Lise 12. Sınıf Coğrafya Müfredatı Konu ve Ödevleri

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

Lise 12 TM Coğrafya: Ünite ve Konu Başlıkları

Mekansal Bir Sentez: Türkiye

Türkiye'de Coğrafi Bölgelerin Oluşturulması
Coğrafi bölgelerin tespiti

Türkiye'de Ulaşım Ve Ticaret
Türkiye'de ulaşım sistemlerinin gelişimi
Ulaşım sistemleri ve kalkınma
Türkiye'de ticaret
Dış ticaret

Türkiye'de Kültür Ve Turizm
Ülkemizi Sembolize Eden Mekanlar
Türkiye'nin Turizm Politikaları

Türkiye'de Nüfusun Geleceği
Türkiye'nin Nüfus Politikaları
Türkiye'nin Nüfus Projeksiyonları

Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri
Bölgesel Planlar

Türkiye'nin Jeopolitiği
Geçmişten Günümüze Türkiye'nin Jeopolitiği

Beşeri Sistemler

Uygarlıkların Ortaya Çıkışı
Ilk Kültür Merkezleri

Ekonomi, Göç Ve Yerleşme
Ekonomik faaliyetlerin sosyal ve kültürel etkileri
Şehirleşme, sanayi ve göç ilişkisi
Günümüz dünyasından geleceğin dünyasına

Küresel Ortam: Bölgeler Ve Ülkeler

Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyleri Ve Doğal Kaynak Potansiyelleri
Ülkeler neden farklı gelişmişlerdir?
Gelişmişlik seviyelerine göre ülkeleri tanıyalım
Gelişememiş bir ülke: Nijerya
Doğal kaynakların verimliliği
Enerji taşımacılığı
Günümüzün uyanan devi: Çin

Küreselleşmenin Etkisi
Küresel ve bölgesel örgütler
Sıcak çatışma bölgeleri

Doğal Sistemler

Doğadaki Ekstrem Olaylar
Doğanın ekstremleri
Insan ve doğa etkileşimi
Yarından sonra

Çevre Ve Toplum

Doğal Kaynaklar Ve Çevre
Doğanın işleyişi
Çevre koruma uygulamaları
Teknoloji ve doğal afetler
Doğayla uyumlu yaşamak
Sınırlı kaynaklar
Doğadaki tehlikeler
Doğal kaynakların kullanımı
Günümüz çevre sorunlarının olası etkileri
Çevre koruma uygulamaları
Doğal mirasın korunması

12. Sınıf Coğrafya Kitaplar

12. sınıf TM Coğrafya A.Gültepe, B.Güncegörü, A.Pural, B.Turoğlu, S.Kılıçarslan, D.Yıldırım, H.M.Görer, S.Zeytçioğlu, A.Aslan - Milli Eğitim Yayınları

12.sınıflarda; Değerlendirme

Yıl içerisinde coğrafya derslerindeki gelişimi takip edebilmek için;

Her dönem 100'er puan üzerinden üç yazılı sınavı yapılacaktır.

Yazılı sınavlarda öğrencilerimizin;

Coğrafi mekânı tanımaları, o mekânla üzerindeki olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilmeleri ve analiz edebilmeleri,

Kavram ve terimleri yerli yerinde kullanabilmeleri,

Yerel, bölgesel ve küresel ölçekte lokasyon bilgisine sahip olmaları,

Haritaları doğru okuyup, kullanabilmeleri,

Doğal kaynak -insan ilişkilerini değerlendirebilmeleri,

Grafikleri ve tabloları okuyabilme ve yorumlayabilmeleri,

Coğrafi sorunları değerlendirip, çözümler üretebilmeleri,

Yazılı ve görsel (fotoğraf, şekil, resim vb.) materyalleri değerlendirebilmeleri beklenmektedir.

Her öğrencimize bir sözlü notu verilecektir.

Sözlü notu;

Dersi  dinleme ve katılım (20 puan);

Aktif olarak soru sorma,

Sorulan sorulara cevap verme,

Olaylar arasında bağlantı kurma ve düzgün cümlelerle ifade edebilme,

Coğrafi kavram ve terimleri kullanabilme,

Derse motive olup, bu motivasyonu ders boyunca sürdürebilme,

Düzenli olarak not tutma (20 puan);

Derste dinlediklerini ve anladıklarını kendi cümleleriyle yazabilme,

Ders araç-gereçlerini taşıma ve kullanma (20 puan);

Ders defteri, kitabı, önceden istenildiğinde atlas,

Öğrenci ajandası,

Kalem, silgi, vb.

Çalışma kağıtları 

Ödevler ve Projeler (40 puan);

Konularla ilgili araştırma, analiz etme, yorumlama, metin oluşturma ve problem çözme becerilerini geliştiren ödevler verilecektir.


Karne notu; yazılı, sözlü ve varsa dönem ödevi notlarının aritmetik ortalamasından oluşur.


Coğrafya derslerinde başarılı olmak için:

Dersi derste dinleyip aktif olarak derse katılmak,

Ders dinlerken not tutmak,

Derse ön hazırlık yaparak gelmek ve sonrasında tekrarını yapmak,

Diğer derslerde öğrenilen bilgilerle bağlantılar kurmak,

Yazılı ve görsel basında yer alan güncel olayları takip ederek ders konularıyla ilişkilendirmeye çalışmak size yardımcı olacaktır.

Lise 12 Araştırma

Türkiye'nin enerji potansiyeli ve enerji politikaları                  

Türkiye'de ulaşım sistemlerinin tarihsel gelişimi

Istanbul'da gürültü kirliliği

Türkiye'nin bölgesel kalkınma projeleri

Üniversite sınavlarında önceden belirlenecek herhangi bir konuyla ilgili soruların derlenip 

cevaplarıyla birlikte hazırlanması

Teknoloji ve doğal afetler

Öğrenci önerileri

Araştırma Ve Gezi

Yakın çevremizde yerleşme (fotoğraf ve anketlerle tanıtım )

Yakın çevremizin su kaynakları

Yakın çevremizde bulunan bir fabrikanın tanıtımı

Öğrenci önerileri


Kitap-Dergi Incelemesi

Alıç Ağacı ile Sohbetler  (Hikmet Birand)

Insan, Çevre Toplum  (Ruşen Keleş)

Istanbul maceramız I -Çelik Gülersoy

Istanbul maceramız II-Çelik Gülersoy

Öğrenci önerisi

Arşiv ve Koleksiyon Çalışması

Öğrenci önerileri

Video Araştırma ve Film Çalışması

Öğrenci önerileri

Yapılacak fuar ve yarışmalar:

Ayrıca Bakınız

Dünya Nüfüs Yoğunluğu Haritası

Dünya Haritaları

Türkiye Nüfüs Yoğunluğu Haritası

Dünya'da Toprak Tiplerinin Dağılışı Haritası

Meb Asetat Seti Haritaları

Coğrafya Konular

Yerin Şekli ve Hareketleri

Kıtalar Haritası Dünya

Türkiye Haritaları

Kpss Coğrafya

Güneş Sistemi ve GezegenlerCoğrafya

Animasyonlar Flashlar