Performans Ödevi Kalktı MEB Açıkladı

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Eğitim Haberleri

Performans Ödevi Kalktı MEB Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı akıllardaki sorulara cevap olarak performans ödevlerini kaldırdı. Performans ödevi öğrencilere verilen ancak çoğunlukla  velilerin hazırladığı ödevler  amacını uaklaşınca performans ödevleri sonlandırıldı. Performans ödevi yerine öğrenciler dersteki etkinliklere katılımları ile değerlendirilecek.

MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinden birleştirilerek tek yönetmelik haline getirildi. Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik artık resmiyet kazandı. İki yönetmeliğin birleşiminden oluşan yönetmelik üzerinde oldukça çalışıldı ve 97 madde halinde oluşturuldu.

Yeni sadeleştirilmiş yönetmeliğe göre performans ödevi artık verilmeyecek. Öğrenciler performans ödevi ile girdikleri değerlendirmeye bundan sonra ders içi etkinliklere katılımlarıyla girecekler. Ders etkinliklerine katılım, sınıf veya okul içinde gösterilen fiziksel ve zihinsel faaliyetler, problem çözme yetenekleri, okuduğunu anlama, kendini ifade etme gibi zihinsel, bilişsel ve duyusal yeteneklerinin kullanılmasına göre değerlendirilecek olan öğrenciler artık velilerine ödev yaptırmayacak.

Yönetmelikte yer alan maddeler dahilinde okul öncesi eğitim yaşındaki çocukların bu eğitimden amacına uygun olarak yararlanması amacıyla okul öncesi eğitim kurumlarında ikili eğitim uygulamasına geçildi. Bu eğitim öğretim programı dahilinde okul öncesi çocuklar elli dakikalık 6 tane etkinlik saatine girecekler.Ancak okul öncesi eğitim alacak yaş grubundan yeterli başvuru olmaması halinde okullarda aynı öğretim programının uygulanması şartıyla normal eğitim de verilebilecek.

Okul öncesi eğitim alan çocuk gruplarında sayı 10′dan az olamayacağı gibi 20′den fazla da olamayacak. Tek bir ana sınıfı ya da uygulama sınıfı olarak eğitim verecek kurumlarda ise çocuk sayısı 25′e kadar çıkabilecek. Çocuk sayısı 10′un altında olacak gruplar da diğer gruplarla birleştirilecek.

Okul öncesi eğitime verilen önemin artırılması amacı ile ve çalışan anne babalara destek olabilmek için gerekli başvuru olması durumunda iki ayı geçmemek şartı ile yaz aylarında da eğitim verilebilecek. Bu eğitimin programında çocuklar için önemli olabilecek konularda anlaşma sağlanması ve valilikler tarafından onaylanması kararlaştırıldı. Özellikle okul öncesi eğitim almamış olan ve bir sonraki yıl içinde ilkokula başlayacak öğrencilerin öncelikli olması planlanıyor.

TAM GÜN OLAN OKULLARDA ÖĞLE ARASI 90 DAKİKAYA ÇIKARILDI

Yönetmelikte yer alan maddelerden biri de okullarda verilen aralar oldu. 40-60 dakika olarak belirlenen yemek ve dinlenme araları en az 40 en çok 90 dakika olacak şekilde düzenlendi. Bu aralık dahilinde sürenin ne kadar olacağı ise okul imkanları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce belirlenecek. İkili öğretim yapılacak olan okullarda sabahçı ve öğlenci grupların giriş çıkış saatleri arasında en fazla 30 dakika olacak.

Önceki uygulamaya göre 1 Haziran’da başlayan öğrenci kayıtları yeni yönetmelikle birlikte haziranın 3. haftasının ilk iş gününde başlayacak. Kayıt işlemleri sırasında öğrencilerin herhangi bir belge getirmesi istenmeyecek.

Okul öncesi eğitim sınıflarına eylül ayı sonunda 48 ayını doldurmuş ve 66 ayını doldurmamış çocuklar alınacak. Bir grup olamayan okullarda ise 36-47 ay aralığındaki çocukların da kaydı alınabilecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarına alınacak olan öğrenciler arasından bir sonraki yıl içinde ilkokula başlayacak olan öğrenciler ile ikametgahı o okulun kayıt alanında olan öğrenciler öncelikli olacak.

Fiziksel imkanların uygun olması durumunda okul öncesi eğitim için özel gruplar oluşturulabilecek.

