3. Sınıf Hayat Bilgisi Yazılı Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 3.Sınıf Hayat Bilgisi

ADI-SOYADI:                                       
HAYAT BILGISI YAZILI SORULARI


1-Aşağıdakilerden hangisi ara yöndür?
A-)Kuzey         B-)Güney           C-)Güneybatı           D-)Batı

2- Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin sorumluluklarından biri değildir?
A)Ders çalışmak  B) Çantasını hazırlamak C) Para Kazanmak D) Ders dinlemek

3-Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan değildir?
A) Ekmek B) su C) Çikolata D) Giysi

4-Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımızdandır?
A)Kira B) giyinme C) Barınma D) Tatil

5- Aşağıdakilerden hangisi seçme ve seçilme hakkı ile ilgilidir?
A)Oturacağımız konutu seçmek B) Seçimlere aday olmak
C) Gezeceğimiz yeri seçmek D)Alışveriş merkezini seçmek

6-“Halil, sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmaz.”cümlesine göre Halil nasıl birisidir?
A. yardımsever     B. mutlu        C.  dürüst          D. nazik

7-“Duygu ve düşüncelerin karşı tarafa aktarılmasına  ... denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
A)Tasarruf    B) Iletişim    C) Paylaşım       D) Görsellik

8-Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişime örnek değildir?
A) Göz kırpma   B) Kaş çatma  C) Konuşma D  ) Gülümseme

9-Halkın kendi kendini yönettiği yönetim şekline denir.

10-Ana yönler kaç tanedir? Yazınız11-Aşağıdakilerden hangisi yönümüzü bulmamıza yardımcı olamaz?
A-Pusula B-)Kutup yıldızı   C-)Yağmur   D-)Karınca yuvaları

12-Dikkat edilmezse hangi  bitki insanlara zarar verebilir?
a-)Pırasa     b-)Ispanak      c-) Mantar       D) Kabak

13- Bizim gibi düşünmeyen kişilere karşı tutumumuz nasıl olmalıdır?
A) Onlara küsmeliyiz.                              B) Bizim gibi düşünmeleri için onları zorlamalıyız.
C) Düşüncelerine karşı saygılı olmalıyız.D)Yanlış düşündükleri için onlarla arkadaşlık yapmamalıyız.

14)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün yaptığı yeniliklerden değildir?
A.Kılık kıyafeti modernleştirdi. B).Soyadı Kanunu çıkardı.
C).Türk alfabesini kabul etti.    D).Laiklik esasını kaldırdı.

15) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel farklılıklara örnektir?
A) Suna arkadaşlarını seviyor.       B)  Fatma sinirli bir çocuktur.
C) Sınıfın en uzun boylusu Fırat'tır D)  Ayşe çalışkan bir öğrencidir.

16-Cumhuriyetyılında ilan edilmiştir.

17-Kurtuluş savaşı kaç yılında başlamıştır?.........................................................

Ayrıca Bakınız

3. Sınıf Hayat Bilgisi Yazılı Soruları

2.Sınıf Hayat Bilgisi

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk ResimleriAtatürk Resimleri (105)

Türk BayraklarıTürk Bayrakları (35)