9. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları MEB Sayfa 39

damla nur tarafından yazıldı. Aktif .

9. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları MEB Sayfa 3

6. Öğle vakti dünyanın her yerinde aynı anda yaşanır. "Y"

7.Türkiye ikinci ve üçüncü saat diliminde yer alır. "D"

8.Bütün meridyenlerin uzunluğu birbirine eşittir. "D"

Boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız 

1.Tarama yöntemi ile çizilen bir haritada taramaların sıklaştığı yerler... dik yamaçlardır...

2.Harita çiziminde yeryüzü şekillerini göstermek için kullanılan en yaygın yöntemler.... renklendirme ...ve ...izohips yöntemi...dir.

3.Dünya haritaları yapılırken kara ve denizlerin şekil ve boyutlarında bozulma olmasının sebebi ...küresel yüzeyin düzleme aktarılmış olmasıdır.

4. 45°batı meridyeni ile ...15°..doğu meridyeni arasında zaman farkı 240 dk dır.

5.Ölçek büyüdükçe haritadaki ..ayrıntı ...artar.

6.Deniz seviyesindeki eş yükselti eğrisi ....sıfır ...metreyi gösterir.

7.Eş yükselti eğrileri arasındaki mesafenin azaldığı yerlerde ..eğim.. artar.

8.İzohips haritalarında dağ ve tepe zirveleri ...nokta ..ile gösterilir.

9.En içteki eş yükselti eğrisi en ..yüksek.. noktayı gösterir.

10. Yeryüzü şekillerini gerçeğe en yakın olarak gösteren yöntem..kabartma yöntemidir.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Yandaki haritada, seçeneklerdeki yeryüzü şekillerinden hangisi yoktur?

A) Tepe B) Vadi C) Yamaç D) Delta E) Çukur.aygunhoca.co

2. Yandaki haritada verilen yöre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Akarsular menderes oluşturarak akar.

B)A ve C noktalarının yükseltileri eşittir.

C)Akarsu vadilerinin eğimi azdır.

D)Yükselti, kuzeyden güneye doğru artar..aygunhoca.com

E)Akarsuların denize döküldüğü yerlerde delta oluşur.

3.Yanda 100 m’de bir geçen eş yükselti eğrileri ile yapılan bir topoğrafya haritası verilmiştir.

Buna göre haritada AB noktalarının yükseltisi sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir?'

A) 550-700       B) 650-850    C) 850-350  D) 650-700  E) 650-750

 

4.Aşağıdaki haritada eş yükselti eğrileri 250 m aralıklarla çizilmiştir. Buna göre harita ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)B noktasının yükseltisi 500 m'dir.

B)A noktasının bulunduğu yerde eğim B'ye göre daha fazladır.

C)A ve B noktaları arasında 1000 m yükselti farkı vardır.

D)AB noktaları arasındaki uzaklık 20 km'dir.

E)Haritadaki en yüksek izohips 2000 m’yi gösterir.