Japon Edebiyatı ve Özellikleri

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Japon Edebiyatı

Japon Edebiyatı ve Özellikleri

Japon edebiyatı, yaklaşık iki bin yıllık bir sürece yayılmıştır. Ilk dönem çalışmaları çoğunlukla Çin ve Çin edebiyatıyla olan kültürel iletişimden etkilenmiş ve Klasik Çince olarak yazılmıştır. Hint edebiyatı da Budizm'in Japonya'da yayılmasına bağlı olarak, Japon edebiyatında etkili olmuştur. Nihayet, Japon edebiyatı Japon yazarların Japonya hakkında eserler vermeye başlamasıyla kendisine özgü, ayrı bir tarz geliştirmiştir. Öte yandan Çin edebiyatı ve Klasik Çince etkisi Edo döneminin sonuna dek sürmüştür. Japonya'nın 19. yy'da limanlarını batı ticareti ve diplomasisine açmasından bu yana, batı ve doğu edebiyatları birbirini güçlü şekilde etkilemiştir. Bu etki günümüzde de görülmektedir.

* 1 Önemli yazarlar ve çalışmalar
* 1.1 Klasik edebiyat
* 1.2 Ortaçağ edebiyatı
* 1.3 Modern dönem öncesi edebiyatı
* 1.4 Modern edebiyat

Önemli yazarlar ve çalışmalar

Önemli yazarlar ve edebi eserler aşağıda kronolojik olarak sıralanmıştır:

Klasik edebiyat

* Atomo no Yakamochi (c.717-785): Man'yAshu
* Sei Shōnagon : The Pillow Book
* Murasaki Shikibu (c.973-c.1025): The Tale of Genji

Ortaçağ edebiyatı

* Yoshida Kenk (c.1283-1352): Tsurezuregusa
* The Tale of the Heike (1371)

Modern dönem öncesi edebiyatı

* Ihara Saikaku (1642-1693)
* Matsuo Bashō (1644-1694)
* Chikamatsu Monzaemon (1653-1725)
* Ueda Akinari (1734-1809)
* Sant Kyaden (1761-1816)
* Jippensha Ikku (1765-1831)
* Kyokutei Bakin (1767-1848)
* Edo Meisho Zue (travelogue, 1834)
* Hokuetsu Seppu (work of human geography, 1837)

Modern edebiyat

* Mori agai (1862-1922)
* Ozaki Kaya (1867-1903)
* Natsume Saseki (1867-1916)
* Kyaka Izumi (1873-1939)
* Yonejiro Noguchi (1875-1947)
* Naoya Shiga (1883-1971)
* Takuboku Ishikawa (1886-1912)
* Jun'ichir Tanizaki (1886-1965)
* Ryunosuke Akutagawa (1892-1927)
* Eiji Yoshikawa (1892-1962)
* Mitsuharu Kaneko (1895-1975)
* Kenji Miyazawa (1896-1933)
* Denji Kuroshima (1898-1943)
* Shigeji Tsuboi (1898-1975)
* Jun Ishikawa (1899-1987)
* Yasunari Kawabata (1899-1972)
* Yuriko Miyamoto (1899-1951)
* Sakae Tsuboi (1900-1967)
* Hideo Oguma (1901-1940)
* Takiji Kobayashi (1903-1933)
* Tatsuz Ishikawa (1905-1985)
* Ango Sakaguchi (1906-1955)
* Osamu Dazai (1909-1948)
* Shahei aoka (1909-1988)
* Sakunosuke Oda (1913-1947)
* Shusaku Endo (1923-1996)
* KabaAbe (1924-1993)
* Yukio Mishima (1925-1970)
* Hisashi Inoue (1933-)
* Kenzabur(1935-)
* Michiko Yamamoto (1936-)
* Kenji Nakagami (1946-1992)
* Haruki Murakami (1949-)
* Ryu Murakami (1952-)
* Banana Yoshimoto (1964-)

Ayrıca Bakınız
*Islamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
*Islami Devir Türk Edebiyatı
*Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı
*Cumhuriyet Dön Türk Edebiyatı
*Türk Cumhuriyetleri Edebiyatı
*Türk Toplulukları Edebiyatı
*Batı Edebiyatı
*Dünya Edebiyatı