2. Sınıf Tüm Dersler Deneme Sınavı Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 2.Sınıf Hayat Bilgisi

YIL SONU DENEME SINAVI

AÇIKLAMALAR

1- Bu kitapçıkta 20 Hayat Bilgisi, 20 Matematik, 20 Türkçe olmak üzere 60 bulunmaktadır.
2- Sınav süresi 60 dakikadır.
3- Her sorunun yalnız bir doğru cevabı vardır. Her soruda birden fazla  seçenek işaretlemeyiniz.

BAŞARILAR.

TÜRKÇE SORULARI


MILLET MALI
Soğuk, karlı bir hava.Her yer bembeyaz.Bu beyazlığı, yalnız önümüzde giden karartılar bozuyor.Bunlar kağnılarıyla ordumuza caphane taşıyan köylü kadınlar.
Biraz sonra onlara yetişip selamlaştık.
Biz kalın paltolarımız altında titrerken, çok yaşlı bir nine, yorganını kağnının üzerine örtmüş, çıplak ayaklarıyla karları çiğniyordu. Arkasındaki peştamalın içinde de, kendisi gibi çıplak bir yavru vardı.
Onları görünce içim sızladı:
-    Nineciğim, dedim, üşümez misin sen? Bak, torunun da neredeyse donacak. Arabaya serdiğin yorganı onun üzerine örtsene¦
Nine kağnıya doğru koştu:
-    Kar serpeliyor oğlum, dedi.Bunun altındaki, millet malıdır.Islanmasın.
Sonra yorganının uçlarını çeke çeke , cephaneyi iyice örttü.
Torunundan, oğlundan, kendinden daha çok, ordumuzun cephanesini düşünüyordu.
Işte Türk milleti, Kurtuluş Savaşı™nı böyle fedakarlıklarla kazandı.

( Aşağıdaki ilk 4 soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.)

1) Yazarın rastladığı kadınlar ne yapıyorlar?
a) Hastalarını doktora götürüyorlar.           b) Odun taşıyorlar.           c) Ordumuza cephane taşıyorlar.

2) Yazar nineden ne  yapmasını istiyor?
a) Torununu  yanında getirmesini istiyor.       
b) Üşümemesi için ayakkabı giymesini istiyor.
c) Kağnı arabasındaki cephanenin üstüne örttüğü yorganını çocuğun üstüne örtmesini istiyor.


3) Ninenin yazara verdiği cevap onun hangi özelliğini gösteriyor?
a) Soğuğa karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor.
b) Kağnı arabasındaki millet malını kendi canından önemli görüyor.
c) Çok cesur olduğunu gösteriyor.

4) Bu yazıdan çıkarabileceğimiz ana fikir ( verilmek istenen öğüt) aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yaşlı insanlar soğuğa karşı dayanıklı olurlar.
b) Kurtuluş Savaşı™nda cephaneyi kadınlar taşımıştır.
c) Türk milleti vatanı için her türlü fedakarlığı yapar.

5) soba, metre, kemer  sözcüklerini sözlük sırasına göre dizersek, hangisi en sonda gelir?
a) soba            b) metre             c) kemer

6)Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım (imla) hatası vardır?
a)  Ülkemizin başkenti Ankara™dır.
b) Yarın Berke™ler bize gelecekler.
c) Esra bize Nevşehirli olduğunu söyledi.

7)   Okulu çok seviyoruz.  tümcesinde altı çizili olan sözcüğün eş anlamlısı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a)  mektep       
b) talebe
c) lise

8) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eşsesli bir sözcük kullanılmıştır?
a) Otobüse ön kapıdan binilir.            b) Kalemliğin rengi kırmızıdır.
c) Berke kitap okumayı  çok sever.

9) Saat ile zaman arasında bir ilişki vardır. metre sözcüğü ile aşağıdakilerden hangisi arasında benzer ilişki  vardır?
a) santimetre        b) uzunluk                   c) ölçü


10) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden üçü bir grup oluşturmaktadır.  Grubun dışında kalan hangisidir?
a) kara - siyah                 b) ev - konut
c) gezi - gözlem

11.  kiler, masa, Güler, mendiller sözcüklerinden kaç tanesi çoğuldur?
a) 1            b) 2            c) 3

12) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yardımlaşmayla ilgilidir?
a) Damlaya damlaya göl olur.       
b) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.       
c) Işleyen demir pas tutmaz.

13) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?   
a) yalnız        b) Karabaş        c) kirbit

14) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin  sonundaki noktalama işareti yanlıştır?
a) Oyuncakları kardeşine mi verdin?
b) Gece saat on oldu mu hemen uyurum?
c) Yetişin yangın var!  

