçe Ekonomisi

Ilçenin ekonomisi tarıma dayalıdır.
*   Bağcılık
*   Şekerpancarı
*   Buğday
*   Arpa
*   Elma
*   Armut yetiştirilir
*   Kayısı
*   Ekmek Ayvası
*   Kiraz
Hayvancılık ikinci plandadır.
Ilçe topraklarında bentonit ve mermer yatakları krom cevheri bulunmaktadır.

4. Kalecik Ilçesindeki Tarihi Eserler


Ilçe merkezinde hakim bir tepede bulunan Kalecik Kalesi Romalılardan kalma olup, Osmanlılar zamanında onarım görmüştür. Kalecik Osmanlılar döneminde oldukça gelişmiş bir kasaba olarak bilinmektedir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde adı zikredilen yerlerden birisidir. O tarihlerde Ahilik yörede yaygınlık kazanmıştır; tabakçılık, bakırcılık ve kumaş dokumacılığı dönemin gelişmiş el sanatlarındandır.

Has bey, Hamdi, Saray, Tabakhane camileri ile Kazancı Baba Türbesi ve Kızılırmak üzerindeki Develi oğlu Köprüsü belli başlı tarihi eserleridir.
Kalecik te doğal kale olmalıda ilk yerleşim nedenlerinden biridir ve bölgenin güneşi tam alması ve geceyle gündüz ısı değişiklik üzümüne dünyanın en lezzetli aromasını verir kalecik karası gerçek dünya birincisidir ancak her attığımız adım lobilere takıldığı gibi kalecik karası lobiden geçememişt

5. Köyleri

1. Akçataş

Kültür
Kültürü çok güzeldir.  Insanların en mütevazı insanlardır. Cömerttirler. Gelenek ve göreneklerine bağlı toplumdurlar. Civar göre köylere en güzel kültüre sahip köy diyebiliriz. Günümüzde ise kadınlar; elbise, etek, bluz, hırka gibi kıyafetler giyerken, erkekler; gömlek, pantolon, yelek ve ceket giyinmektedir. Kadınlar başlarına yemeni ve tülbent bağlamaktadır. Erkeklerin ise geneli başına şapka takmaktadır.
Köyde düğünler ise; oğlan (damat) evinde Cuma günü başlamakta, Pazar günü gelinin eve getirilmesiyle sona ermektedir. Kız evinde ise cumartesi günü öğle vakti oğlan evinin gelmesiyle şenlik yapılır, yemekler yenilir ve oğlan evine dönülür. Cumartesi akşamı kız evine tekrar gidilir ve “ Kına Gecesi” yapılır. Ayrıca artık günümüzde pek oynanmasa da Cuma ve cumartesi geceleri Köyün erkeleri genişçe bir meydan da toplanarak ortaya bir ateş yakar ve daire oluşturarak sırayla üzerinden atladıkları “sinsin” denen, davul ve zurna eşliğinde bir oyun oynarlar. Düğün Pazar günü gelinin törenle evinden alınarak oğlan evine getirilmesi ile sona erer. Düğünlerde çalgı aleti olarak genellikle davul zurna ve saz kullanılır

Coğrafya
Ankara iline 67 km, Kalecik ilçesine 19 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir

Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2008 - SALIM EROL
Altyapı bilgileri
Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır

2. Akkaynak

Tarihi
Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.
Kültür
Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.
Coğrafya
Ankara iline 65 km, Kalecik ilçesine 9 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
174
1997
230
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - Ilyas Yılmaz
1999 -
1994 -
1989 -
1984 -
Altyapı bilgileri
Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

3. Akkuzulu

Tarihi
Köyün adı Ankara'nın bir ilçesi olan Çubuk'un Akkuzulu köyünden geldiği rivayet edilir. Hatta bazı sülalelerin orada akrabaları olduğu söylenir ve oradan göç ettikleri söylenir. Köyün yerleşkesi Kalecik, Çubuk ve Sulakyurt ilçelerinden gelen sülaleler tarafından oluşturulmaktadır. Köydeki bazı sülale isimleri şunlardır; ÖZTÜRK, Arsalın, Yüksel, Dönmez, Türkmen, Coşkun, Cantürk, Akgün, Tekin, CESUR, DUR, Köyün genel bir kısmı Ankara'da ikamet etmekte, emekli olan belli bir kısım ise tekrar köye göç etmektedir.
Kültür
Geçmişe nazaran kavganın azaldığı görülür bu kalifiye insan yani okuma oranının artması önemli faktördür. Köyde bır etkinlik olmamaktadır. Kişiler genelde düğün ve köyün kahvesinde buluşmaktadır. Yemekleri: çok güzel düğün yemekleri vardır. Keşkek Yahni en güzel düğün yemeğidir. Pilav ve yaprak sarması da keşkek yahniyi takip eder.
Coğrafya
Ankara iline 87 km, Kalecik ilçesine 25 km uzaklıktadır. Doğuda Sulakyurt ilçesi güneyde Çankırı il sınırı ile çevrilir.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
130
2000
173
1997
187

Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - Eşref ARSLAN
1999 - Eşref ARSLAN
1994 - Enes ÖZTÜRK
1989 - Enes ÖZTÜRK
1984 - Enes ÖZTÜRK
1980 - Mehmet COŞKUN
Tarım Ürünleri
Özellikle kavun ve karpuzuyla menşur olup bağcılık önemli yer tutmaktadır bunun yanında buğday, arpa, şeker pancarı ve sebzeler yetişmektedir.
Altyapı bilgileri
Köyde, ilköğretim okulu vardır fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün [[içme suyu şebekesi ve kanaliszyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup diğer ulaşım ağı demir yoludur, köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Köyün gelişmiş sulama kooperatifi vardır, arazinin yüzde 52,7'si sulanmaktadır ve tarımda Ali bey'den sonra çevre köyler arasında birinci sıradadır ve yeni yapılmakta olan kanal-baraj sistemiyle sulanabilir arazi yüzdesi artmaktadır.

4. Aktepe

Coğrafya
Ankara iline 81 km, Kalecik ilçesine 25 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2008
05
2000
73
1997
101
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyümüzde son dönemlerde KALECIK KARASI üzüm yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy güzel kişiliği alması ile birlikte köyün güzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - DURSUN AKTEPE
1999 - FARUK AKTEPE
1994 - ÂDEM AKTEPE
1989 - EMRE AKTEPE
1984 -
Altyapı bilgileri
Köyde ilköğretim okulu VARDIR AMA LAKIN KAPALIDIR. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

5. Ali beyli

Tarihi
Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.1700'lü yıllarda Alibey adında bir bey tarafından kurulduğu rivayet edilmektedir.
Kültür
Ali beyli köyü, nün kendine özgü bir dil kullanımı vardır.köy halkı işsizlik ten dolayı sürekli büyük şehirlere göç ettiğinden,var olan bir takım gelenek, göreneklerini bilinç altına almıştır,masala düğünlerinden sonra mutlaka,köyün en hünerli,kadınlarının yapmış olduğu,etli pirinç pilavı dağıtılır,bu gelenek iç ve orta Ana doluda  çok az rastlanan bir gelenektir.Ayrıca günümüzde az,da olsa pekmezcide çok meşhurdur.köyümüz bayanlarının kendi elleri ile yapmış oldukları bul guru ana doluda kolay bulunamayacak kalitededir.ayrıca Gine düğünlerde,eğlencelerde,bir takım özel günlerde davul zurna eşliğinde köy halkı ve dışarıdan gelen misafirlerinin el ele çekmiş odcukları ağırlama halayı ayrı bir kültür değişik bir kaynaşma şeklidir.Ayrıca köyümüz insanının cenaze,hastalık vs. gibi,durumlarda,ki dayanışma ruhu bir kültür olarak yerleşmiştir
Coğrafya
Ankara iline 86 km, Kalecik ilçesine 30 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
270
1997
392
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - Gazi Yılmaz
1999 - Etmem Karaca oğlu
1994 - Şevket Yılmaz
1989 - Şevket Yılmaz
1984 - Mustafa KARACAOÄžLU
şu anki köy muhtarı Nedim DOÄžAN'DIR.
Altyapı bilgileri
Köyde ilköğretim okulu yoktur.  Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı yoktur sağlık evi vardır. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

