2.Sınıf Hayat Bilgisi Bütün Ünitler Konular Test Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 2.Sınıf Hayat Bilgisi

ÜNITE 1:OKULUMUZ AÇILDI
TEST1
1)Okulun açılış töreninde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A)Istiklal Marşı söylenir
B)Yarışma yapılır
C)Okul bahçesinde gezilir.
2)Okulların açıldığı ilk hafta aşağıdakilerden hangisi kutlanır?
A)Kızılay Haftası    B)ilköğretim Haftası    C)Yeşilay Haftası
3)Aşağıdakilerden hangisi sınıfımızın araç-gereçlerinden değildir?
A)Atatürk Resmi    B)Mevsim Şeridi        C)Süpürge
4)Aşağıdakilerden hangisi okulun bölümlerindendir?
A)Kırtasiye        B)Laboratuar        C)Mutfak
5)Okulun yönetimi görevi aşağıdakilerden hangisinindir?
A)Öğretmen        B)Hizmetli        C)Okul Müdürü
6)Aşağıdakilerden hangisi hizmetlinin görevlerinden değildir?
A)Okula gelen öğrencileri kayıt eder.
B)Okulun temizlik işlerini yapar.
C)Soba veya kaloriferi yakar.
7)Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin görevlerinden biridir?
A)Okulda eğitim öğretimin düzenli olmasını sağlar.
B)Öğrencilerine birbirini sevmeyi ve saymayı öğretir.
C)Okulumuzun yazı işlerini yapar.
8)Aşağıdakilerden hangisi okul çalışanlarından biri değildir?
A)Polis        B)Hizmetli        C)Memur
9)Aşağıdakilerden hangisi kişisel eşyalarımızdandır?
A)Sıra            B)Yazı tahtası        C)Defter
10)Aşağıdakilerden hangisi okulda uymamız gereken kurallardan değildir?
A) Sınıfımızı temiz tutmalıyız.
B)Kahvaltımızı mutlaka yapmalıyız.
C)Derslere girişlerde geç kalmamalıyız.


ÜNITE 2:OKULDA VE EVDE DAYANIŞMA
TEST 2

1)Okulda işlerin düzenli olması için ne yapılmalıdır?
A)Öğrenciler kendi işlerini kendileri yapmalıdır.
B)Öğrenciler arasında iş bölümü yapılmalıdır.
C)Herkes istediği işi yapmalıdır.
2)Sınıf başkanını kim seçer?
A)Öğretmen        B) Öğrenciler        C) Müdür
3)Aşağıdakilerden hangisi sınıf başkanının görevlerinden değildir?
A)Öğretmenine yardımcı olur.
B)Sınıfın düzenini sağlar.
C)Eğitsel kollara öğrenci seçer.
4)Aşağıdakilerden hangisi eğitici kolların faydalarındandır?
A)Derslerimizin iyi olmasını sağlar
B)Arkadaşlarımız tarafından sevilmemizi sağlar.
C)Kendi başımıza karar vermeyi ve iş yapabilmeyi öğretir.

