Lise 10. Sınıf Coğrafya Müfredatı Konu ve Ödevleri

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

Lise 10 Coğrafya:

Doğal Sistemler
Yer yuvarlağının yapısı ve yer şekillerinin oluşumu: Dış kuvvetler
Türkiye'nin yer şekilleri
Yerkabuğunun Malzemesi Taşlar
Yeraltı suları ve kaynaklar
Türkiye'nin Su Kaynakları ve Önemi
Toprak Türleri ve Oluşumu
Türkiye'de Toprak Türleri ve Toprak Kullanımı
Makro Klimalar
Türkiye'nin iklimi
Bitki Toplulukları ve Yeryüzüne Dağılışı
Türkiye'nin Doğal Bitki Örtüsü
Beşeri Sistemler
Nüfus ve Yerleşme
Türkiye'de Yerleşme ve Nüfus
Ekonomik Faaliyetler
Mekansal Bir Sentez: Türkiye
Yaşadığımız yerleşim birimi

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Coğrafi Keşifler
Bölgeler ve Ülkeler arası etkileşimde Teknolojik gelişmelerin ve Ulaşım ağının Rolü

Çevre ve Toplum

Doğal Afetler ve Insan üzerindeki Etkisi

Doğal Afetlerden Korunma Yöntemleri ve Planlama

10. sınıf Coğrafya Kitaplar

A.Gültepe, S.Kılıçaslan, Dr. N.Yenmez, B.Turoğlu, B.Atıcı, B.Fırat, D.Yıldırım, M.Işler, S.Zetçioğlu - Milli Eğitim Yayınları

10.sınıflarda; Değerlendirme

Her dönem 100'er puan üzerinden iki yazılı sınavı yapılacaktır.

Yazılı sınavlarda öğrencilerimizin;

Coğrafi mekânı tanımaları, o mekânla üzerindeki olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilmeleri ve analiz edebilmeleri,

Kavram ve terimleri yerli yerinde kullanabilmeleri,

Lokasyon bilgisine sahip olmaları,

Haritaları doğru okuyup, kullanabilmeleri,

Grafikleri okuyabilme ve yorumlayabilmeleri,

Yazılı ve görsel (fotoğraf, şekil, resim vb.) materyalleri değerlendirebilmeleri beklenmektedir.


Her öğrencimize birinci dönem bir, ikinci dönem iki sözlü notu verilecektir.


Sözlü notlarından birini;

Dersi  dinleme ve katılım (20 puan);

Aktif olarak soru sorma,

Sorulan sorulara cevap verme,

Olaylar arasında bağlantı kurma ve düzgün cümlelerle ifade edebilme,

Coğrafi kavram ve terimleri kullanabilme,

Derse motive olup , bu motivasyonu ders boyunca sürdürebilme

Düzenli olarak not tutma (20 puan);

Derste dinlediklerini ve anladıklarını kendi cümleleriyle yazabilme,

Ders araç-gereçlerini taşıma ve kullanma (20 puan);

Ders defteri, kitabı, önceden istenildiğinde atlas,

Öğrenci ajandası,

Kalem, silgi, vb.

Çalışma kağıtları

Ödevler ve Projeler (40 puan);

Konularla ilgili araştırma, analiz etme, yorumlama, metin oluşturma ve problem çözme becerilerini geliştiren ödev ve projeler verilecektir.Ikinci dönem ikinci sözlü notunu ise;

Yaşadığım mekanı tanıyorum projesi belirleyecektir.  

Hazırlanan ödev ve projeler yıl boyunca bir dosyada muhafaza edilecek ve istenildiği zaman değerlendirilmek amacıyla öğretmene verilecektir.Karne notu; yazılı, sözlü ve varsa dönem ödevi notlarının aritmetik ortalamasından oluşur.

Lise 10 Ödev Konuları

Araştırma

Ülkemiz Kaplıcaları ve Sağlık Turizmi

Cumhuriyet Tarihi Boyunca Ülkemizde Uygulanan Nüfus Politikaları

Göçler

Yerleşme (Seçilen bir coğrafi bölgede yerleşme incelenecek. Örneğin Karadeniz

Yerleşmeleri)

Bölgeler ve ülkeler arası etkileşimde teknolojik gelişmelerin rolü

Bölgeler ve ülkeler arası etkileşimde ulaşım ağının rolü

Öğrenci  Önerileri

Araştırma Ve Gezi

Atatürk ve Yalova Arberotumları'nın gezilerek tanıtımı

Istanbul ormanları ve korularının tanıtımı

Yakın çevrenizde yerleşme (fotoğraf ve anketlerle tanıtım )

Yakın çevremizin su kaynakları

Kitap-Dergi Incelemesi

Yeryüzü ve Evren  (Isaac Asimov)

Seyahatname  (Evliya Çelebi)
Modern Insanın Kökeni
Alıç Ağacı ile Sohbetler  (Hikmet Birand)
Insan, Çevre Toplum  (Ruşen Keleş)
Bir zamanlar Istanbul Sennur Sezer, Adnan Özyalçıner
Istanbul maceramız I Çelik Gülersoy
Istanbul maceramız II Çelik Gülersoy
Boğaz içi Gezi Rehberi Jak Delon
Anıtsal Istanbul - Jak Delon
Öğrenci önerisi

Araştırma ve Film Çalışması

Istanbul ve bitki örtüsü

Istanbul boğazında ulaşım ve etkileri ilgili belgesel çalışması

Arşiv ve Koleksiyon Çalışması

Toprak örnekleri koleksiyonu ve tanıtımı

Bitki örnekleri koleksiyonu ve tanıtımı

Fosil koleksiyonu ve tanıtımı

Öğrenci önerileri

Deney, Beceri, Araştırma

Heyelan ve erozyon deneyi yapma

Denizli Pamukkale travertenlerinin oluşumu ve maketi
Mağaraların oluşumu, Türkiye mağaralarının dağılışı, maket yapımı ve mağar bilimi çalışmaları

Ayrıca Bakınız

Dünya Nüfüs Yoğunluğu Haritası

Dünya Haritaları

Türkiye Nüfüs Yoğunluğu Haritası

Dünya'da Toprak Tiplerinin Dağılışı Haritası

Meb Asetat Seti Haritaları

Coğrafya Konular

Yerin Şekli ve Hareketleri

Kıtalar Haritası Dünya

Türkiye Haritaları

Kpss Coğrafya

Güneş Sistemi ve GezegenlerCoğrafya

Animasyonlar Flashlar