9. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları MEB Sayfa 47

damla nur tarafından yazıldı. Aktif .

9. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları MEB Sayfa 47

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

 1.Kuzey Kutup Noktası çevresi yaklaşık olarak (21 Mart-23 Eylül) 6 ay Güneş görür. Ancak burası yine de buzlarla kaplıdır. Neden?

Güneş  ışınlarının geliş açısının eğik olması ve ışınların atmosferde izlediği yolun fazla olması nedeniyle güneş ışınlarının tutulmanın artmasından dolayı  bu ışınlar çok fazla ısıtıcı etkide olmaz.

2.Dünya üzerinde güneş ışınları nerelere dik açıyla gelir? Neden?

Güneş ışınlarının dünya üzerine dik açıyla gelebildiği noktalar dönenceler arasında kalan yerlerdir.23 derece 27’ lık eğiklik bu dönencelerin sınırını oluşturur.Kuzey yarım kürede Yengeç Dönencesi Güney yarım kürede Oğlak dönenceleri güneş ışınlarının doksan derece ile gelebildiği son noktalardır.Dönencelere yılda bir kez dönenceler arasında kalan yerlere yılda 2 kez 90 derece ile gelebilir bu noktaların üst enlemlerine güneş 90 derece ile gelemez.

3.Bir yıl on iki aydan oluşur. Ayların süresi 30 ile 31 gündür. Ancak bunlardan şubat 28 günden ibarettir. Neden temmuz veya ağustos ayları 31 gün sürerken, şubat ayı 28 gün sürer?

Dünya güneş etrafında yıllık hareketini gerçekleştirirken yörüngesinden dolayı bazen güneşe çok yaklaşır bazen de uzaklaşır. En yakın 3 ocak dönemi en uzakta 4 temmuz tarihleridir.Bu yaklaşmalar sırasında güneşin çekim gücünün artması sebebiyle dünyanın dönüş hızında artış meydana gelir bu artışla beraber oluşan hızlı dönüş şubat ayının 28 gün de tamamlanmasına sebep olur.Temmuz ayındaki yavaş dönme sonucu güneşten uzak bir konumda olduğu için yavaşlayan dönüş bu ayların 31 gün de tamamlanmasına yol açar.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1.Sıcaklık kuşaklarının ortaya çıkmasında kara ve denizlerin dağılışı etkilidir.

Çünkü kara ve denizlerin ısınma özellikleri birbirinden farklıdır ,karalar çabuk ısınır çabuk soğurken denizler geç ısınıp geç soğur.Kara ve denizlerin oranların yarım küreler arasında farklı olması sıcaklık kuşaklarının  sınırlarının belirlenmesinde etkili olmuştur.

2.Sıcaklık kuşaklarının ortaya çıkmasında okyanus akıntıları etkilidir.

Çünkü okyanus akıntıları dünya sıcaklık  dağılışında  etkilidir.Kutuplardan gelen akıntılar sıcaklık değerlerini düşürürken ekvatordan gelen akıntılar sıcaklığı arttırıcı etki yapar.

 

3.Sıcaklık kuşaklarının ortaya çıkmasında Dünya’nın şekli etkilidir.

Çünkü dünyanın şeklinden dolayı ekvatordan kutuplara gidildikçe güneş ışınlarının geliş açıları azalır bu azalma ısınma özelliklerini ve sıcaklık dağılışını etkiler.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” harfi yazınız.

1.Kuzey Yarım Küre’de ılıman kuşak daha geniş yer kaplar.(D)

2.Ekvator ile dönenceler arasındaki alana orta kuşak denir.(Y)

3.23 Eylülde Güneş ışınları oğlak dönencesine dik gelir.(Y)

4.Kuzey Yarım Küre’deki bir cismin öğle vakti en kısa gölge boyu 21 Haziranda oluşur.(D)

5.Avustralya’da en uzun gündüzün yaşandığı tarih 21 Aralıktır.(D)

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1.Aşağıdakilerden hangisi 21 Haziranda gölge boyunun en kısa olduğu yerdir?

A) Ekvator B) Oğlak dönencesi C) Kuzey Kutup Noktası

D) Yengeç dönencesi    E) Güney Kutup Dairesi

2.Aşağıdakilerden hangisi Güneş ışınlarının geliş açısını etkilemez?

A) Enlem faktörü           B) Dünya’nın günlük hareketi  C) Yer şekilleri

D) Denizlerin dağılışı    E) Dünya’nın yıllık hareketi

3.Kuzey Yarım Küre’de ilkbahar başlangıcı aşağıdaki tarihlerden hangisidir?

A) 21 Mart       B) 23 Eylül  C) 21 Aralık      

D) 21 Haziran     E) 23 Nisan

4.21 Aralık günü, aşağıdaki kentlerden hangisindeki gündüz süresi diğerlerinden daha uzundur?

A) Moskova  B) Ankara   C) Paris  D) Londra   E) Sidney

 

5.Güneş ışınlarının bir merkeze geliş açısının yıl boyunca değişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yerküre’nin şekli

B)Dünya'nın günlük hareketi

C)Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı

D)Dünya’nın yörüngesinin elips şeklinde olması

E)Ekvator ile ekliptik arasındaki açı