5)Aşağıdakilerden hangisi sınıf nöbetçisinin görevlerinden biridir?
A)Sınıf kitaplığını düzenler.
B)Yazı tahtasını temiz tutarlar.
C)Sınıf arkadaşlarının isteklerini öğretmenine iletir.
6)Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluklarımızdan değildir?
A)Bizi eleştirmelerine izi vermemeliyiz.
B)Düşüncelerimizi çekinmeden söylemeliyiz.
C)Kendimize güven duymalıyız.
7)Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdandır?
A)Arkadaşlarımıza karşı kırıcı olmamalıyız.
B)Oyun oynarken arkadaşlarımıza zarar vermeliyiz.
C)Hata yaptıklarında öğretmenine şikayet etmeliyiz
8) Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerimize karşı sorumluluklarımızdandır?
A)Sınıf içinde koşup oynamalıyız.
B)Çalışkan ve terbiyeli olmalıyız.
C)Ödevimizi yapmadığımızı saklamalıyız.
9)Aşağıdakilerden hangisi okul kurallarıyla ilgili sorumluluklarımızdan biri değildir ?
A)Okula zamanında gelmeliyiz.
B)Sınıfımıza sırayla ve düzenli girmeliyiz.
C)Sabahları okula gelmeden kahvaltı yapmalıyız.
10)Aşağıdakilerden hangisi en küçük topluluktur?
A)Aile        B)Çocuklar        B)Halk
11)Aile kimlerden oluşur?
A)Anne-baba        B)Anne-baba-çocuk        C)Anne-baba-çocuk-dede
12)Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlarımızdandır?
A)Kazak        B)Top            C)Bisiklet
13)Aşağıdakilerden hangisi isteklerimizdendir?
A)Ayakkabı        B)Çorap        C)Bilgisayar
14)Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet yönetimi ile kazandığımız hak ve hürriyetlerden biridir?
A)Alış-veriş yapma         B)Konuşma         C)Öğrenim yapma
15)Ülkemizde ilk öğretimin süresi ne kadardır?
A)8 yıl,zorunlu    B)8 yıl,zorunlu değil        C)5 yıl,zorunlu


ÜNITE 3:CUMHURIYET BAYRAMI VE ATATÜRK
TEST 3

1)Cumhuriyetten önce yurdumuzu kim yönetiyordu?
A)Padişah        B)Cumhurbaşkanı        C)Başbakan
2)Cumhuriyet ne zaman ilan edildi?
A)29 Ekim bin dokuz yüz on dokuz
B)29 Ekin bin dokuz yüz yirmi
C)29 Ekim bin dokuz yüz yirmi üç
3)Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin getirdiği yeniliklerden değildir?
A)Yeni harflerin kabulü
B)Kıllık kıyafette değişiklik
C)Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları çizildi.
4)Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir ve kaç yıl cumhurbaşkanlığı yapmıştır?
A)Ahmet Necdet Sezer-15 Yıl
B) Atatürk-15 Yıl
C) Mareşal Fevzi Çakmak-15 Yıl

5)Aşağıdakilerden hangisi okulda yapılan bayram hazırlıklarından biridir?
A)Atatürk Köşesini süslemek
B)Cadde ve sokaklara taklar kurmak
C)Binalara bayraklar asmak
6)Aşağıdakilerden hangisi bayram kutlamalarında yapılmaz?
A)Şiir Okunur    B)Istiklal Marşı söylenir        C)Çevrede koşulur
7)Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin bağımsızlık sembolüdür?
A)Haritası        B)Bayrağı        C)Kanunları
8)Istiklal Marşımızın yazarı kimdir?
A)Hasan Ali YÜCEL        B)Halil Bedi YÖNETKEN    C)Mehmet Akif ERSOY
9)Atatürk nerede ve ne zaman doğmuştur?
A)Ankara'da bin sekiz yüz seksen bir yılında doğdu.
B)Selanik'te bin sekiz yüz seksen bir yılında doğdu.
C)Istanbul'da  bin sekiz yüz seksen bir yılında doğdu.
10)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün anne ve babasının isimleridir?
A)Zübeyde-Mehmet        B)Zübeyde-Ali Rıza        C)Makbule-Mehmet
11)Atatürk nerede ölmüştür?
A)Istanbul'da         B)Ankara'da        C)Selanik'te
12)Atatürk kaç yılında ölmüştür?
A)10 Kasım bin dokuz yüz on beş
B)10 Kasım bin dokuz yüz otuz sekiz
C)10 Kasım bin dokuz yüz seksen
13)Atatürk'ün anıt mezarının adı ve bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
A)Anıtkabir-Ankara          B)Anıtkabir-Istanbul        C)Etnografya Müzesi-Istanbul  
14)Mustafa Kemal ilk öğrenimine nerede başlamıştır?
A)Şemsi Efendi Mektebi    B)Askeri Okul        C)Mahalle Mektebi
15)Mustafa'ya Kemal adını aşağıdakilerden hangisi vermiştir?
A)Matematik Öğretmeni    B)Babası    C)Tarih Öğretmeni
16)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kişilik özelliklerinden biri değildir?
A)Planlı Çalışması        B)Vatan ve Millet Sevgisi        C)Gezmeyi Sevmesi

