Nüfus Sayımı Sonuçları 2008

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SISTEMI
2008 NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI


5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince; ülke genelindeki tüm adresler Ulusal Adres Veri Tabanı'na kaydedilmiş, ülke sınırları içinde yaşayan T.C. vatandaşlarının yaşadıkları yerleşim yeri ayrıntısındaki adresleri T.C. kimlik numarası ile ilişkilendirilerek Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2007 yılında kurulmuş ve bu sistem Içişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Işleri Genel Müdürlüğü'ne (NVIGM) devredilmiştir. Bu sistem, 2008 yılı başından itibaren ülkemizdeki adres değişiklikleri belediye ve il özel idareleri tarafından, ikamet adres değişikleri ise kişilerin beyanlarına dayalı olarak NVIGM tarafından güncellenmektedir.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre ilk nüfus sayım sonuçları 21 Ocak 2008 tarihinde TÜIK tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Bu haber bülteni ile 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla 2008 Nüfus Sayım sonuçları kamuoyuna duyurulmaktadır.

Yerleşim yerlerine (il, ilçe, belde, köy) göre nüfuslar belirlenirken; NVIGM tarafından, 5747  sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları Içinde Ilçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 8. ve 11. maddeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanında yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.


31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 71.517.100 kişidir.

Nüfusun 35.901.154'ünü erkek, 35.615.946'sını ise kadınlar oluşturmaktadır.


2008 yılında Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı  ‰ 13,1 olarak gerçekleşmiştir.

2008 yılında 81 ilden; 55 ilin nüfusu artarken, 26 ilin nüfusu azalmıştır. Nüfus artış hızı en düşük olan ilk üç il; Bilecik (‰ -53,5), Kütahya (‰ -31,4) ve Isparta (‰ -29,9)'dır. 81 il içinde nüfus artış hızı en yüksek olan ilk üç il ise sırasıyla; Yalova (‰ 82,6), Tekirdağ (‰56,6) ve Hakkari  (‰ 48)'dir.


Ülke nüfusunun % 75'i il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır.

Il ve ilçe merkezlerinde ikamet eden nüfus 53.611.723, belde ve köylerde ikamet eden nüfus ise 17.905.377 kişidir.

Il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il % 99 ile Istanbul, en düşük olduğu il ise % 32,2 ile Bartın'dır.


Nüfusun % 17,8'i Istanbul'da ikamet etmektedir.

Istanbul'da 12.697.164 kişi ikamet etmektedir. Toplam nüfusun sırasıyla; % 6,4'ü Ankara'da, % 5,3'ü Izmir'de, % 3,5'i Bursa'da, % 2,8'i ise Adana'da ikamet etmektedir. Ülkemizde en az nüfusa sahip olan Bayburt ilinde ikamet eden kişi sayısı 75.675'dir.Nüfusun yarısı 28,5 yaşından küçüktür.

Ülkemizde ortanca yaş 28,5'tir. Ortanca yaş erkeklerde 28 iken, kadınlarda 29'dur. Il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin ortanca yaşı 28,4 iken belde ve köylerde ikamet edenlerin ortanca yaşı 28,6'dır.

 

 

Nüfusun % 66,9'u 15 ile 64 yaşları arasındadır.

15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 66,9'unu oluşturmaktadır. Ülkemiz nüfusunun % 26,3'ü 0-14 yaş grubunda, % 6,8'i ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır.


Türkiye'de kilometrekareye 93 kişi düşmektedir.

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı” Türkiye genelinde 93 kişidir. Bu sayı illerde 12 ile 2.444 kişi arasında değişmektedir. Istanbul 2.444 kişi ile nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ildir. Bunu sırasıyla; 413 kişi ile Kocaeli, 316 kişi ile Izmir, 242 kişi ile Hatay ve 241 kişi ile Bursa illeri izlemektedir. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 12 kişi ile Tunceli'dir. Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya'da nüfus yoğunluğu 51, yüzölçümü en küçük olan Yalova'da ise nüfus yoğunluğu 233'tür.

Alıntı

Haber Bültenine ve daha ayrıntılı bilgilerin yer aldığı ADNKS Veri Tabanına http://www.tuik.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Ayrıca Bakınız

Coğrafya Konular

Dünya Haritaları

Türkiye Haritaları

Türkiye Nüfüs Yoğunluğu Haritası

Flash Oyun Oyna

Dünya Haritaları

Türkiye Haritaları

Ortadoğu Haritaları

Uydu Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

ilk Yerleşim Yerleri Haritaları

Tarih Flash Haritaları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Tarih Konular

Coğrafya Animasyonlar Flashlar

Coğrafi Resimler (28)

Kpss Genel Kültür

Avrupa Kıtası

Asya Kıtası

Amerika Kıtası