6. Altıntaş

Tarihi
Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur. Eski adı Kumartaş olup muhtarlığın aldığı bir karar la Altıntaş olarak değiştirilmiştir. Oğuz Türkleri'nin 1071'den sonra Anadolu'ya göçleri esnasında gelip yerleştikleri ama köy halkının 3-4 boydan meydana geldiği (değişik yörelerden göçler ) varsayımları vardır.
Kültür
Köyün gelenek, görenekleri itibariyle Oğuz Türkleri'nin örf ve adetlerini kısmen de olsa yaşatmaktadır. Ataerkil bir yapıya ve hakka saygınlık vardır.
Köyün gelenekleri:
*   Köy düğünlerinde devamlı şekilde seğmen alayları kurulurdu.
*   Köy düğünlerinde gelin muhakkak at üstünde baba evinden çıkardı,
*   Köy düğünlerinde orta asma kökenli olarak sinsin oynanır halen,
*   Köy düğünlerinde ejderhalı oyunlar oynanırdı,
*   Köy de eskiden kadınlar erkeğin önünü asla geçmezdi.
Coğrafya
Ankara iline 95 km, Kalecik ilçesine 39 km uzaklıkta, olup Altıntaş (kumar taş) havza olarak dağlar arasında bir ovadır buda dünyanın oluşumunda ve iç anada dolunun denizlerle kaplı olduğu ve depremler neticesinde dağların yeni şekil almasıyla dağ kütleleriyle dolu olan bir bölüm ve denizlerin çekilmesi sonucunda meydana gelmiştir.. yer altı ırmakları ve gölleri mevcuttur....
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
172
1997
225
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. köy ankaraya sürekli olarak göç verdiğinden hayvancılık bitmiştir.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - Üzeyir Bilgen
1999 - Burhan Taşlı
1994 - Nail Benli
1989 - Raşit Karabulut
1984 -
Altyapı bilgileri
Köyde ilköğretim okulu vardır. Ancak öğrencisi yoktur, Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol sabitleştirilmiş yol olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

7. Ark börk

Coğrafya
Ankara iline 66 km, Kalecik ilçesine 5 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
124
1997
117
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Ancak son yıllarda kurulan bağlar ve yetiştirilen üzümler köy ekonomisine katkı sağlamaktadır.Meşhur kalecik karası üzümü bu köyde'de yetişmektedir ve köy ekonomisine katkısı vardır.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - H.Ibrahim YILMAZ
(1999) - H.Ibrahim YILMAZ
1994 - H.Ibrahim YILMAZ
1989 - H.Ibrahim YILMAZ
1984 - Ahmet KAYA


Altyapı bilgileri
Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Köye son zamanlarda çocukların oynaması için bir park yapılmıştır.


8. Bey kavağı
Tarihi
Köyde eski tarihlerde beylerbeyi yaşadığı için BEYKAVAÄžI ismini almıştır.

Kültür
Köyün gelenek, görenek ve yemekleri KEŞKEK HÖŞMERIM CIZLAMA MALAK HAMURU MEŞUR YEMEKLERINDEN DIR.Köyümüzde bazı şerefsizler yaşadığı için birlik ve beraberlik düzeni yoktur.Daha önceleri kültürüne bağlı insanlar yaşadığı için köyün düzeni ve insanları kardeş gibi idiler.Inşallah gençler kültürüne bağlı yaşarlar.


Coğrafya
Ankara iline 60 km, Kalecik ilçesine 30 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
147
1997
184
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Bunun yanısıra inşaat sektörünün başta gelen firmalardan ÖZKONAKLAR INŞAAT ELEKTRIK LTD ŞTI.Kurucuları MEHMET KOÇ ve MEHMET TOPÇU,dur.Hizmetlerini ALTINDAÄž,da göstermektewdi.TEL:0312.317.23.13 dür.Birde KOÇKAR INŞAAT Kurucuları.ADEM KOÇ ve ALI KOÇ ülke ekonomisine katkı sağlayan şirketlerdir.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - BILAL KOÇ
1999 - BILAL KOÇ
1994 - MEHMET TÜRK
1989 - H.HÜSEYIN YILMAZ
1984 -S.AHMET TOPCU
Altyapı bilgileri
Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

9. Buğra

Tarihi
Buğra köyü Selçuklular döneminden beri var olup, isminide Selçuklu sultanlarının birisinin adının Buğra olup oradan alındığı anlatılanlar arasındadır ama ne kadar doğru olduğu bilinmemektedir. Buğra köyünün bulunduğu yerde zamanında Timur ve Yıldırım Beyazıt arasında savaşlar yapılmıştır. Bir rivayete göre Buğra köyündeki asma köprüyü Yıldırım Beyazıt yaptırmıştır, askerini karşıya geçirdikten sonra köprüyü kesmiş ve köprünün ayağına soba borusu şeklinde 30 cm bir altın boru koymuştur.

Kültürü
Keşkek, dibek köftesi,haside,pıhtı ve sarma aşı meşurdur.
Coğrafya
Ankara iline 92 km, Kalecik ilçesine 36 km uzaklıktadır. Yerleşimi, Kızılırmak kenarında yapılanmıştır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
236
1997
226
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Ancak son yıllarda hayvancılık azalmış, bağcılık gelişmeye başlamıştır. Özellilikle kalecik karası oldukça memurdur. Her yıl Kalecik Karası Festivali düzenlenmektedir.Bu üzümler ünlü şarap firmalarına satılmaktadır.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - Abdullah Akgül
1999 - Arif Kaplan
1994 - Mehmet Akgül
1989 - Dursun Özdemir
1984 - Kemal Aslan
1969 - Dursun Efe Demiral
Altyapı bilgileri
Köyde, ilköğretim okulu vardır fakat öğrenci sayısının az olması nedeniyle taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol sabitleştirilmiş olup, ayrıca Ankara-Zonguldak arasında çalışan 'Karaelmas Ekspresi' ile de ulaşım mümkündür.


10. Çandır

Tarihi
Çandır önceleri bir Hıristiyan köyü yerleşim merkezi olarak bilinmektedir. Bu tarihi 1300 yıllarına kadar indirmek mümkündür. 1853-1856'larda Kırım savaşına katılan ve savaşta yararlılık gösteren Kara Halil kol ağası Uçbeyi rütbesine kadar yükselir ve savaşta ölür. O zamanlar savaşta başarı gösterenlere mükâfat olarak toprak dağıtılmakta idi. Uçbeyi Kara Halil'in Oğul ve Torunlarına Çandır ve yöresi verilmiştir. 1700 yıllarında Gencerler Ailesi Kastamonu'dan gelerek Çadır'a yerleşmişlerdir. (1700–1750) Bunların dışında 1800 ile 1900 yılları arasında değişik olarak Gökçe ören, Kalfat, Avşar, Mahmutlar ve Kalecik'ten ten gelerek yerleşmişlerdir. 1-) Isminin nereden geldiği kesin olarak bilinmemekle beraber: Azı Tepesi yöresindeki ormanlıkta büyük miktarda davarcılık yapıldığından Can sesleri uzak yerden de duyulmaktaymış bu nedenle de bu sesin ne olduğu sorulduğun da Çan'dır cevabı alınmış böylece Köyün adı Çandır olarak kalmış. b.) Çandır oğlu beyliği zamanında buraya yerleşen beyler isimlerinin takması için köye Çandır ismini vermişlerdir. c.) Gezginci göçebe atalarımız burayı görünce doğa güzelliğine hayran kalmışlar. Oba beyi Candır demiş ve buraya yerleşmişler böylece de köye Çandır ismini vermişlerdir. 2-) Yerleşme yerine ait belgeler: a.) Musalla Taşı b.) Dibek c.) Küpler (Değişik boyda) d.) Örenler mevkiindeki kazılardaki eski insanlara ait çanak çömlek bulunmuştur. 3-) Yakın tarihimizde yeri olan kişi yoktur. 4-) Çanakkale ve Kurtuluş savaşına çok miktarda kişi katılmış, bunlardan yalnızca Abbasın Ali, Çakıroğlu Ali, Izzetin Hüseyin, Hazım, Fazlı, Hamza Çavuş, Küçük Köse, Dutçu Seyit Ahmet, Hacı Ali, Şeremetlerin Âdem bilinmektedir. Köy yol güzergâhında olduğunda silah nakli yapan askerleri ağırlamışlar. Yapılan çete baskınlarına top yeken karşılık vermişlerdir. 5-) Çevresine hizmet etmiş çok sayıda kişi vardır. Ancak kendi çevrelerine faydalı olacak şekilde hizmet vermişlerdir. Yaptıkları hizmetleri eserlerinde isim olarak belirtmişlerdir. Köye ait tüm çeşmeleri sayabiliriz. 6-) Tarihi değeri olan eski para ve silah bulunmaktadır.

Kültür
Köyümüz Ankara'nın kuzey doğusunda, Ankara – Çankırı yolu üzerindedir.
Ankara'ya uzaklığı 80 Km, Çankırı'ya uzaklığı 50 Km, Kalecik ilçesine uzaklığı 20 Km
dir. Nüfusu 2000 yılında yapılan nüfus sayımına göre 1993'tür. Sayım esnasında
derneğimiz köyümüze beldelik hakkı kazandırabilmek için büyük çalışmalarda bulunmuştur.
Ama beldelik için nüfus sınırı iki bin olduğundan köyümüze beldelik hakkı
verilmemiştir. Ama biz umudumuzu hiç yitirmedik Çandır ve Çandır'lı var oldukça dünya
döndükçe eninde sonunda biz belde olacağız çünkü kalecik ilçe merkezine 20 köy Çandır
Bucak merkezine 21 köy bağlı  bulunmaktadır. Köyümüzün Toplam arazisi 30.000 dönümdür.