ÜNITE 4:SAÄžLIKLI BÜYÜYELIM
TEST 4
1)Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun bölümlerindendir?
A)Tokamız        B)Kazağımız        C)Başımız
2)Boynumuzun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yatmamıza yardımcı olur
B)Başımızın aşağı,yukarı ve yanlara hareketini sağlar
C)Çenemizin hareketine yardımcı olur.
3)Gövdemizin yeri neresidir?
A)Başımızla kollarımızın arasındadır.
B)Kollarımızla bacaklarımız arasındadır.
C)Başımız ve bacaklarımız arasındadır.
4)Kollarımız vücudumuza nelerle bağlanmıştır?
A)Omzumuzla    B)Dirseklerimizle    C)El bileklerimizle
5)Aşağıdakilerden hangisi dişin bölümlerinden biri değildir?    
A)Taç    B)Diş çürüğü         C)Kök
6)Diş sağlığımızı korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A)Soğuk ve sıcak içecekler içmeliyiz.
B)Sert kabuklu yiyeceklerin (ceviz,fındık vb.) kabuklarını dişimizle kırmalıyız.
C)Sık sık diş doktoruna kontrole gitmeliyiz.
7)Dişlerimizi nasıl fırçalamalıyız?
A)Diş etinden başlayarak aşağı yukarı doğru
B)Diş etinden başlayarak sağa-sola doğru
C)Önce aşağı yukarı sonra diş etine doğru
8)Aşağıdakilerden hangisi derimizin ince olduğu bölgelerden biri değildir?
A)Kollarımız         B)Ayak altları        C)Yüzümüz
9)Saçlarımızın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Güzel görünmek    B)Toka ve Şapka tutmak   C)Başımızı sıcaktan ve soğuktan korumak
10)Aşağıdakilerden hangisi tırnakların görevlerinden biri değildir?
A)Parmak uçlarını korur.
B)El tırnakları eşyaları tutmamıza yardımcı olur.
C)Parmaklarımızın uzun görünmesini sağlar.
11)Aşağıdakilerden hangisi besin,hava ve dokunma yoluyla bulaşan çocuk hastalıklarından biridir?
A)Veba    B)Sarılık    C)Sıtma
12)Aşağıdakilerden hangisi köpek yoluyla bulaşan bir hastalıktır?
A)Kuduz    B)Sıtma    C)Tifüs
13)Aşağıdakilerden hangisi hastalıklardan korunma yollarından birisidir?
A)Sokaklarda oynamamak    B)Aşı olmak     C)Arada bir doktora gitmek
14)Ilk yardım nedir?
A)Yaralıya gerekli olan ilacı vermek
B)Yaralıyı  doktora götürmek
C)Yarlıya doktor gelinceye kadar yardım etmek
15)Aşağıdakilerden hangisi sağlık çalışanlarından biridir?
A)Öğretmen        B)Mühendis        C)Ebe
16)Hemşirelerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hastaları muayene ederler.
B)Doktorlara yardımcı olurlar.
C)Hastaların bakımından sorumludurlar.
17)Aşağıdakilerden hangisi doğru beslenme şeklidir?
A)Sürekli aynı besinleri yemek
B)Her türlü besinden ihtiyacımız kadar yemek
C)Sadece et yada sadece sebze yemek


