9. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları MEB Sayfa 38

damla nur tarafından yazıldı. Aktif .

9. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları MEB Sayfa 38 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.Bir ülkenin renklendirme yöntemiyle çizilen haritasına bakıldığında, haritada kahverengi ve tonlarının olmadığı görülmüştür. Bu ülkenin yer şekilleri ile ilgili neler söylersiniz?

Ortalama yükselti ve engebelilik azdır..aygunhoca.com

2. Tarama yöntemi ile çizilmiş olan bir haritada kısa, kalın ve sık çizgilerin çok yer tutması harita ile ilgili nasıl bir bilgi verir?

Engebeli arazi fazladır.

3.Ekvator ve çevresi hangi projeksiyon yöntemi ile çizilirse yer şekilleri daha az hata ile düzlem üzerine aktarılır?

Silindir projeksiyon yöntemiyle çizilmelidir..aygunhoca.com

4. 34°doğu meridyeninde yerel saat 12:10 iken 25°batı meridyeninde kaç olur?

25+34=59° meridyen farkı var. Meridyenler arası 4 dk olduğundan 59x4=236 dk eder. O da 3:56 'ya eşittir. batıda yerel saat daha geri olacağı için çıkarma işlemi yapıldığında sonuç 8:14 olur..aygunhoca.com

5.İzohips yöntemiyle çizilen haritalardan faydalanarak hangi işlemler yapılabilir?

İzdüşüm alan, uzunluk hesaplanır. Profil çıkarılır, yükselti bulunabilir. yön bulunabilir.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D" yanlış olanların yanına "Y" harfi yazınız.

1. Ölçek değiştikçe haritalardaki  ayrıntıyı gösterme gücü de değişir. "D"

2.Ölçeğin paydası büyüdükçe haritadaki ayrıntı  oranı da artar. "Y"

3.Haritanın ölçeği ile gösterdiği ayrıntı arasında doğru bir orantı vardır."D"

4.Büyük kara parçalarını göstermek için küçük ölçekli haritalar kullanılır. "D"

5.Birer derecelik açılarla çizildiği kabul edilen ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dk dır. "D"