Ortak Sınavlar Ne Zaman Yapılacak

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Eğitim Haberleri

Ortak Sınavlar Ne Zaman Yapılacak

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında birinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2013 yılı Kasım ayının son

haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2014 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması

planlanmıştır. Merkezi sistem ortak sınavların kesin tarihleri ile uygulanmasına iliskin hususlar Bakanlığımızca

hazırlanacak yönerge ve kılavuzla düzenlenecektir.

Çalışma takvimine göre konu/kazanımların dağılımını gösteren çizelgelerin uygulanmasında aşağıdaki

hususların dikkate alırıması gerekmektedir:

I.Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim

yılının bal'ından "BİRİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINA V"ın yapılacağı tarihe kadar olan

konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.

2.İkinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretirr

yılının bal'ından "İKİNcİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV"ın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan

tüm konu! kazanımlarla sınırlı olacaktır.

3."BİRİNcİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV"ın ve "İKİNcİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM

ORTAK SINA V'tın yapılıs tarihi itibariyle, çalısına takviminde belirtildiği sekilde konu! kazanımların süresi içinde

işlenmesi ve bu bağlamda öğrencilerin eksiklerinin kalmaması için okul yönetimleri ve öğretmenler gerekli tedbirleri

alacaktır.

4.Çizelgelerde "birinci dönem merkezi sistem ortak sınav" ve "ikinci dönem merkezi sistem ortak sınav"

dışında öğretmenlerin yapacaklan diğer sınavlar için belirtilmiş olan tarihler öneri niteliğinde olup öğretmenler bu

sınavlan belirleyecekleri bir tarihte de yapabileceklerdir