ÖZEL OKULLARA NAKİL E-OKULDAN YAPILACAK

Nakil işlemleri ise ders yılı başlangıcından itibaren ders yılı sonuna 15 iş günü kalana kadar yapılabilecek. Gerek okul öncesi, gerek ilkokul düzeyinde özel okula kayıt yaptıran öğrencilerin nakilleri e-okul üzerinden yürütülecek.

Ortaokuldan imam hatip ortaokullarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin nakil işlemleri de aynı olmayan dersler için imam hatip ortaokulunda eylül ayında yapılacak olan sınavın başarıyla geçilmesine bağlı olacak.

Okul çalışanlarının çocukları ile ilgili olarak da nakiller adres kaydı gözetilmeden yapılacak.

Yeni okul açılması gibi nedenlerle okulları ayrılmak durumunda kalan kardeşlerin nakil işlemleri de veli istediği takdirde kardeşlerin okulundan istenilen okula alınabilecek.

Çalışan anne babalar için ise adres avantajı olacak. Anne babalar iş yerlerine yakın adresteki bir okula çocuklarını gönderebilecekler.

Güzel sanat eğitimi veren ilköğretim okulları ya da imam hatip ortaokullarında normal müfredat dışındaki derslerinden başarısız olmuş ve bu nedenle sınıf tekrarı yapacak öğrencilerin kayıtları da diğer zorunlu derslerden başarılı olmaları halinde velilerin başvurusuyla üst sınıfa alınabilecek.

KARNEDE BAŞARI ÇOK İYİ, İYİ VE GELİŞTİRİLMELİ ŞEKLİNDE GÖSTERİLECEK

İlkokul 1,2,3. sınıftaki öğrencilerin gelişim düzeyleri ve derslerinde gösterdikleri başarılar göz önünde bulundurularak çok iyi, iyi ve geliştirilmeli şeklinde not verilecek.

İlkokul 4. sınıfta öğrencilerin başarısı sınav ve ders içi etkinliklerden elde edilen puanlara göre belirlenecek. Ortaokul, imam hatip ortaokullarında da öğrenci başarıları bu şekilde değerlendirilecek. Ancak 4. sınıftan itibaren bu okullarda değerlendirme 100 puan üzerine yansıtılacak. 0-44,99 puan arası başarısız, 45,00 puan üzeri başarılı olarak görülecek.

Seçmeli derslerin de puanlamasına göre değerlendirilmesi planlanıyor.

VELİ İSTERSE SINIF TEKRARI YAPTIRILACAK

Temel olarak ilkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmayacak. Ancak ilkokul öğrencisi gereken seviyeye ulaşamamışsa velinin isteğiyle ve okulun kararıyla tek seferlik sınıf tekrarı yapabilecek. Okul devamlılığı bulunmayan, ders değerlendirmesi yapılamayan, puanı girilmeyen ve yurt dışında yer alan,tutuklu, sağlık problemli öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılacak.

ORTAOKULLARDA ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞINA SINIR GETİRİLDİ

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında özürsüz olarak derslerine 20 gün devamsızlığı olan öğrencilerin ve bir üst sınıfta gerekli kapasiteyi gösteremeyeceğine karar verilen öğrencilerin sınıfta kalıp kalmayacağına şube öğretmenler kurulunda karar verilecek.

Özel eğitim ve kaynaştırma sınıflarındaki öğrenciler için ise sınıf tekrarı söz konusu değil. Ancak yine velinin isteği doğrultusunda tek seferlik sınıf tekrarı yaptırılabilecek.

SINIF YÜKSELTME İLKOKUL 1,2, ve 3. SINIFLARDA YAPILACAK

İlkokul 1,2, ve 3. sınıf öğrencilerine eğer sınıf düzeyinden üstün düzeydelerse velinin talebi ve okulun kararı ile bir üst sınıfa geçebilme hakkı verildi. Bu işlem de bir öğrenci için bir kere yapılabilecek.

İlkokul yaşında olan ancak okula devam edemeyen ya da okuma yazma bilmeyen öğrenciler birinci sınıfı geçtikleri zaman yapılacak bir sınavla ilkokulda uygun seviyedeki sınıfa yerleştirilecek.

YATILI BÖLGE ORTAOKULLARINDA İBADETHANE AÇILACAK

Yatılı okullarda ibadethane açılması zorunlu olacak. Okul öncesi ve ilköğretim eğitim kurumlarında da ihtiyaç halinde ibadethane açılabilecek.

Okul öncesi eğitim kurumları ve ilköğretimlerde velilerin talepleri, personel ve fiziki imkanların mümkün olduğu kadarınca okul saatleri haricinde eğitim verecek bir program ayarlanabilecek.