Liselerde daha az ders, daha çok ara

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Eğitim Haberleri

Liselerde daha az ders, daha çok ara

Liselerde performans ödevleri kaldırıldı, teneffüslerin 10, öğle aralarının ise 45 dakika olmasına karar verildi.

Liselerin hazırlık, 9’uncu sınıflarındaki açık kontenjanlara, eylül ayı sonuna kadar puan üstünlüğü esasına göre nakil ve geçişler bakanlıkça yapılacak. Böylece taban puan uygulaması kaldırıldı. Yazılı sınavlardan sonra başarısız öğrenciler için yapılan sınav tekrarı, dönem sonlarında yapılacak ek bir sınava dönüştürüldü. Ortaöğretim kurumlarında dersler arası dinlenme süresi 10 dakikadan az olamayacak. Seçmeli bir ders, 10 öğrenciyle açılabilecek. Ders seçimi mayıs ayının ikinci haftasından ders kesimine kadar yapılabilecek.

LİSELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ŞÖYLE:  

Yapılan düzenleme ile örgün ortaöğretim kurumlarında dersler arası dinlenme süresinin 10 dakikadan az olamayacak. Bu şekilde öğrencilerin dinlemelerine daha fazla zaman ayrıldı.

- Ders seçiminin mayıs ayının ikinci haftasından ders kesimine kadar yapılabilmesine imkan verildi. Böylece, ders seçim süresi öne çekilerek yeni eğitim ve öğretim yılının bütün yönleriyle planlanması kolaylaştırıldı.

-  İmamlık, hatiplik, vaizlik, müezzinlik, Kur’an kursu öğreticiliği ve benzeri mesleki uygulamaya yönelik eğitimler ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülmesine imkan verildi.

- Seçmeli bir ders 10 öğrenciyle açılabilecek, daha az talep olursa açılamayan derslerle ilgili milli eğitim müdürlükleri karar verecek. Bu şekilde ders seçiminde öğrenci taleplerinin karşılanabilmesine imkan sağlandı.

- 12 yıllık zorunlu eğitim gereği tercihlerine yerleşemeyen veya tercih yapmayan öğrenciler Bakanlıkça resen bir okula  yerleştirilecek. Bu konuda adresleri ve okulların kontenjan durumu dikkate alınacak.

- Açık öğretim liseleriyle örgün ortaöğretim kurumları arasında karşılıklı yapılacak nakil ve geçişlere açıklık getirildi. Özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin, okulların kontenjan durumları dikkate alınarak ortaöğretim kurumlarına dengeli bir şekilde yerleştirilmesine imkan verildi. Her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenleme yapıldı.

GEÇ GELME SÜRESİ İLK DERS SAATİYLE SINIRLANDIRILDI

Öğrencilerin okula düzenli devamının sağlanması amacıyla geç gelme süresi birinci ders saati ile sınırlandırıldı. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılacak. Yazılı devamsızlık bildirimleri; devamsızlığın 5, 20 ve 40’ıncı günlerinde yapılacak olup, öğrencilerin okula devamının sağlanması istenecek.