15)  gitti, kardeşiyle, parka, Ayşegül, birlikte sözcükleriyle kurallı bir tümce kurduğumuzda hangi sözcük sonda yer alır?
a)  parka                                 b) birlikte
c)  gitti

16)   Dağların      bir      var        eteğinde       pınar
1              2        3               4                5
Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı  bir cümle yapmak istersek hangi sıra doğru olur?
a)  1 , 4 , 2 , 5 , 3                b)  2, 5 , 4, 1 , 3           c)  1, 5 ,2 ,3 , 4


17) Ömer, küçük bahçeli bir evde yaşıyorduk. Cümlesinde bir anlatım bozukluğunu gidermek için ne yapmalıyız?
a) Virgül işaretini kaldırmalıyız.
b) yaşıyorduk yerine yaşıyordu kelimesini getirmeliyiz.
c) Küçük kelimesi yerine büyük kelimesini getirmeliyiz.

18) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, büyük harflerin kullanılmasıyla ilgili bir yanlışlık vardır?
a) Zeynep, Ayşe, Mehmet ve Selçuk birlikte ödev hazırlıyorlar.
b) Erzurum™dan Sivas™a giden tren mersin™e uğrar mı?
c) Atatürk, 1919 yılında Erzurum™a geldi.

19) Çıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde artmak, yükselmek anlamında kullanılmıştır?
a) Polisler araştırma için üçüncü kata çıktı.
b) Bu yaz yaylaya çıkacağız.
c) Ay sonuna doğru fiyatlar birden çıktı.

20) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde varlığın özelliğini belirten kelime diğerlerinden farklıdır?  
a)  Büşra kırmızı bir ayakkabı almış.
b)      Sınıfımızda  zayıf öğrenciler var.
c)  Gökyüzünü mavi bulutlar kaplamış.TÜRKÇE TESTI BITTI.
DIÄžER TESTE GEÇINIZ.


HAYAT BILGISI SORULARI

 

1) Günlük çalışma programı hazırlamak ¦¦¦¦ çalışmamızı sağlar. Tümcesini aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlarsak anlamlı olur?
a) planlı              b) düzensiz        c) plansız

2) Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkilerine uymayan bir davranıştır?
a) sevgi             b) saygı                           c) öfke

3) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. atasözü bize neyi anlatır?
a)  Nazik konuşmanın önemini     b) Yılanların tatlı sevdiğini       
c) Dilimize tatlı sürmemizi

4) Aşağıdakilerden hayvanlardan  hangisi kümeste  yaşar?
a) Koyun            b) Balık            c) Tavuk

5) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Atatürk™ün doğum yeriyle ölüm yeri doğru olarak eşleştirilmiştir?
a) Selânik “ Istanbul        B) Selânik - Ankara
c)  Istanbul - Ankara

6) Yurdumuzda ilköğretim ¦.. yıldır. tümcesinde boşluğu aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
a) 5                     b) 8               c) 11

7) Hangisi eğitici kulüplerin amaçlarından değildir?
a) Sorumluluk almayı öğreniriz           b) Yaramazlık yapmayı öğreniriz
c) Toplu çalışma zevkini ediniriz.

8) Aşağıdakilerin hangisi bir deniz taşıtıdır?
a) Metro        b) Vapur        c) uçak


9) Karşıdan karşıya geçmek isteyen biri en güvenli olarak nereden karşıya geçebilir?
a) Yaya geçidinden                     b) Kavşaklardan     
c) Yolun her yerinden

10) Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun yönetim merkezi organımızdır?
a) Akciğer           b) Beyin        c) Mide

11) Bir futbol maçında hakem oyunu başlatmak için düdüğünü çalmıştır. Buna göre futbolcu hangi duyu organını kullanarak hakemle iletişim kurmuştur?
a)  dokunma         b) görme        c) işitme

12) Anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye ne ad verilir?
a)  Çekirdek aile      
b) Dar aile
c)  Geniş aile   

13) Tutumlu bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapar?
a)  Kalemini sürekli açar.
b)  Harçlıklarını biriktirir.
c)  Arkadaşının eşyalarını kullanır.

14) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Tanımadığımız kişilere karşı dikkatli olmalıyız.          
b) Tanımadığımız kişilerin verdiklerini almamalıyız.
c) Tanımadığımız kişilerin yardımlarını hemen kabul etmeliyiz.

15) Alışverişlerde hangisini yapmak yanlıştır?
a) Malın üretim ve son kullanım tarihine bakmalıyız.
b) TSE belgesi olmayan ürünleri almalıyız.
c) Bütçemize uygun olanını almalıyız.

16) Arkadaşları arasında lider olan bir öğrenci aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz?
a)  Arkadaşlarına başaracaklarını söyler.   
b) Grup üyeleri arasında görev dağılımı yapar.    
c) Arkadaşlarını kırarak konuşur.

