Ilköğretimde Ders Saatleri azaltıldı ve Serbest Etkinlikler geldi

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Eğitim Haberleri

Haftalık Ders Saatleri Azaldı

Zorunlu ders saati indirildi

Ilköğretim 1., 2. ve 3. sınıflarda haftalık zorunlu ders saati sayısı toplamı 25; 4. ve 5. sınıflarda ise 26 ders saatine indirildi.

ANKARA (A.A) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), ilköğretim ve ortaöğretim haftalık ders saatlerinde yaptığı yeni düzenlemeyle, Genel ve Anadolu liselerinde halen uygulanmakta olan ''Fen Bilimleri'', ''Sosyal Bilimler'', ''Türkçe-Matematik'' ve ''Yabancı Dil'' alanları kaldırıldı.

MEB, gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar, akademik çevreler ve alandan gelen geri bildirimler ile 15-16 Mart 2010 tarihinde konuyla ilgili yapılan çalıştay sonucunda, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu ders yükünü hafifletmek, öğrencilere okulu daha çok sevdirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda etkinlikler yapmalarına ve ders seçmelerine imkan vermek amacıyla ''Ilköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri''ni yeniden düzenledi.

Ilköğretim Genel Müdürlüğü ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın koordineli çalışmaları sonucunda hazırlanan ''Ilköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesi'' gelecek eğitim-öğretim yılı olan 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanacak.

Yeni hazırlanan ''Ilköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesi''ne göre, ilköğretim okullarının, haftalık zorunlu ders saati sayısı toplamı 1., 2. ve 3. sınıflarda 25'e, ilköğretim 4. ve 5. sınıflarda ise 26 ders saatine indirildi.

Buna ilave olarak ilköğretim 1., 2. ve 3. sınıflarda 5, ilköğretim 4. ve 5. sınıflarında 4 ders saati ''Serbest Etkinlikler'' yapılacak.

Ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıflarda ise seçmeli ders saati sayısı ile birlikte haftalık ders saati sayısı toplamı 30 olacak.

Düzenlemeyle haftalık ders saati sayısı ilköğretim 1-3. sınıf Türkçe derslerinde 12'den 11'e, 1-3. sınıf Hayat Bilgisi derslerinde 5'ten 4'e, 4-5. sınıf Fen ve Teknoloji derslerinde 4'den 3'e, 8. sınıf T.C. Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 3'den 2'ye indirildi.

Ilköğretim 6-8. sınıf Beden Eğitimi dersleri ise 1'den 2'ye çıkarıldı.

Bakanlık, Ilköğretim 1-5. sınıflarda sınıf öğretmenleri tarafından rehberliğin gerekli olduğu her zaman ve sosyal etkinliklerin ise ''Serbest Etkinliklerle'' birlikte yapılması amacıyla ''Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler'' dersi için ayrılan haftalık 1 ders saatini kaldırdı.

Öğretim programı hazırlanmakta olan ''Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi'' dersi 2010-2011 öğretim yılında ilköğretim 8. sınıfta ''seçmeli'', 2011-2012 öğretim yılından itibaren de aynı sınıfta ''zorunlu'' ders olarak okutulacak.

Ilköğretim 4-5. sınıflarda okutulmakta olan ''Trafik Güvenliği'' derslerinin öğretim programları birleştirilerek 2012–2013 öğretim yılından itibaren sadece 5. sınıfta haftada 1 ders saatinde uygulanacak ve 4. sınıfta bu dersten boşalan 1 ders saatinde de ''Serbest Etkinlikler'' yapılacak.

Ayrıca Bakınız

'Öğretmen alımı' yeniden düzenleniyor

Ilköğretimde haftalık ders saati 25'e düşüyor

SBS 6. ve 7. sınıflarda kaldırılıyor

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Değişiyor

8. Sınıflar SBS Sınavı Soru ve Cevapları 2010

Seminer Çalışması Dökümanları