Köyümüzde içme suyu olarak bir sıkıntı bulunmamakla birlikte 2005
yılında tüm evlerimize şebeke suyu bağlanmıştır. Ayrıca köyümüzün çeşitli yerlerinde
bol miktarda tatlı su kaynakları bulunmaktadır.
Köyümüzde faal olarak çalışan sağlık ocağı ve çevre köylere de hizmet
veren bir ilk öğretim okulu mevcuttur. Çevre köylerdeki çocuklarda servislerle alınarak
okula ulaşımları sağlanmaktadır. Ayrıca çevre köylerinde asayişini sağlayan jandarma
karakolu köyümüzde bulunmaktadır.
Köyümüze sahip çıkalım, sakini değil sahibi olalım….
Coğrafya
Ankara iline 80 km, Kalecik ilçesine 20 km uzaklıktadır.
Köyümüz Ankara'nın kuzey doğusunda, Ankara – Çankırı yolu üzerindedir.
Ankara'ya uzaklığı 80 Km, Çankırı'ya uzaklığı 50 Km, Kalecik ilçesine uzaklığı 20 Km
dir.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
1881
1997
1993
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Köyümüzün en büyük gelir kaynağı tarımdır. Topraklarımızda Buğday, Arpa,
Ay çiçeği, Mısır, Kavun. Karpuz, Üzüm ve bölgemize has kalecik karası üzümü
yetişmektedir.
Kızılırmak'a uzak olması nedeniyle su ile yetişen tarım ürünlerinden
verim alınamamaktadır.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 -
1999 -
1994 -
1989 -
1984 -
]===Altyapı bilgileri===
Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon]] şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık LOJMANI VADIR. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.


11. Çaykaya

Coğrafya
Ankara iline 80 km, Kalecik ilçesine 20 km,Çankırı iline 50 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
198
1997
254
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - Ahmet Özen
1999 - Ahmet Gürer
1994 - Talat Kılınç
1989 -
1984 -
Altyapı bilgileri
Köyde, ilköğretim okulu vardır aynı zamanda taşımalı eğitimden de yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

12. Çiftlikköy

Coğrafya
Ankara iline 59 km, Kalecik ilçesine 14 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
281
1997
327
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - :1999 -
1994 -
1989 -
1984 _Ahmet Türkmen
Altyapı bilgileri
Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

13. Dağdemir

Tarihi
Köyün eski adı Avaz olup adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur. Bir rivayete göre eski tarihlerde köyde kaz avı çok olduğundan dışarıdan kaz avına gelindiğinden köyün ismi avaz olarak kalmıştır dilmektedir. Dağ demir köyü eski tarihlerde roma imparatorluğunda bir nevi banka gibi kullanılıp roma imparatorluğunun altınlar köyde bulunmaktaymış. Roma imparatorluğunun yıkılış döneminde altınlara yere gömüp yanına alabildiklerini alıp köyden ayrılmışlardır. Köyü 3 kişi o zamandan sonra bulmuştur. Bunlar mavişler solaklar hatipler birlikte bulmuştur. Köyün nüfusu hızla artıp 1990dan sonra nüfusları azalmaya başlamıştı.
Coğrafi
Ankara iline 71 km, Kalecik ilçesine 15 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
88
1997
107
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - Mahmut Koçak
1999 -
1994 -
1989 -
1984 -
Altyapı bilgileri
Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

14. Değirmenkaya

Kültür
Köyde; ölüm, düğün vesaire gibi etkinlikler, köy derneğinin yardımları ile imece usulü halledilir. Köyde Islami usullerle atalarımızdan gelen gelenekler geçerlidir
Düğünler cuma gününde, namazdan hemen sonra bayrak kaldırma merasimi ile başlar; pazar günü yatsı namazına kadar devam eder. Bayram günlerinde ise şehirde olan akrabalar ve dostlar bayram namazında buluşurlar hasret giderirler. 200 haneye yakın köy, yerleşik bir sisteme oturmamış evler çok sık değildir. Komşuluk çok iyi derecededir.
Coğrafya
Ankara iline 68 km, Kalecik ilçesine 25 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi karasal olup maki bitki örtüsü köyde hakimdir boz tepeler ve kayalık yamaçlar köyün üst kısmında yoğundur köye yaklaşık 1.5 km uzaklıkta çam ormanı vardır köy içerisinde ağaçlar çok sıkdır köy oturum itibari ile bir kaç tepenin arasında sanki saklanmışcasına oyuk içerisindedir yazları sıcak kışlar ise ayazdır
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
396
1997
398
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Eski köy muhtarı ve il genel meclisi üyesi Remzi Köse'nin çalışmaları sonucunda köye yaklaşık 8 km uzunluğunda sulama kanalı ve köyün kanalizasyon yapım kararı aldırılmış Remzi Köken'in vefatından sonra tamamlanmıştır. Bu dönem içerisinde meyvecilik ve arıcılıkta ilerlemeler olmuştur. Bugün en az 25 aile geçimini arıcılıkla sağlamakta. Önümüzdeki yıllarda meyvecilikten elde edilen para önemli bir yer alacaktır. (TEMA Vakfı ile ortak çalışmalar)
Köy muhtarları
*   Sadık Sil ay
*   Hüsnü Erkan
*   Bilal Sil ay
*   Ahmet Yıldırım
*   Abbas Aslan
*   Satılmış Balcı
*   Remzi Köse
15. Demirtaş
Tarihi
Köye yaklaşık 2000 yıl önce gelen Yunus EROL ve akrabalarını çoğalması ve çevre köylerin katkısı ile köy çevrenin en kalabalık köyü hale gelmiş fakat olumsuz iklim şartlarıyla nüfus azalmıştır. Köydeki Yunus EROL türbesi de bunun göstergesidir
Kültür
Köyün geleneğinde eskilerden ve atalarımızdan kalan adetler uygulanır. Her yerde olduğu gibi sevgi, saygıya önem verilir. Düğünler geleneklere göre olur ve 3 gün sürer. Yemekler eski usule göre hazırlanır.
Coğrafya
Ankara iline 104 km, Kalecik ilçesine 48 km uzaklıktadır. Yazları sıcak kurak kışları soğuk ve kar yağışlı geçer.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir. Yazın aşırı sıcaklığın neden olduğu sam rüzgârları köyü olumsuz etkilemektedir. Köyde bulunan Demirbaş Köyü Barajı köyün kurak arazisinde oldukça güzel bir görüntü oluşturmaktadır.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
222
1997
229
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - Halil Kurnaz
1999 - Ali Bilgen
1994 - Ziya Güler
1989 - Ziya Güler
1984 -
Altyapı bilgileri
Köyde, ilköğretim okulu vardır fakat bakımsız olduğundan dolayı kullanılmamakta ve bu nedenle taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır birde ebe kadını vardır. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon bulunmaktadır.

16. Elmapınar

Elmapınar, Ankara ilinin Kalecik ilçesine bağlı bir köydür. Köyde muhacirler ve Türkmenler birlikte yaşamaktadırlar. Ankara iline 91 km., Kalecik ilçesine 35 km uzaklıktadır. Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir. Köyün ekonomisi tarıma dayalıdır.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
189
1997
122
Altyapı bilgileri
Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu sorunu vardır çevre köylerde içme suyu olmasına karşın bu köylerden içme suyu getirilememektedir. Köyde yaz aylarında depoların ve su kaynağından gelen boru hattının bakımının yapılmaması nedeniyle yaz aylarında hatfada 1 saat su verilmektedir.
Elmapınar köyü eğitim müfettişi Fakir Baykurt'un Kaplumbağlar adlı kitabında Tozakkırı olarak anılan köydür. Köyün susuz ve kıraç olan tarlalarında yetiştirilen buğday, makarna fabrikaları tarafından alınmakta idi. Ankara'ya yakınlığı ve köy nüfusunun göçü nedeniyle yetiştirilen ürün kalitesinde meydana gelen değişiklikler yıllık ürün rekoltesini etkilemektedir.
Köyde kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köyde elektrik vardır.