17) Aşağıdakilerden hangisi hem görsel hem işitsel bir iletişim aracıdır?
a) Televizyon          b) Gazete          c) Radyo

18)  Güneş™in battığı yöne yüzümüzü döndüğümüzde arkamız hangi yönü gösterir?
a)  Güneyi
b)  Kuzeyi        
c)  Doğuyu

19) Aşağıdakilerden hangisi sıvı madde değildir?
a) su              
b) kola                      
c)  hava

20) Dünya™nın kendi çevresinde dönmesinden aşağıdakilerden hangisi oluşur?
a) Mevsimler
b) Gece ile gündüz
c) Yıl


HAYAT BILGISI TESTI BITTI.
DIÄžER TESTE GEÇINIZ.


MATEMATIK SORULARI

1) Aşağıdaki kümelerden hangisine 3 varlık daha eklersek bir düzineye tamamlamış oluruz?


a)                                          b)                                     c)
2)  5, 9, 8, 12, 11,?    Sayı örüntüsünde  soru işareti yerine hangi sayının
yazılması doğru olur?
a)  10                              b)  15                                  c)  13 

3)  9 birlik, 7 onluktan oluşan sayının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?
a)  90              b)  70            c)  79

4) Yarısı 25 olan koyunların 15 tanesi satıldı. Kaç koyun kalır?
a)  10            b)  50                c) 35

5)  TARIK sözcüğünün karşılığı 61834 rakamları olursa, ARTIK sözcüğünün karşılığı hangi rakamlar olur?
a)  83614        b) 14836            c) 18634

6)  Bir sınıfta kız öğrencilerin sayısı 21™dir. Erkek öğrencilerin sayısı  da    kız öğrencilerden 8 eksiktir. Bu sınıfın öğrenci mevcudu kaçtır?
a)  29            b) 34            c) 50

7)                  52      Yandaki çıkarma işlemine göre çıkan sayı kaçtır?
_   ¦.              
23
a)  75            b) 31            c) 29

8) 3 kardeşin yaşlarının toplamı 37™dir. Kardeşlerden  biri 15, diğeri 13 yaşında olduğuna göre üçüncü kardeş kaç yaşındadır? 
a) 11            b) 8            c) 9

9)  Bir saatte akrep 3™ü, yelkovan ise 12™yi göstermektedir. Saat öğleden sonra kaçı göstermektedir? 
a)  3.00             b) 15.00            c) 12.00

10)   62,  98, 77,  54  doğal sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı, aşağıdakilerden hangisidir?
a)  98,  77,  62,  54
b)  98,  77,  54,  62
c)  98,  62,  54,  77

11) Sence aşağıdaki doğru parçasının uzunluğu tahminen kaç santimetre gelir?


a)  15 cm                      b)  5 cm             c)  9 cm 


12)  78 tane kalemi 5 arkadaş   eşit şekilde paylaştıklarında kaç tane kalem artar?                              
a) 15             b) 3            c) 8

13) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)  Ipin uzunluğunu metre ile ölçeriz.   
b)  Sütün miktarını litre ile ölçeriz.
c)  Boyumuzu kilogram ile ölçeriz.14)  72  sayısındaki birler basamağındaki rakamı 4 artırır, onlar basamağındaki rakamı 3 eksiltirsek hangi sayıyı elde ederiz?
a)  46        b) 54        c) 56

15) Aklımdan bir sayı tuttum. Bu sayıya 3 ekledim. Elde ettiğim sayıyı 3 ile çarptığımda 27 sayısını buldum. Aklımdan tuttuğum sayı kaçtır?
a)  3            b)  6                 c) 9

16)    32 “ < = 13 işleminde  <    yerine hangi sayı gelmelidir?
a)  22            b) 19            c) 11

17) Iki torbada toplam 64 kg pirinç vardır. Torbanın birinin ağırlığı 28 kg  olduğuna göre diğer torbanın ağırlığı  kaç kg™dır?
a)  92             b) 46            c) 36

18)         ¦.         Yandaki çarpma işleminde verilmeyen çarpan
x    4           kaçtır?
36

a) 7               b) 8             c) 9


19)    26 +  AB  =  87    işleminde, AB yerine yazılması gereken doğal sayı kaçtır?
a) 51            b) 61            c) 41

20) Bir bölme işleminde bölen 8, bölüm 4™tür. Bu bölme işleminde
bölünen sayı kaçtır?
a) 32            b) 12            c) 28


TEST BITTI.YANITLARINIZI KONTROL EDINIZ.

www.turgayyagmuroglu.com

Ayrıca Bakınız

Flash Oyunlar

Dünya Haritaları

1.Sınıf Hayat Bilgisi

2.Sınıf Hayat Bilgisi

Meb Asetat Seti Haritaları

3.Sınıf Hayat Bilgisi

Yerin Şekli ve Hareketleri

Kıtalar Haritası Dünya

Atatürk ResimleriAtatürk Resimleri (105)

Türkiye Haritaları

Türk BayraklarıTürk Bayrakları (35)

Güneş Sistemi ve Gezegenler

Coğrafya Animasyonlar Flashlar

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları

Tarihi ResimlerTarihi Resimler (74)

Coğrafi ResimlerCoğrafi Resimler (28)