9. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları MEB Sayfa 58

damla nur tarafından yazıldı. Aktif .

9. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları MEB Sayfa 58

Aşağıdaki şekle bakarak Güneş'ten gelen enerjinin ne kadarının Dünya'yı ısıttığını söyleyiniz...

Güneş’ten gelen enerjinin miktarı, atmosferin dış sınırında 1 cm2 ’lik yüzeye, 1 dakikada, 2 kaloridir. Buna solar konstant (Güneş sabitesi) denir. Ancak Güneş’ten atmosfere gelen bu enerjinin tamamı yeryüzüne ulaşmaz ve atmosferi ısıtmazaygunhoca.com

1. % 25’i atmosferin etkisiyle ve bulutlara çarparak uzaya geri yansır.

2. % 25’i atmosferde dağılmaya uğrar (difüzyon). Atmosferin mavi görünmesini ve gölge yerlerin aydınlanmasını sağlar. Bu ışınların % 9’u uzaya geri yansır, % 16’sı da yeri dolaylı olarak ısıtır.

3. % 15’i atmosfer ve bulutlar tarafından emilir (absorbsiyon).

4. % 8’i yere çarpınca uzaya yansıraygunhoca.com

SONUÇ: % 27’si doğrudan yere ulaşır ve yeri ısıtır.