3. Sınıf Hayat Bilgisi 3. Ünite Sınav Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 3.Sınıf Hayat Bilgisi

3.SINIF 3.ÜNITE
SINAV  SORULARI

1.Türkiye Cumhuriyeti'nden önce devletimizin adı neydi?
a.Türkiye        b.Anadolu         c.Osmanlı Devleti       d.Türk Devleti

2.Kurtuluş Savaşı kaç yılında başlamıştır?
a.19 Mayıs 1919     b.23 Nisan 1920   c.29 Ekim 1923   d.27 Aralık 1920

3.Atatürk hangi ilde toplantı yapmamıştır?
a.Amasya      b.Erzurum       c. Sivas       d.Erzincan

4.T.B.M.M hangi tarihte açılmıştır?
a.23.Nisan 1923     b.23 Nisan 1919     c. 23 Nisan 1920   d.23 Nisan 1922

5.Kurtuluş Savaşı'na kim önderlik etmiştir?
a.Mustafa Kemal     b.Padişah Vahdettin   c.Ismet Inönü    d.T.B.M.M

6.Kurtuluş Savaşı sonunda hangi antlaşma imzalandı?
a.Mondros Ateşkes Antlaşması                   b.Lozan Barış Antlaşması
c.Sakarya Antlaşması                                  c.Roma Antlaşması

7.Ilk cumhurbaşkanımız kimdir?
a.Ahmet Necdet Sezer      b.Ismet Inönü      c.Mustafa Kemal      d.Turgut Özal

8.Cumhuriyet ne zaman ilan edildi?
a.23 Nisan 1923       b.29 Ekim 1920      c.29 Ekim 1923        d.23 Nisan 1920

9.Bayrak bir ülke için ne ifade eder?
a.Bağımsızlığı       b.Güçlü olmayı       c.Zengin olmayı         d.Büyük olmayı

10.Atatürk kaç yılında ve nerede doğmuştur?
a.1880-Selanik         b.1981-Istanbul       c.1881-Selanik      d.1881-Ankara

11.Atatürk ‘ün kız kardeşinin adı nedir?
a.Mukaddes        b.Makbule         c.Latife       d.Fikriye

12.Atatürk hangi tarihte öldü?
a.10 Kasım 1930      b.10 Kasım 1928          c.!0 Kasım 1938  c.10 Kasım 1953

13.Atatürk kaç yıl cumhurbaşkanlığı yaptı?
a.12            b.13           c.14            d.15
14.Başkentimiz neresidir?
a.Ankara      b.Adana         c.Istanbul       d.Samsun

15.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün yaptığı yeniliklerden değildir?
a.Kılık kıyafeti modernleştirdi.
b.Soyadı Kanunu çıkardı.
c.Türk alfabesini kabul etti.
d.Laiklik esasını kaldırdı.

16.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kişilik özelliklerinden değildir?
a.Yurtsever oluşu                    b.Yardım sever oluşu
c.Önder oluşu                          d.Kibirli oluşu

17.Atatürk'ün anıt mezarı hangi ildedir?
a.Adana      b.Istanbul     c.Ankara       d.Izmir

18.Atatürk öldüğünde kaç yaşındaydı?
a.53           b.57              c.56             d.54

19.Halkın kendi kendini yönettiği yönetim şekli hangisidir?
a.Padişahlık       b.Krallık      c.Cumhuriyet     d.Derebeylik

20.Istiklal Marşı'mızın sözlerini kim yazmıştır?
a.Mustafa Kemal Atatürk       b.Mehmet Akif Ersoy  
c.Zeki Üngör                          d.Fevzi Çakmak


B A Ş A R I L A R

Her soru 5 puandır....................

Ayrıca Bakınız

3. Sınıf Hayat Bilgisi Yazılı Soruları

2.Sınıf Hayat Bilgisi

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk ResimleriAtatürk Resimleri (105)

Türk BayraklarıTürk Bayrakları (35)