17. Eskiköy

Tarihi
KÖYÜN KURUCULARI CÖKELGILLERDIR.ATATÜRK LE OMUZ OMUZA SAVAŞAN CÖKEL KOCA ATATÜRKÜN EMRIYLE ESKIKÖYE GELEREK KARMAŞIK DÜZENE EL KOYMUŞ KÖYDE DÜZENLI BIR YÖNETIM SAÄžLAMIŞTIR.CÖKELKOCA NIN MEZARI MANASIR YAYLASINDADIR.CÖKELGILLER ŞIMDI TAMKOÇ SOYADI ILE ANILMAKTADIR.
Kültür
HERYIL BAHAR ŞENLIKLERI DÜZENLENMEKTEDIR.HOŞGÜLÜM TATLISI,OTLUSU,KARASOMUNU MEŞHUR YEMEKLERIDIR.Ayrıca kara üzümü meşhurdur.
Coğrafya
Ankara iline 54 km, Kalecik ilçesine 16 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
3100
2000
3000
1997
2500
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa Bağcılık ve Arıcık hızla gelişmektedir.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2009 - BURCU AKGÜN
2004 -Nezir Bağcı
1999 - Ahmet Karakuş
1994 - Ahmet Kaplan
1989 - Duran Akgün
1984 - Duran AKGÜN
Altyapı bilgileri
Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır

18. Eşmedere

Coğrafya
Ankara iline 70 km, Kalecik ilçesine 38 km uzaklıktadır. Çankırı'nın köyleriyle sınırı vardır etrafında Koyunbaba Tavşancık, Oymide Camili gibi köyler vardır arazi çoğunlukla yüksektir oldukça verimli arazilere sahiptir.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir. Sonbahar ve ilkbaharda yağmur kış aylarında ise kar yağışı alır. Yağış miktarı düşüktür.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
65
2000
58
1997
76
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - Celalettin Tuna
1999 - celalettin tuna
1994 - Bekir çelik
1989 - Bekir çelik
1984 - Ali Kara ahmetoğlu
((1981))- Çetin kaya
((1977))- Abdullah Çetin kaya
((1973))- Abdullah Çetin kaya
((1969))- Abdullah Çetin kaya
((1965))-Mehmet Çetin kaya
Altyapı bilgileri
Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik Son yılarda yapılan köye dönüş Projesi ile köyümüzde yeni yerleşim bölgesine yeni evler yapılarak köy daha da güzelleşmiştir.

19. Gökçeören
Tarihi
Tarihi ve özgeçmişini henüz bilemediğimiz, ancak büyüklerimiz tarafından sıkça anlatılanlar günümüze kadar gelenleri kaleme aldığımızda genç nesil'e gerçek tarihi ve özgeçmişimizi anlatmış sayılmayız.

Bilinen o ki Türklerin ezelden beri göçer yaşadıkları, çeşitli göçerlerin bir araya gelmesiyle yerleşik düzene geçmeleri pek de kolay olmadığı rivayetlerden anlaşılmaktadır.

Orta Anadolu bozkırları diye adlandırılan Çankırı Vadisi Güneyinde bozkır bitimi olarak da kabul edilen bozkırın bitimi olan Boz tepesi ve küçük boz olarak isimlendirmiş olduğumuz tepelerimizin ise tam batısında yer alan Köyümüz aynı zamanda Kızılırmak boyu köyleri kapsamındadır.

M.I. 3000 yılına kadar uzanan tarihe baktığımızda M.I. 323 Parçalanan Büyük Iskender Imparatorluğu'nun Karadeniz Bölgesi'ndeki Paflagonya Devleti'nin Başkentliğini yapan Gangra (Çankırı) ili içinde kalan köyümüz Iran hükümdarı Hüsrev Perviz tarafından zaptedilmiş, Bizanslılar tarafından ise geri alınmıştır. Uzun yıllar Bizanslılar Kızılırmak havzasında sınırlarını korumuştur.

Ermeniler birkaç kez Çankırı'yı işgale çalıştılar ise de başarılı olamamışlardır.

M.S. 1071 Malazgirt Savaşından sonra 1082 yılında Selçuklu kumandanlarından Melik Ahmet Danişment, Gazi Emir Karateki'ni görevlendirerek Çankırı'yı alması, ona kılıç hakkı olarak ise Çankırı Emirliğinin verilmesiyle Selçuklu Yönetimi başlar.

1132 yılında iç karışıklıklar nedeniyle Bizanslıların eline geçer. Kısa süre sonra Selçuklu Hükümdarı 1. Mesut Çankırı'yı geri alır.

Selçukluların son zamanlarında saray kapıkulu askerlerinden Candaroğulları Çankırı, Kastamonu, Sinop ve Çorum illerini içine alan bir beylik kurarak Kastamonu, Sinop ve Çorum illerini içine alan bir beylik kurarak Kastamonu'yu Başkent yapmışlardır.

Candar; ( Candan Asker )

Kapıkulu; ( Güvenilir kişiler ) demektir.

Daha sonra Candarlı Beyliği Sinop ve Kastamonu olmak üzere ikiye bölünüce Çankırı Kastamonu'ya bağlanmıştır.

Kayıtlardan da anlaşılacağı üzere köyümüz uzun yıllar önce Kastamonu iline bağlı olduğu görünmektedir.

1846 yılında Çankırı ile birlikte Ankara'ya bağlı olan köyümüz, 1861 yılında bu sefer Ankara ve Çankırı Yozgat iline bağlandığı kayıtlardan anlaşılmaktadır.

Kesim olmamakla beraber köyümüz yerleşik düzene geçisi 450 ila 550 yıl öncesine dayanmaktadır. Osmanlıdan önceki yerleşim yerleri şimdiki köyümüz arpalıkları ve harmanlar mevki, Höyük, Divlim, Kevenli Burun gibi mevkilerde Hititler, Bizanslılar, Anadolu Selçuklularından sonra ise Osmanlı bu yörede yaşamaya başlamışlar.

Rivayetlere göre köyümüzün bilinen ilk yerleşim alanı Ağılın Dere mevkii sonra Ast epe eteklerindeki Ören'e taşınmış olmaları, ilk gelenler göçerler olduğu için alışkanlıklarından bir türlü kurtulamadıkları, bir başka özellikleri ise hayvancılığın vermiş olduğu zorluklar ve sıkıntılar onları hep göçer olmaya zorladığı bu vesileyle hep daha iyi yer seçme özelliği taşıdığı için Ağılın Dereden Ören'e taşındıkları söylenir.

Köye ilk yerleşenler köyün adını önceleri Göce Viran olarak koymuşlar. Daha sonraları Göce Ören olarak değiştirmişler, son olarak da Gökçeören olarak belirlemişlerdir

Coğrafya
Ankara iline 82 km, Kalecik ilçesine 26 km uzaklıktadır.
koordinatları;
40°13'57,8"N
33°31'59,9"E
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
146
2000
179
1997
190
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - C.Gürdal Yaşasınoğlu
1999 -
1994 -
1989 -
1984 -
Altyapı bilgileri
Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

20. Gökdere
Kültür
Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur. EN SEVILEN YEMEKLERI:
Coğrafya
Ankara iline 76 km, Kalecik ilçesine 7 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
314
1997
344
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - Yaşar Yılmaz
1999 -
1994 -
1989 -
1984 -
Altyapı bilgileri
Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi yoktur ancak kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Köyde 1 cami bulunup caminin imam-hatibinin adı Ömer ÖZGÜL'dür.
21. Gölköy

Coğrafya
Ankara iline 73 km, Kalecik ilçesine 7 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
366
1997
377
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - Yusuf Oruç
1999 -
1994 -
1989 -
1984 -
Altyapı bilgileri
Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır
22. Gümüşpınar

Tarihi
Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi olmamakla beraber daha önce şu an kurulu bulunduğu yerden daha aşagıda bataklık bir bölünde olduğu rivayet edilir. köy halkı burası kurumaz diyerek bahseder dururmuş ve diğer köyler buradan bahsederken kurumaz köy diye bahsederlermiş.Adı böylece KORAMAZ olarak kalmış.Ama cumhuriyet döneminden sonra çok güzel pınarları olduğundan GÜMÜŞPINAR olarak değiştirmişler.
Kültür
Köyde genel olarak orta anadolu kültürü hakimdir.Okuma oranı %100 dür.Köy ilçeye çok yakın olduğu için kaleciğin bir mahallesi gibidir.Ilçede köyden çok esnaf olmakla beraber özellikle sebzecilik açısından köy halkı pazarın önemli bir bölümünü işgaletmektedir.tarım ve besicilik önemli geçim kaynaklarıdır.Köyde düğünlerin haricinde bir sosyal etkinlik yoktur.yemekleri olarak güveç,yaprak sarması düğün çorbası,kasnak böreği en bilinenleridir.
Coğrafya
Ankara iline 70 km, Kalecik ilçesine 4 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
139
1997
159
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
23. Hacıköy

Tarihi
Köyün adı 1800-1850 yılları arasında ilk köye yerleşen bir ailenin yerleşmesi sonucu dedelerinin anısına bu isim verilmiştir.

