11.Sınıf Coğrafya Proje ve Performans Ödevi Örnekleri

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

11.Sınıf Coğrafya Proje ve Performans Ödevi Örnekleri

1.Örnek bir fabrika incelemesi


2.Madenlerimizi tanıtıcı fotoğraflı sunu


3.Türkiye petrol ithalatı için yıllık ne kadar para harcıyor? Bu para ile ülkemiz adına neler yapılabilirdi?


4.Türkiye'de doğal afetler ve riskleri(Araştırma veya sunu)


5.Seçilen beş farklı kültürün tanıtımı, karşılaştırılması ve bu kültürlerin oluşumunda etkili olan coğrafi şartların incelenmesi


6.Türk kültürünü ve kültür öğelerini tanıtıcı fotoğraflı araştırma


7.Insanları turizme yönelten etmenler(Araştırma)


8.Turizmin aşağıdaki etkilerinden birinin araştırılması(fotoğraflı)

* Ekonomik etkiler
* Sosyal kültürel etkiler
* Çevre ve ekolojiye olan etkiler

9.Ülkemizdeki milli parklardan birinin tanıtımı(Araştırma veya sunu)


10. Dünyadaki milli parklardan birinin tanıtımı(Araştırma veya sunu)


11.Seçilen bir ülkenin coğrafi özelliklerinin tanıtılması


12.Kayaç koleksiyonu yapılması


13.Maden koleksiyonu yapılması


14.Yamula barajı,çevresel etkileri ve ekonomik beklentiler


15.Doğal kaynak kullanımının oluşturduğu olumsuz çevresel sorunlar(Yakın çevre)


16.Doğanın intikamı(Yanlış ve aşırı kaynak kullanımı sonucu hayatımızda oluşan çevresel zorluklar)


17.Madencilik sonucu ortaya çıkan çevre sorunları


18.Yakın çevremizde görülen çevre sorunları(Fotoğraflı arazi çalışması)


19.Atıkların değerlendirilmesi için yapılanlar, yapılabilecekler ve farklı öneriler


20.A'dan- Z'ye ekolojik bir kent tasarlıyoruz.

Ayrıca Bakınız