Kent İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesi

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Eğitim Haberleri

Kent İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesi

ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticisi tarafından belirlenir. ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticisinden kendi

dağıtım/toplama grubuna giren binaların sınav evrakını, sınav günü sınavın başlama saatinden 2,5 saat önce imza

karşılığında teslim alır.

Sınav evrakını, ÖSYM’nin sağladığı araç ve önlemlerle sınavın başlama saatinin 2 saat öncesinden başlayarak,

ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticisinin belirlediği sırada olmak üzere, kendi dağıtım/toplama grubuna giren

binaların Bina Sınav Sorumlularına, sınav yapılacak binada imza karşılığında teslim eder. Sınav evrakını ilgili

binanın Bina Sınav Sorumlusu dışında hiç kimseye teslim etmez. Sınavdan hemen sonra, aynı evrakı, ÖSYM

Sınav Merkezi Yöneticiliğine getirmek üzere Bina Sınav Sorumlularından imza karşılığında teslim alır.

Teslim işlemleri Bina Sınav Evrakı Alındı-Verildi Tutanağı imzalanarak yapılır. Her bina için ayrı ayrı

düzenlenen bu tutanaklar, dağıtım/toplama grubuna göre, dosya içinde, sınav evrakıyla birlikte ÖSYM Sınav

Merkezi Yöneticisince Kent İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesine verilir. Sınavdan sonra aynı dosyaları ÖSYM'ye

gönderilmek üzere ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticisine teslim eder.

 

kent içi nakil kurye görevi - tam olarak ne iş yapılıyor ? birde sınava geliş saati çok erken midir

arkadaşlar kent içi nakil kurye görevi çıktı. ücreti ne kadardır. kabul etmeye değer mi?

Anahtar Kelimeler: bina, butonu, evrakı, GİS, görevi, Görevli, gözetmen,ÖSYS, öğretmen, sınav, gözetmen, salon sorumlusu işlemleri, Kentiçi, Kuryeliği, Nakil, ösym, salon başkanı, sınav, Sisteminde, sorumlusu, Sürmanşet,ücreti ne kadar

http://gis.osym.gov.tr