Coğrafya
Ankara iline 80 km, Kalecik ilçesine 19 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
330
1997
398
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - Muhittin Tekin
1999 -Ali karakuş
1994 -Ömer doğan
1989 - Ömer doğan
1984 - Ömer doğan


24. Hancılı

Coğrafya
Ankara iline 97 km, Kalecik ilçesine 46 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007   
2000    59
1997    51
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyün en önemli tanınmış ve yerleşik şirketleri arasında başı Tüm sigorta ve aracılık hizmetleri elemenler branşında Türkiye genelinde faaliyet gösteren ECEM SIGORTA VE ARACILIK HIZMETLERI LTD. ŞTI. Çekmektedir

25.Hasa yaz
Tarihi
Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur. Köyün çok soğuk ( ayaz)olması nedeniyle bu isim verildiği sanılmaktadır.
Kültür
Köyümüzün bölgemizde bulunan diğer yerleşim yerlerinden farklı değişik kültür,örf ve adetleri bulunmamaktadır.Sosyal yaşantıda yardımlaşmalar, komşuluk ilişkileri birlik ve beraberlikleri git gide kaybolmaktadır. bunu kim veye kimler yazmışsa tamamen yanlıstırr.. Gülüm doğrusunu yazda öğrenelim!!
Yapılar
Coğrafya
Ankara iline 70 km, Kalecik ilçesine 21 km Akyurt'a ise 36 km'dir uzaklıkta olup,dağlık bir araziye sahip olmasına rağmen Ankara,Çankırı ve Kırıkkale üçgeninde yer almakta ulaşım sorunu bulunmamaktadır.
Iklim ve Bitki Örtüsü
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.Yazları çok sıcak ve kurak kışları az yağışlı ve soğuktur.Köy arazisi bahçelik ve sulak yerler dışında tamamen ağaçsız ve dağlıktır.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
?
2000
313
1997
337
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa bağlıdır.Tarım ürünü olarak Buğday,Arpa,Fiğ,Nohut ve az miktarda Mercimek üretilmektedir.Son yıllarda Küçükbaş hayvancılık tamamen bırakılmış büyükbaş hayvancılıkta istenilen seviyede değildir.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır. GEÇMIŞ KÖY MUHTARLARI
2009-2014-?
2004-2009-ALI BÖREKÇI
1999-2004-ALI GÜNEY
1994-1999-ALI GÜNEY
1989-1994-HAMDI KILINÇ
1984-1989-AHMET KILIÇ
1979-1984-MUSTAFA DEMIR
1974-1979-YUSUF AKKAYA

26. Karahüyük

Tarihi
Köyümüzün yaşlılarından Hatip Mehmet Yıldırım'ın (1902-1998) anlattıklarına göre; Karahüyük Köyü'nü ilk kuran kişi Selçuklular döneminde kervancılıkla uğraşan bir Türk'müş. Bu kişi kervancılık yaparken buranın sulak ve yeşil olması nedeniyle yazları burada 2-3 ay konaklarmış. Daha sonra buraya bir kervansaray yaptırmış. Kervansarayın olduğu bölgeye zamanla bir köy kurulmuş ve böylece Karahüyük Köyünün ilk temelleri atılmış.
Köyün ilk yerleşim yerinde bulunan taşlardaki şekiller ve yazılardan da anlaşıldığına göre burayı Türk olmayan farklı uluslar da yerleşim yeri olarak kullanmıştır.
Köyümüzün ilk kurulduğu yer, köyün şimdiki yerleşim alanını 1 km batısında yer alan eski yıkıklar dediğimiz Çörten Pınar'ında bulunduğu bölgedeymiş. Eski yerleşim yerinden, sivrisineğin çokluğu ve o tarihte birçok insanın ölümüne neden olan sıtma hastalığı nedeniyle, şu anki yeri olan Dede Gırağı Tepesinin batıya bakan eteğine 1928 yılında devletimizin de teşviki ile taşınmıştır. Kaynak:
Kültür
Eskiden yörede bayanlar tarafından “üç etek” adı verilen bir giysi giyilirmiş. Üç eteğin altına şalvar, içine basmadan gömlek, üzerine de sırmalı yelek giyilirmiş. Başa takke takılarak üzerine de yemeni bağlanırmış. Alna ise; gümüş veya altın liralar dizilirmiş. Erkekler ise; şalvar, gömlek, yelek, ceket, nakışlı yün çoraplar ve çarık giyerlermiş.
Günümüzde ise kadınlar; elbise, etek, bluz, hırka gibi kıyafetler giyerken, erkekler; gömlek, pantolon, yelek ve ceket giyinmektedir. Kadınlar başlarına yemeni ve tülbent bağlamaktadır. Erkeklerin ise geneli başına şapka takmaktadır.
Köyde düğünler ise; oğlan (damat) evinde Cuma günü başlamakta, Pazar günü gelinin eve getirilmesiyle sona ermektedir. Kız evinde ise cumartesi günü öğle vakti oğlan evinin gelmesiyle şenlik yapılır, yemekler yenilir ve oğlan evine dönülür. Cumartesi akşamı kız evine tekrar gidilir ve “ Kına Gecesi” yapılır. Ayrıca artık günümüzde pek oynanmasa da Cuma ve cumartesi geceleri Köyün erkeleri genişçe bir meydan da toplanarak ortaya bir ateş yakar ve daire oluşturarak sırayla üzerinden atladıkları “sinsin” denen, davul ve zurna eşliğinde bir oyun oynarlar.Düğün Pazar günü gelinin törenle evinden alınarak oğlan evine getirilmesi ile sona erer. Düğünlerde enstrüman olarak genellikle davul zurna ve saz kullanılır.
Coğrafya
Karahüyük Köyü Iç Anadolu bölgesinde Ankara'nın kuzeydoğusunda bulunan Ankara ilinin Kalecik ilçesine bağlı şirin bir köydür. Ankara'ya uzaklığı 60 km'dir Ankara Çankırı karayolunun Baykuşbeli Geçidi'nden 6 km kuzeye düşer. Ilçemiz Kalecik köyümüzün güneybatısında yer alır ve köye uzaklığı 17 km.dir.
Köyümüz kırsal ve geniş bir araziye sahip olup, köyün bulunduğu alan engebeli bir yapıya sahiptir. Bu daha çok plato niteliğindedir. Kuzeyde Değirmen kaya ve Hasayız kuzeybatıda Yılanlı, batıda Akçalaş, güneybatıda Elacık, güneyde Çiftlik köyleri ile komşudur. Her ne kadar dağlık bir araziye sahip olsa da, Kuyular, çay, akçalaş altı, çorak, ambar tepe, yazı bağlar, gibi verimli arazilere sahiptir.
Iklim
Köy karasal iklim özelliklerine sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlıdır. Bitki örtüsü bozkırdır.

27. Karalar
Coğrafya
Ankara iline 86 km, Kalecik ilçesine 20 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
104
1997
144
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - Ali Çırak
Muhtarlık Erişim Bilgileri:
Telefon:0312 855 5016
Cep Telefonu:0535 607 9669
1999 - Sadık Çırak
1994 -
1989 -
1984 -
Altyapı bilgileri
Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

28. Karatepe
Coğrafya
Ankara iline 105 km, Kalecik ilçesine 45 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007 40

2000
105
1997
99
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. köyün baslıca geçim dır. Özellikle yolcu koyun en gelişmiştir. büyük firmalarından biridir. Avrupa TSE-500 standartlarıyla Avrupa firması olmuştur. Köyün En Büyük firmalarından biride sigorta (araç, trafik, kasko, işyeri, tarım sigortaları, yangın hırsızlık, yurtdışı seyahat, dank vb.) kollarda hizmet veren ECEM SIGORTA HIZMETLERI-CEM ÖZDEMIR'DIR.

