Beş Hececi Şairler

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Beş Hececiler

HECENIN BEŞ ŞAIRI (BEŞ HECECILER)

Bu şariler 1917de Selanik'te Genç Kalemlerle başlayan Milli Edebiyat akımının ilklerine bağlı olarak, halk şiirimizin özelliklerinden, yerli kaynaklarımızdan yararlanarak, şiirimizin aruzdan heceye geçişinde önemli rol aynamışlardır. Şiirlerinde Anadolu manzaralarını ve Anadolu yaşayışını coşkulu bir dille işlemişlerdir. Hece ölçüsünün genellikle 11'li ve 14'lü kalıbını kullanmışlardır. Daha sonraları, yeni biçimler arayarak oldukça uzun şiirler de yazmışlardır. Eserlerindeki dil ise konuşma dilidir. Bu şarirlerimiz şunlardır:


HALIT FAHRI OZANSOY

ENIS BEHIÇ KORYÜREK

YUSUF ZIYA ORTAÇ

ORHAN SEYFI ORHON

FARUZ NAFIZ ÇAMLIBEL
Ayrıca Bakınız

*Islamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
*Islami Devir Türk Edebiyatı
*Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı
*Cumhuriyet Dön Türk Edebiyatı
*Türk Cumhuriyetleri Edebiyatı
*Türk Toplulukları Edebiyatı
*Batı Edebiyatı
*Dünya Edebiyatı