ÜNITE 5:TAŞITLAR VE TRAFIK
TEST 5

1)Aşağıdakilerden hangisi taşıtlarla yapılan işlerden biridir?
A)Park yapma    B)Oturma    C)Yük taşıma
2)Aşağıdakilerden hangisi bir kara taşıtıdır?
A)Gemi        B)Tren        C)Helikopter
3)Otobüslerin yolcu alıp bindirdikleri yere ne denir?
A)Gar        B)Liman    C)Terminal
4)Deniz taşıtlarını kullananlara ne denir?
A)Kaptan        B)Pilot        C)Makinist
5)Aşağıdakilerden hangisi bir hava taşıtıdır?
A)Tramvay        B)Balon        C)Vapur
6)Aşağıdakilerden hangisi taşıtların yararlarından biri değildir?
A)Yorulduğumuz zaman taşıtlara oturabiliriz.
B)Taşıtlarla yük ve eşya taşırız.
C)Yürüyerek gidemediğimiz yerlere taşıtlarla gideriz.
7)Aşağıdakilerden hangisi taşıtlara binip inerken uymamız gereken kurallardan birisidir?
A)Taşıtlara sıraya girmeden karışık olarak binmeliyiz.
B)Taşıtlara sağ ön kapıdan binip yine sağ arka kapıdan inmeliyiz.
C)Taşıtlara inip binerken durmasını beklememeliyiz.
8)Aşağıdakilerden hangisi taşıtlara bindiğimizde içeride uymamız gereken kurallardandır?
A)Araç içinde yüksek sesle konuşmalıyız.
B)Yolculuk sırasında şoförle konuşmalıyız.
C)Ineceğimiz yere varmadan iniş kapısına yaklaşmalıyız.
9)Aşağıdakilerden hangisi trafikte geç anlamındadır?
A)Sarı    B)Yeşil        C)Kırmızı
10)Karşıdan karşıya nasıl geçmeliyiz?
A)Yolda zikzak çizerek
B)Etrafımıza bakmadan
C)Önce sola sonra sağa sonra tekrar sola bakarak
11)Trafikte ( ! ) işretinin anlamı nedir?
A)Dur    B)Işıklı Işaret        C)Dikkat
12)Aşağıdakilerden hangisi karşıdan karşıya geçişin güvenli olduğu yerlerden biri değildir?
A)Kaldırımın olmadığı yerler    
B)Alt ve üst geçitler      
C)Taşıtların kolay görüneceği kavşaklar
13)Aşağıdakilerden hangisi trafik akışını etkiler?
A)Hava koşulları     B)Kaldırımlar        C)Yaya geçitleri
14)Yaya kaldırımı olmayan yerlerde yolun neresinden yürümeliyiz?
A)Solundan        B)Ortasından        C)Sağından
15)Trafik kazalarından korunmak için ne yapmalıyız?
A)Emniyet kemerini takmalıyız.
B)Bisiklet kullanırken hızlı olmalıyız.
C)Bisikletlerimizi taşıt yolunda sürmeliyiz.
16)Aşağıdakilerden hangisi bisiklet kullanırken uymamız gereken kurallardan birisidir?
A)Bisikleti taşıt yolundan kullanmalıyız.
B)Bisikleti taşıt yolunun en sağından kullanmalıyız.
C)Bisiklet sürerken ellerimizi arada bir bırakmalıyız.


CEVAP ANAHTARI

Soru No    TEST                           1    TEST 2    TEST 3    TEST 4    TEST 5
1    A    B    A    C    C
2    B    B    C    B    B
3    C    C    C    C    C
4    B    C    B    A    A
5    C    B    A    B    B
6    A    A    C    C    A
7    B    A    B    A    B
8    A    B    C    B    C
9    C    C    B    C    B
10    B    A    B    C    C
11    -    B    A    B    C
12    -    A    B    A    B
13    -    C    A    B    A
14    -    C    C    C    A
15    -    A    A    C    A
16    -    -    C    B    B
17    -    -    -    -    -
18    -    -    -    -    -
19    -    -    -    -    -
20    -    -    -    -    -
21    -    -    -    -    -

Ayrıca Bakınız

Flash Oyunlar

Dünya Haritaları

1.Sınıf Hayat Bilgisi

2.Sınıf Hayat Bilgisi

Meb Asetat Seti Haritaları

3.Sınıf Hayat Bilgisi

Yerin Şekli ve Hareketleri

Kıtalar Haritası Dünya

Atatürk ResimleriAtatürk Resimleri (105)

Türkiye Haritaları

Türk BayraklarıTürk Bayrakları (35)

Güneş Sistemi ve Gezegenler

Coğrafya Animasyonlar Flashlar

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları

Tarihi ResimlerTarihi Resimler (

Coğrafi ResimlerCoğrafi Resimler