29. Kargın
Coğrafya
Ankara iline 94 km, Kalecik ilçesine 38 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
80
1997
82
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - MEMIŞ GÜNGÖR
1999 - NURI GÜLER
1994 - NURI GÜLER
1989 - NURI GÜLER
1984 - NURI GÜLER
Altyapı bilgileri
Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı yoktur. Sağlık evi var ama ebesi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

30.Keklicek
Tarihi
köyün ismi köyün dağlarında kekliklerin çok olmasın dan dolayı soyadı kanunu çıktıktan sonra ilçeye giden 93 muhacirı yakup ağa ya sorarlar:köyünüzün en çok neyi var ?oda dağlarında çok keklik var deyince sizin köyün ismi keklicek olsun derler.KEKLIÄžI ÇOK MANASINDA. KEKLICEK KÖYÜNÜN SINIRLARI IÇERISINDE KARADUT AÄžACI VARDIR.bu ağaç yıllar önce yıldırım düşmesi sonucu ikiye bölünmüştür .AÄžACIN 2 asırlık olduğu söyleniyor.yine köyümüz sınırları içerisinde ismini eskişehirden alan çavuş kapısı ,çağlan kaya ,sandıklı kaya ,gibi i simler burada köyden daha büyük bir şehrin olduğunu gösteriyor.en önemli bulgu ise büyük bir müslüman mezarlığının oluşu .yine bundan 2yıl önce kastamonu civarında yaşayan yaşlı bir ninenin kara dut ağacını sorması toprak altında yanık buğday taneleri çömlek kaplar ve odlar halinde bölmeler bulunması insan kemiklerinin zamanla suyun aşındırmasıyla beraber görülmesi bu mezarların zaman zaman taciz edilmesi ne yazık ki tarihini belgeleyen ve ne sehri oldugu nu kanıtlayan bir belge bulunamamıştır.
Kültür
KESME HAMUR ;GÖZLEME;PEKMEZ;VE ÖZELLIKLE BALI ÜNLÜDÜR..
Coğrafya
Ankara iline 68 km, Kalecik ilçesine 12 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
| 1983 TEN SONRA KÖYDEKI YETIŞEN BÜTÜN GENÇLERIN OKUMAK VE ÇALIŞMAK IÇIN KÖYDEN AYRILMIŞTIR EMEKLI OLAN INSANLARIMIZ TEKRAR KÖYÜMÜZE DÖNMEYE BAŞLAMMIŞTIR..1984 SAYIMINA GÖRE NÜFUSU 104 TÜR..
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

31.Kılçak

Coğrafya
Ankara iline 84 km, Kalecik ilçesine 23 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
427
1997
463
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - habib ÇAKIR
1999 -
1994 -
1989 -
1984 -
Altyapı bilgileri
Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır

32.Kınık
===Tarihi===
Köyün adı eski Selçuklu devletinden gelmektedir. Çok eski tarih e sahiptir ama yeni adı KINIK olarak kalmıştır. Kınık köyünün bir önceki adı konak köyüdür.
Köyün geleneğinde eskilerden ve atalarımızdan kalan adetler uygulanır. Her yerde oldugu gibi sevgi,saygıya önem verilir. Düğünler geleneklere göre olur ve 3 gün sürer. Yemekler eski usula göre hazırlanır.
===Coğrafya===
Ankara iline 108 km Kalecik ilçesine 52 km Çubuktan 70 km Çankayadan 110 km civarındadır.Çankırı Şabanözünden 7 km uzaklığındadır.
===Iklim===
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
===Nüfus===
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
200
2000
250
1997
350
===Ekonomi=== Köyün ekonomisi tarım sanayi ve hayvancılığa.Tarımsal kaynaklar azdır.
===Muhtarlık=== Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2000 - ŞAKIR ÇEVIK
2004 - ŞAKIR ÇEVIK
1989 - ŞAKIR ÇEVIK
1984 - ŞAKIR ÇEVIK

33.Kızılkaya

Coğrafya
Ankara iline 63 km, Kalecik ilçesine 7 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
173
1997
234
Ekonomi
KÖYÜN EKONOMISI TARIM VE HAYVANCILIKTIR
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - HASAN KAVLAK
1999 - VEYSEL KAVLAK
1994 - VEYSEL KAVLAK
1989 - TALIP KAVLAK
1984 -TALIP KAVLAK


34. Koyunbaba
TARIHI
Köyün kuruluşu ile ilgili her hangi bir yazılı bilgi ve belge yoktur. Ancak nesilden nesile aktarılanlardan ve köyün büyüklerinin anlattıklarına göre yerleşim bölgesinin Emir Osman adlı bir kişi tarafından kurulmuş olduğu söylenmektedir. Çevre köyleri içerisinde en eski kuruluşa sahip olduğu öne sürülen bu savı
"Caminin Dibi" mevkiinde bulunan cami yeri ve harabelerinin doğruladığı görülür. Civar köy ve yerlerde yaşayan halkın Cuma Namazlarını burada kıldığı anlaşılmaktadır.
Köyün güney doğusunda bulunan köy mezarlığının yanı başında,eskiden kalma bina olarak bir de "Koyunbaba Türbesi" bulunmaktadır.Ilk yapılışı bilinmemekle birlikte bu bina 1976 tarihinde köy halkı tarafından onarılarak üzerine çatı geçirilmiş ve 2006 yılında yeni bir tadilattan geçmiştir. Köy adını bu türbede yatan kişiden almıştır.
Rivayete göre Koyunbaba adındaki şahsın iki erkek kardeşi bulunmaktadır.Bu üç kardeşin üçü de dürüst ve ermiş kişilerdir. Bunların birisi Çorum Osmancık'ta,bir diğeri Ankara'da ve üçüncüsü de köyümüzde koyun çobanı olarak yaşamaktadır. Köyümüzde yaşayan çoban Ankara'nın
"Koyun Pazarı" mevkiinde ayakkabı tamirciliği yapan ağabeyini ziyarete giderken hediye olarak mendil içerisinde süt götürür. Ağabeyi süt dolu mendili alır,tavana asar. O sırada dükkâna ayakkabısını tamir ettirmeye gelen biraz dekolte kıyafetli bir bayan girer. Tavanda asılı duran süt damlamaya başlamıştır. Zira Koyunbaba kadına biraz kem gözle bakmıştır. Ağabeyi durumu fark eder ve kardeşine:
- "Kardeşim,köyde herkes ermişlik mertebesine erişebilir.Asıl olan böyle yerlerde ermektir." der.
Koyunbaba mahcup ve pişman olmuştur. Tövbe eder,kendine gelir ve sütün damlaması kesilir. O da şehirden köyüne dönüp koyunlarının başına döner.
Çevredeki inanışa göre çocuğu olmayan kadınlar bu türbeye satılırlar (adak adar,kurban keser,ziyaret eder). Daha sonra çocukları olursa erkek çocuğuna Seyit Ahmet, kız çocuğuna ise Satı(satıa) adını koyarlar.
Kültür
Giyim-Kuşam
Eskiden genç erkekler fes,Çengelköy (Istanbul) yemenisi,yaşlılar ise;fes,püskül ve üstüne sarık,altına ip şalvar,üstüne cepken giyerlermiş.
Kadınlar üçetek, pul dizili fes, püskül, simli çuhadan mintan, takımın üzerine kırmızı peştemal- dan önlük kuşanırlardı.Şimdi ise erkekler pantolon,ceket,gömlek,ayağa mest üzerine soğukkuyu ya da normal ayakkabı giyerler.Kadınlar üzerlerine elbise,başa yemeni ve çar,alta pijama ve toprakla uğraşırken naylon,sair zamanlarda normal ayakkabı giyerler.
Aile Durumu
Büyükbaba (Dede),Büyükanne (Ebe),Kardeşler ve çocukları ile eşlerin bir arada yaşadığı büyük aile düzeni,Koyunbaba'da hakimdir.Burada büyük,küçük arasında sevgi ve saygı kurallarına uyum esastır.
Ata erkil ailede baba (veya dede)hakim gibi görünür ise de, aile ile ilgili tüm işlerde ve kararlarda,kız veya erkek oğlan evlendirmede mal alıp satmada aile içinde danışma yapılır,kadının fikri alınır uygulamayı erkek yapar.
Akrabalık
Koyunbaba köyünde akrabalık bağı daima kuvvetlidir.Gelişen teknoloji ve ekonomik sıkıntılar her ne kadar zayıflatmış ise de,halen akrabaların birbirine yakın ilgi ve sevgileri devam etmektedir.Her zaman birbirini kollar,sevinç ve üzüntüsüne iştirak eder,dayanışma örneği gösterirler.
Komşu hakkını koruma,kollama ve sayma esasına dayanan bu ilişkiler,komşular arasında keder ve sevinçte bir olma esası üzeri üzerine kurulmuştur.Komşuların birbirine yardımı (imece) köy yaşantısında temel dayanışmanın başında gelir. Kışlık yiyeceklerin hazırlanmasında ve diğer işlerin görülmesinde herkes birbirine yardım eder.
Misafirlik
Türklerin en büyük özelliği misafirperverlik geleneği,Koyunbaba köyünde devam etmekte ve edecektir.Misafir gidilecek eve önceden haber verilir ve saatinde ziyarete gidilir.Gelen misafir ev sahibi tarafından kapıda karşılanır.En iyi yerde baş köşede oturtulur.Izzet-i ikramda bulunur.Sohbet bittiğinde ve gitme zamanı geldiğinde yine ev sahibi tarafından kapıya kadar uğurlanır.
Ramazan davetleri
Ramazan ayının,köyümüzde bir başka önemi ve hareketliliği vardır.Komşu ve akrabalar arasında akşam iftar yemeklerine gidilir."Oruç Açma" süregelen adetler arasında yer alır.Her evden en az bir kadın ve erkeğin katıldığı bu yemekler kalabalık olduğu durumlarda erkekler ve kadınlar arasında ayrı ayrı yenir.
Bayramlar
Bayramları bir başka olur köyümün.Başta Ankara olmak üzere dışardan gelen köyün gençleri ile köydeki büyüklerin kaynaşmasıdır bayramlarımız.Takdire şayan bir şaheser olan camimizin bayramlarda yeterli olmadığı bu cemaatin bayram namazı çıkışı cami avlusunda büyükten küçüğe doğru sıralanarak bayramlaşmaları en duygulu anı,en güzel yanıdır bayramlarımızın.
Bayramlaşmadan sonra köy odasında topluca yemek yenilir.Kuşluk vakti sokaklar çocuk doludur.Bayramlaşıp,el öpüp,şeker toplayacaklardır,çeşitli hediyeler alacaklardır büyüklerinden. Öğleye doğru başlayıp üçüncü güne kadar devam eden büyüklerin bayramlaşması oAsker uğurlaması
Vatanın ve milletin korunmasında,Türk gencinin özelliği ve gurur vesilesi olan askerliğin köyümüzde ayrı bir önemi vardır.Askere gidecek gençlere bütün evler ayrı ayrı ziyafet verir.Askere gideceklerin uğurlanacağı gün köy halkı meydanda toplanıp dualar okunur,tek sıra olan köy halkı köy çıkışında asker olanlarla helalleşip uğurlarlar.Köyde düğün varsa uğurlama davul zurna eşliğinde yapılır.
Köy Odaları
Günlük konuların ve köy sorunlarının konuşulduğu,bunun yanında düğün,nişan,mevlüt toplantılarının yapıldığı,köye gelen misafirlerin yedirilip içirildiği,barındırıldığı yer olarak özelliğini muhafaza etmektedir.Yabancı misafirler köy ve mahalle odalarında ağırlanır.Bu odalardan birkaç tanesi halen özelliğini kaybetmeden köyümüzde varlığını sürdürmektedir
Coğrafya
Ankara iline 78 km, Kalecik ilçesine 30 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

