3. Sınıf Hayat Bilgisi Test Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 3.Sınıf Hayat Bilgisi

BEŞEYLÜL ILKÖĞRETIM OKULU 3.C SINIFI HAYAT BILGISI TESTI

1. Cumhuriyet Bayramı'nı ne zaman kutlarız?   
A. 29 Nisanda   B. 1O Kasımda   C. 23 Ekimde
2. Devletimizin adı, aşağıdakilerden hangisidir?
A. Türkiye Cumhuriyeti   B. Türk Cumhuriyetleri    C. Osmanlı Devleti
3. Osmanlı Devleti l. Dünya Savaşı'nda kimin tarafında yer aldı?
A. Almanya'nın  B. Fransa'nın    C.Italya'nın
4. Aşağıdakilerden hangisi, 1914-1918 yılları arasında yapılan savaştır?
A. Çanakkale Savaşı  B. ikinci Dünya Savaşı  C.Birinci Dünya Savaşı
5. Yurdumuzun büyük bir kısmı hangi antlaşma ile düşmanlara  verilmek isteniyordu?
A.Lozan Antlaşması   B. Sevr Antlaşması  C. Ankara Antlaşması
6. Yurdumuzu düşmanlardan kurtardığımız savaşın adı nedir?
A. Çanakkale Savaşı  B. Birinci Dünya Savaşı   C. Kurtuluş Savaşı
7. TBMM nerede açıldı?        A. Erzurum'da    B. Ankara'da     C. Samsun'da
8. Kurtuluş Savaşı kimin önderliğinde başladı?
A. Mustafa Kemal'in    B. Padişahın   C. ismet Inönü'nün
9. Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için önce hangi şehrimize gitmiştir?
A. Istanbul'a      B. Erzurum'a      C. Samsun'a
10. Bağımsız ve hür bir devlet oluşumuz hangi barış antlaşmasıyla kabul edilmiş oldu?
A. Lozan Barış Antlaşması'yla  B. Mondros Ateşkes Antlaşması'yla  C. Sevr Antlaşması'yla
11. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in özelliğidir?
A. tembel oluşu  B. ümitsiz oluşu   C. vatansever oluşu                       
12. En iyi yönetim şekli hangisidir? A. cumhuriyet     B.meşrutiyet      C. Mutlakıyet
13. Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyet yönetiminin en    önemli özelliğidir?
A. Milleti padişah yönetir.   B.Yönetim, babadan oğula geçer.  C. Halk, kendisini yönetecek kişileri kendisi seçer.
14. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında karşılaştığı en önemli güçlük  nedir?                     
A. yeterince asker bulamamak B. yeterince yiyecek, içecek bulamamak  C. yeterince silah ve cephane bulamamak
15. Türkiye Büyük Millet Meclisi, hangi tarihte cumhuriyet yönetimini kabul ve ilan etti?
A. 29 Ekim 1923  B. 24 Temmuz 1923     C. 19 Mayıs 1919
16. Ilk cumhurbaşkanımız kimdir?  A. Ismet Inönü     B. Mustafa Kemal C. Fevzi Çakmak
17. Istiklal Marşı'mızın şairi kimdir?    A. Mehmet Akif Ersoy     B. Zeki Üngör    C. Orhan Şaik Gökyay
18. Bayrak törenlerinde hangi marş çalınır ve söylenir?
A. Gençlik Marşı    B. Öğretmen Marşı     C. Istiklal Marşı
19. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün yaptığı yeniliklerden  biri değildir?
A. Soyadı Kanunu' nün kabulü   B. ülkemize demir yolunun yapılması   C. Yeni Türk alfabesinin kabulü
20. "Miladi takvim" ülkemizde hangi yıl kabul edildi?  
A. 1926        B. 1924        C. 1925
21. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A. Harf inkılabıyla  B. Soyadı Kanunuyla    C. Medeni Kanunla
22. Laiklik ne demektir?
A. din ve devlet işlemin birbirinden ayrılması  B. kılık kıyafetin yenilenmesi  C. din işlerinin yürütülmesi
23. Bayrağımız neyi temsil eder?
a.Türkiye Büyük Millet Meclisini    b.Türk milletinin bağımsızlığını    c.orduyu
24. Aşağıdaki kuruluşların hangisinde bayrak sürekli olarak gönderde durur?
A. karakol       B. banka         C. okul
25. Atatürk, hangi yılda ve nerede doğdu?
A.1881'de, Istanbul'da   B.1881'de, Ankara'da  C.1881'de, Selanik'te
26. Matematik öğretmeni, Atatürk'e aşağıdaki adlardan hangisini verdi? 
A. Kemal        B. Mustafa      C. Önder
27. Anıtkabir nerededir?     A. Istanbul'da     B. Ankara'da     C. Samsun'da
28. Atatürk, öğrenim hayatım ne olarak tamamladı?
A. öğretmen olarak   B. kurmay subay olarak   C. mühendis olarak
29. Öğretmenden mahrum (yoksun) bir topluluk millet olamaz." sözünü kim söylemiştir?
A. Ismet Inönü     B. Celal Bayar    C. Atatürk
30. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Haftası'nda yaptıklarımızdan biri değildir?
A. Atatürk'ün vatanına ve milletine yaptığı hizmetler anlatılır. B. Atatürk Haftasında şenlikler düzenlenir.
C. Atatürk ün hayatıyla ilgili filmler izlenir.
ÖZCAN KAHRAMAN

Ayrıca Bakınız

3. Sınıf Hayat Bilgisi Yazılı Soruları

2.Sınıf Hayat Bilgisi

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)