Lise 11. Sınıf Coğrafya Müfredatı Konu ve Ödevleri

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

Lise 11 Coğrafya: Üniteler ve Konular

1.Ünite

Doğal ve Beşeri Sistemler, Çevre ve Toplum
Ekosistem ve Madde Döngüsü
Biyoçeşitlilik
Ekosistemlerin Işleyişi
Enerji Akışı ve Madde Döngüsü
Ekolojik döngülere insan müdahaleleri
Ekonomiye yön veren güç: Doğal kaynaklar
Doğal Kaynakların Keşfi, Kullanımı ve Insan Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri
Doğal Kaynakların Kullanımı
Doğal kaynakların değeri ve kullanım değişimi
Doğal kaynak kullanımının farklı olmasını çevresel sonuçlar
Doğal kaynaklar ve insan faaliyetleri
Arazi kullanımının çevresel etkileri
Enerji kaynakları
Hidroelektrik Potansiyel
Kaynakların kullanımı ile ortaya çıkan sonuçlar
Doğal ve Beşeri unsurların ekonomiye etkisi
Mekansal Bir Sentez: Türkiye
Türkiye'yi Tanıyalım,


2. Ünite
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler


Ülkeler Arası Etkileşim
Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü
Küresel Ticaretin En Önemli Üç Elemanı: Hammadde, Üretim, Pazar
Dünyanın Hızla Gelişen Endüstrisi: Turizm

3. ÜniteŞehirlerin Fonksiyonları Ve Nüfus Politikaları
Nüfus politikaları
Tarihsel Süreçte Şehirler
Şehirler ve Etki Alanları

4. Ünite
Ülkeleri Tanıyalım

Ekonomik Mucizenin Ülkesi: Modern Japonya
Ingiltere'nin Sanayileşme Süreci
Tarım Ekonomi Ilişkisi

5. Ünite

Çevre Ve Toplum

Doğal kaynakların çevresel etkileri

11. sınıf Coğrafya Kitapları

A.Kural, A. Aydın, A. Gültepe, S. Kılıçaslan - Milli Eğitim Yayınları

 

11.sınıflarda; Değerlendirme

Yıl içerisinde coğrafya derslerindeki gelişimi takip e'ek için;

Her dönem 100'er puanlık üç yazılı sınavı yapılacaktır.

Yazılı sınavlarda öğrencilerimizin;

Coğrafi mekânı tanımaları, o mekânla üzerindeki olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilmeleri ve analiz edebilmeleri,

Kavram ve terimleri yerli yerinde kullanabilmeleri,

Lokasyon bilgisine sahip olmaları,

Haritaları doğru okuyup, kullanabilmeleri,

Grafik okuma ve yorumlayabilmeleri,

Yazılı ve görsel (fotoğraf, şekil, resim vb.) materyelleri değerlendirebilmeleri beklenmektedir.


Her öğrencimize iki sözlü notu verilecektir.  

Sözlü notlarından birini;

Her iki dönem de dersi  dinleme ve katılım (30 puan);

Aktif olarak soru sorma,

Sorulan sorulara cevap verme,

Olaylar arasında bağlantı kurma ve düzgün cümlelerle ifade edebilme,

Coğrafi kavram ve terimleri kullanabilme,

Derse motive olup , bu motivasyonu ders boyunca sürdürebilme,

Düzenli olarak not tu'a (20 puan);

Derste dinlediklerini ve anladıklarını kendi cümleleriyle yazabilme,

Ders araç-gereçlerini taşıma ve kullanma (20 puan);

Ders defteri, kitabı, önceden istenildiğinde atlas,

Öğrenci ajandası,

Kalem, silgi, vb.

Çalışma kağıtları

Ödevler (30 puan);

Konularla ilgili araştırma, analiz e'e, yorumlama, metin oluşturma ve problem çözme


Diğer sözlü notunu ise

Projeler ( 100 puan);

Konularla ilgili araştırma, analiz e'e, yorumlama, metin, film, belgesel, sunum  oluşturma ve problem çözmeye dayalı projeler oluşturacaktır.

Her ders, ders kitapları, defter, ödev ajandası ve coğrafya atlası öğrencilerin yanında olmalıdır.


Derslere bir önceki derste verilen ödevleri, araştırmaları tamamlamış olarak gelmeniz beklenmektedir. Bunlar işlenmekte ya da işlenecek olan konuyu araştırma, tekrar e'e ve harita çalışmaları olabilir.


Karne notu; yazılı, sözlü ve varsa dönem ödevi notlarının ari'etik ortalamasından oluşur.

Lise 11 Araştırma

Türkiye'de cumhuriyet tarihi boyunca sanayi politikaları

Türkiye'de cumhuriyet tarihi boyunca tarım politikaları

Dünya denizlerini etkileyen başlıca kazalar

Istanbul'un içme suyu kaynakları ve su kirliliği

Istanbul'da gürültü kirliliği

Coğrafya ve dinler

Sanayi devrimi ve kır-kent ilişkisi

Küresel ısınmanın böcek popülasyonları üzerine etkileri

Istanbul'da trafik sorununa çözüm önerileri

Istanbul'un varoşları

Herhangi bir alışveriş merkezi ve çevre ilişkisi (Röportaj, anket ve fotoğraflarla)

Yakın çevrenizin (mahalle, semt ya da ilçenizin) tanıtımı (Röportaj, anket ve  

fotoğraflarla)

Öğrenci önerileri
Araştırma ve Gezi

Atatürk ve Yalova Arberotumları'nın gezilerek  tanıtımı

Istanbul boğazında ulaşım ve etkileri ilgili belgesel çalışması

Istanbul boğazında tüp geçit projesi

Istanbul ormanları ve korularının tanıtımı

Yakın çevremizde yerleşme (fotoğraf ve anketlerle tanıtım )

Yakın çevremizin su kaynakları

Yakın çevremizde bulunan bir fabrikanın tanıtımı

Öğrenci önerileri

Kitap-Dergi Incelemesi
Alıç Ağacı ile Sohbetler  (Hikmet Birand)
Insan, Çevre Toplum  (Ruşen Keleş)
Hindistan gezi rehberi Zafer Bozkaya
Istanbul maceramız I Çelik Gülersoy
Istanbul maceramız II Çelik Gülersoy
Öğrenci önerisi

Arşiv ve Koleksiyon Çalışması

Maden örnekleri koleksiyonu ve tanıtımı

Bitki örnekleri koleksiyonu ve tanıtımı

Fosil koleksiyonu ve tanıtımı

Öğrenci önerileri

Araştırma ve Film Çalışması

Ayrıca Bakınız

Dünya Nüfüs Yoğunluğu Haritası

Dünya Haritaları

Türkiye Nüfüs Yoğunluğu Haritası

Dünya'da Toprak Tiplerinin Dağılışı Haritası

Meb Asetat Seti Haritaları

Coğrafya Konular

Yerin Şekli ve Hareketleri

Kıtalar Haritası Dünya

Türkiye Haritaları

Kpss Coğrafya

Güneş Sistemi ve GezegenlerCoğrafya

Animasyonlar Flashlar