35. Kuyucuk
Coğrafya
Ankara iline 74 km, Kalecik ilçesine 26 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
48
2000
93
1997
78
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
((2007)) - Gani DEÄžIRMENCI
2004 - Bekir Yalçın (vefat etmiştir)
1999 - MEHMET DEÄžIRMENCI
1994 - MEHMET DEÄžIRMENCI
1989 - YUSUF DEÄžIRMENCI
1984 - CELAL DEÄžIRMENCI

Altyapı bilgileri
Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır , kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.


36. Mahmutlar
Kültür
Köyde karasal iklim hakim olduğundan yağış oranı düşüktür. Dolayısıyla her sene nisan aylarında arazi içinden geçen Kızılırmak kenarına yağmur duasına çıkılır. Uzun kış gecelerinde köy odasında toplanılır. Burada çeşitli oyunlar çıkarılır. Bunlar Deve oyunu (genellikle düğünlerde), Yüsük oyunu,Çavuş oyunu vb. eğlencelik oyunlar oynanır. Köyün en meşhur yemeği etli erişte olmasına rağmen, Tarhana çorbaşı, tirit, imambayıldı, çiğdem aşı, yaprak sarması da bir o kadar meşhurdur.Y umurta tatlısı, sini, höşmerim, kabak tatlısı, sütlaç ta sık yapılan tatlılar arasındadır.
Coğrafya
Ankara iline 105 km, Kalecik ilçesine 38 km uzaklıktadır. dağlık bir köydür.Etrafı tepelerle çevrilidir.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
290
1997
352
köyde 20 sene muhtarlık yapan Osman kayna hın emeği çoktur köyümüz cami,okul,çeşme,vb. hizmetleri çoktur teşekkür ediyoruz.
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Son yıllarda bağcılıkta Kalecik karası üzümü ile önemli yer tutar.


37. Samanlıkköy
Tarihi
Tahminen 1800-1825 yılları arasında Erzurum Horasan'dan göceden üç kardeş tarafından kurulduğu rivayet edilmektedir.
Kültür
Yemek olarak bazlama ve baklavası meşhurdur.
Coğrafya
Ankara iline 65 km, Kalecik ilçesine 14 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
475
2000
600
1997
456
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım,hayvancılık,bina yıkımcılığı ve mobilyaya dayalıdır.
38. Satılarköy
Ankara iline 99 km, Kalecik ilçesine 43 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
246
1997
317
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Köyün En tanınmış şirketleri olarak Türkiye genelinde faaliyet gösteren Kurucusu Halil Ibrahim GÜNEŞ bulunan Ecem sigorta ve aracılık hizmetleri tüm elementer sigorta kollarında faaliyet göstermektedir

38. Şemsettinköy
Coğrafya
Ankara iline 105 km, Kalecik ilçesine 49 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
98
1997
86
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 -
1999 -
1994 -
1989 -
1984 -


39. Tavşancık

Tarihi
Tavşancık köyü, 1208 Oğuzlar'ın Bayat boyundan bir gurup insanın yerleşke olarak seçilmesi sonunda kurulmuştur.
Kültür
Anadolu Türkmen gelenekleri hakimdir toga çorbası bazlama ekmeği bulgur pilavı meşhurdur koyun gözü gıcırdak tekme çelik çomak oyunları eskiden oynan oyunların bazılarıdır.(YUSUF YILMAZ)
Coğrafya
Ankara iline 78 km, Kalecik ilçesine 30 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
58
1997
90


40.Tilkiköy

Tarihi
Köy çevresinde bulunan tilki inlerinden ve tilkilerden ismini almıştır.
Kültür]
köyde meşur yemek olarak yapılan mantı,toggaşı çorbası,cılbırdır. özellikle hamur işlerinden bazlama,cızlama,yazma çöregi,gözleme ve katmerleri unutmayalım.
Coğrafya
Ankara iline 85 km, Kalecik ilçesine 25 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2008
35
2000
58
1997
118

41. Uyurca
Tarihi
köyün tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber çok eski bir tarihinin olduğu, köy mezarlığında bulunan eski mezarlardan anşılmaktadır.Köyümüzün kültür bakımındanda zengin olduğu bilinmektedir.
Kültür
Gelenek görenek olarak Orta Anadolu'nun özelliklerini taşımakla beraber, gerek yemekleri, gerek düğünleri ve diğer sosyokültürel öğeleri oldukça gelişmiştir. Düğünler; perşembeden, düğün evine Türk Bayrağı'nın çekilmesiyle başlar, pazar günü öğleden sonra biter.
Düğünlerde köy halkı ve gelen misafirler sınırsız yemek yiyebilmektedirler. Yemek olarak genelde, etli pilav, fasulye, yayla çorbası, sini, özel yufka, mantı, sarma, çiğ köfte, çörekler, börekler ikram edilmektedir.
Sinsin oyunu, halay, kız kaçırma, takla, deve oyunu sergilenmektedir.
Iklim
Uyurca köyünün genel olarak iklimi yazları sıcak kışları soguk olarak geçmektedir. Köyle arasında mesafesi 3 km olan kızılırmak köye ayrı bir güzellik katmaktadır.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
91
1997
76
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Uyurca köyü, meşhur Kalecik Karası'nın en geniş alanda yetiştirildiği köydür. Bağcılık alanında çok ilerlemiş olan köyde her çeşit üzüm yetiştirilmekte olup üzümden pekmez ve kuru üzüm yapılmaktadır. Köyde yetişen diğer tarım ürünleri; arpa, buğday, ayçekirdeği, mısır, kavun, karpuz, şeker pancarı, her çeşit sebze bahçelerde yetiştirilmektedir. Hayvancılık, sadece büyükbaş hayvancılık olarak yapılmakta olup bir adet tavuk çiftliği mevcuttur.
42.YALIM KÖYÜ
Tarihi
Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında köy büyüklerinin eski köy odası sohbetlerinde, hayvancılık yapıldığından bahisle yayılım kelimesinden geldiği bildirilmektedir. Yalım Köyü camisinde yapılan tadilat sırasında kullanılan ağaçlardan köyün kuruluşunun 1700'lü yıllara dayandığı tespit edilmiştir. Vaktiyle köy, ormanlıkmış.
Kültür
Yalım Köyü, ayranı ile meşhur bir köydür. Tüm bölgede "Yalım Ayranı gibi ekşime" sözü çok meşhurdur. Yaprak cacığı, madımak, yarma aşı meşhurdur. Köyün Kızılırmak kenarlarına düşen arazisinde meşhur Kalecik Karası üzümü yetişmektedir. Köyün düğün törenlerinde tipik Iç Anadolu gelenek ve görenekleri uygulanmaktadır. Köyün arazisi çok geniştir. Vaktiyle ormanlık olan alanlar zamanla kesilmiş ve hayvanlar tarafından talan edilmiş muhtemelen yakılmıştır da. Ancak şu anda köyde pek kimse kalmadığından çamlar, akasyalar, meşeler, palamutlar, dağ erikleri, alıçlar büyümeye başlamıştır. Köy yüksektir, yaylaları da Idris Dağı'nın eteklerindedir.
Coğrafya
Ankara iline 79 km, Kalecik ilçesine 18 km uzaklıktadır. Konum ve coğrafya olarak Kalecik ilçesinin en büyük köyüdür. Köy arazisi Kırıkkale, Elmadağ sınırlarına uzanmaktadır. Idris Dağı, Balkayası, Almalı, Çay, Çınar, Kumlu yazı, Yedigöz Köprü, Kızılırmak, Samanlık, Irmak Belediyesi, Kayadibi Köyü, Yalım köyü'nün sınırlarını çizer.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
47
2000
75
1997
73
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Muhtarlık]
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - Ali Elmalı
1999 - Ali Elmalı
1994 - Sırrı Obalı
1989 - Mehmet Kütük
1984 - Rıfat Çayırlı
1979 - Rıfat Çayırlı
1975 - Haydar Balta
(1945) Mehmet Karakaya Bu tarihlerden önce de Ömerağaoğullarından Mehmet Karakaya 23 sene muhtarlık yapmıştır.
Köy muhtarları köye; su, okul, cami, eletirik, telefon getirdiller. Bazı muhtarlar hiç hizmet etmedi. Köyün asfalt yolu yok. Mezarlıklar çevrilmedi. Ağaç dikimine hiç önnem vermediler. Dikilen ağaçları birkaç kişi kesti. Bu köye zarar verenler yani bağ, bahçe, ekin dikme yayan, kesen, köyün dağılmasına sebep olan köyün aşağı inmesine sebep olanlar ebediyi kötü olarak anılacaktır.
Altyapı bilgileri
Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden de yararlanılmamaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol toprak stabilize olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

43. Yılanlı
Tarihi
1500'lü yıllarda fatih sultan mehmet han'ın haritasında yılanlı köyünün adı yılanlo olarak görülmektedir.Ayrıca frikyalılar döneminde de yerleşim yeri olarak kullanıldığı sanılmaktadır.
Kültür
Lakaplar Deveyilgil, Söylemez oğlu, Ipekgil, Saraduranlar, Nazikgil, Haligil, Bekirgil, Ayvar, Deli oğuzlar, Haliller, Kıramaliller, Ismailgiller, Omarınbaşıgiller, Develler, Meşotlar, Sarısakalgil, Gaziler , Cinahmetler , Aletgil, Dellallar, Fatikgil, Yahyalar, Cinaligil, Öksüzler, Ali Osmangil , Dedemehmetler yazmayı unuttuğumuz lakaplar var ise özür dileriz.
Küçük El Sanatları: Evin tabanına serilmek için kamıştan hasır örülür. Seccade örülür.
Yemekler: Yarma aşı, efelek sarması, cimcik hamuru, yılanlı çöreği.
Düğün: Dünür gidilerek kız için ön hazırlığı oğlan anası yapar. her fırsatta kızlarında gözü olduğunu ima eder, evlerine gider. Duruma göre şaka yüzlü dünür geleceklerini söyler.
Olaylar karşısında kız tarafının tepkisi değerlendirilir enine boyuna incelenir. Olumlu bulunursa oğlan babası köy imamı ve komşulardan hatırlı iki kişiyi alarak dünürlüğe gider. Genellikle bir yün yatak parası civarında olan başlık kararlaştırılır. (bu parayı çeyiz için kız evi harcar) söz kesilir. Nişan gününü kadınlar kararlaştırır.
Gözleme kondu adı ile nişan yapılır. kadınlar yemek yerlerken erkekler kahvede birer bardak bedava çay ve birer filtreli sigara içerler. Çayın parası düğün sahibindendir. Yakın akrabalar kahvede herkese sigara dağıtırlar.
Nişandan bir yıl kadar sonra düğün yapılır. Nişanlılık süresince gelin kız oğlan ailesinin tün ağır işlerine mutlaka yardım eder. Bu işleri:çamaşır, kemre kesme, ırgatlıktır. Düğün üç gün Ya da bir hafta sürer. eğer o anda köyde cenaze olmamışsa mutlaka davul zurna olur. Kadınların düğünleri avlularda yapılır. erkekler halay çeker. (üç ayak, keskin ağırlaması.) bol silah atılır. (eskiden) geceleri sinsin oynanır. (Köroğlu havasıyla) içki demleri düzenlenir. Zil Ya da kaşıkla çok güzel çifte telli oynanır. Çarşamba akşamı veya cumartesi kına gecesidir. Ertesi gelin çıkar. gelin çıkarken köy imamı dua eder. damadı da köy imamı giydirir.
Coğrafya
Ankara iline 72 km, Kalecik ilçesine 24 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

44. Yurtyenice

Kültür
Köyün gelenek, görenekleri içinde bugün de yaşatılanlarışunlardır: -Evlenme: Çoğunlukla görücü usulüyledir.Söz kesme, nişanlama,kına yakma, davul-zurna ile ya da son yıllarda başlayan mevlit ile düğün yapma gelenekleri vardır. -Bayramlaşma:Bayram namazı sonrası cami önünde toplu bayramlaşma, köy odalarında toplu bayram yemeği yeme(yalnız erkekler katılır),akraba evlerine bayram ziyaretine gitme...biçiminde yaşanır. Kurban bayramında aynı bayramlaşma yöntemine bir de bayram etlerinin yoksullara dağıtımı eklenir. -Giyim-kuşam: Erkekler, ceket-pantolon-kaban-pardesü giyerlerken, kadınların yaşlıları fistan, gençleri uzun etek ya da pantolon giymekteler.Üstlerine kazak ya da tişört giyenler de vardır. Tüm kadınlar geleneksel yazma ile başlarını örterler. Düğünlerde giyilen üçetek, şalvar, cepken, kaftan, gibi geleneksel giysiler artık unutulmuştur. Erkekler artık şapka yerine yün bere takmaya başlamışlar, gençlerse baş açık gezebilmektedirler. Köyün belli başlı yemekleri: Tarhana çorbası, yarmaşı(yoğurtlu çorba),sütlü çorba,çemen çorbası,bulgur çorbası, kuru fasulye, mercimek yahni, nohut çorbası,bulgur-pirinç plavları, cimcik hamuru,büyük hamur, boş mantı(zümre), erişte, makarna,haşlama et, kavurma, türlü, musakka, karnıyarık, taze fasulye,pırasa,yaprak sarma, biber dolma, kaygana, yağda yumurta,höşmelim, baklava,un helvası,çekme helva, kıymalı börek, saç çöreği, gözleme, elekmeği,bazlama, yufka...gibi geleneksel Içanadolu yemekleridir. DERNEK
02/11/2007 tarihinde Ankara Valiliğine tescille Yurtyenice Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurulmuştur.
Coğrafya
Ankara iline 97 km, Kalecik ilçesine 41 km uzaklıktadır.
Iklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007

2000
191
1997
236
Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyde yetiştirilen başlıca tarımsal ürünler; buğday, arpa, şeker pancarı, ayçiçeği ile aile tüketimi için sebze çeşitleri,az ölçüde kavun-karpuz ile elma, armut, kayısı, üzüm gibi meyvelerdir. Hayvancılık alanında, yine aile tüketimine yönelik olarak koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanlar ile sığır türleri yetiştirilmekte, az ölçüde et ve süt besiciliği de yapılmaktadır.
Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:,
2007 - Sadi Özer
2004 - Sadi Özer
1999 - Adem Yedikardeş
1994 - Adem Yedikardeş
1989 - Satılmış KOÇ
1984 - Osman Coşkun
1978 - Mustafa Özer
Altyapı bilgileri
Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ve 2007 yılında yenilenmiştir. Kanalizasyon şebekesi 2007 yılında yapılmıştır.Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağıyoktur. Sağlık evi vardır, ancak uzun yıllardır bakımsız ve personelsizdir. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.
Ayrıca Bakınız

Çankırı Ili Bilgileri Resimleri

Pursaklar Haritası

Ilgaz Çankırı Haritası Bilgileri

Insuyu Mağrası Resimleri (Burdur)

Türkiye Haritaları

Hangi Ilin Neyi Nesi Meşhur

Burdur Haritası

ilçelerimiz

iller ve Özellikleri

Köyler

il Videoları

Resim ve Fotoğraflarla Burdur Turu

Aksaray ili ve Özellikleri

izmir ili Özellikleri