9.Sınıf Coğrafya sayfa 48 - 49- 50 Etkinliklerin Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

9.Sınıf Coğrafya sayfa 48 - 49- 50 Etkinliklerin Cevapları

9.sınıf Coğrafya sayfa Sayfa 48 Cevapları

 

Aşağıdaki soruları kitabınızdaki grafiğe bakarak cevaplandırınız.

 

SORU-1-Atmosferde sıcaklık değişimi nasıldır?

Atmosferin farklı katları arasında farklı değişim göstermektedir.Troposferde yukarı doğru azalırken, Stratosferde yukarı doğru artmaktadır.Mezosferde azalırken, iyonosferde yukarı doğru sıcaklık azalmaktadır.

 

SORU-2-Troposferde sıcaklık değişimi nasıldır?

Troposferde sıcaklık yukarı çıkıldıkça  azalır.

SORU-3-Canlı yaşamı için en uygun sıcaklık şartlar hangi katmandadır.

Troposfer katında bulunur.

SORU-4-Bulut,sis,yağmur,kar gibi hava olaylarının hangi atmosfer katında görülmesi beklenir.

Troposferde görülmesi beklenir çünkü bu olayların gerçekleşmesi için gerekli olan su buharı sadece bu kattadır.

HAVA OLAYLARI

9.sınıf Coğrafya sayfa Sayfa 49 Cevapları

Etkinlik Çalışması: Ders kitabındaki hava olayları adlı metin okunarak,

SORU-1-Hangi hava olaylarından bahsedilmiştir.

Sis, çiy, bulut, meltem, nem, rüzgâr, şimşek, gök gürültüsü, yağmur.

SORU-2-Yaşadığınız yerde mevsimlere göre hava olayları nasıl bir değişim göstermektedir?

Kış mevsiminde genelde bulutlu, nemli, yağmurlu havalar, sık esen rüzgârlar, bazen ılık esen lodos yaşanmakta, yine kış aylarında uzun sürmese de kar yağışı ve don olayları yaşanmakta, ilkbaharda yağışlar azalırken, güneşli ve sıcak günler yaşanmaya başlanmakta, bol güneşli, yağmursuz, yağışsız, geçen yaz günleri yaşanır. Hava sıcaklıklarının düşmesi, artan bulutlar, rüzgârlar ve başlayan yağışlarla gelen sonbahar kışın gelmekte olduğunu haber vermektedir.

SORU-3-Metne göre hava olayı kavramını tanımlayınız.

Hava Olayları: Atmosferde görülen kısa süreli değişimler veya olaylardır.

Yağmur yağması, Rüzgâr esmesi bu türlü olaylardır ve hepimizin bildiği gibi bu tür olaylar çok uzun sürmez ve kısa sürelerde sürekli değişir.

HAVA DURUMU VE İKLİM

9.sınıf Coğrafya sayfa Sayfa 50 cevapları

 

Aşağıdaki soruları haber ve okuma metninden yararlanarak tartışıp cevaplandırınız.

 

SORU-1-Hangi metindeki hava olayları uzun süreleri kapsanmaktadır?

 

II.Metindeki hava olayları daha uzun sürelidir.

 

SORU-2-Metinlerden hangisi hava durumu, hangisi iklim özelliklerini belirmiştir?

I.Metin hava durumu, II.Metin iklim özelliklerini belirtmiştir.

SORU-3- Günlük kıyafet seçimlerimizi hangi metne göre belirlerdiniz?

I. metne göre belirlerdik.

 

SORU-4- Metinden ve ön bilgilerinizden yararlanarak iklimin yaşamımızı nasıl etkilediğini söyleyebilirsiniz?

Yaşadığımız yerdeki doğal bitki örtüsü, akarsuların özellikleri, insanların yaşam tarzları, geçim kaynakları, beslenme durumu, yaptıkları kış hazırlıkları, konut tipleri, ekonomik etkinliklerinin türü, iklimin kontrolü altındadır.

 

SORU-5- Metinden ve ön bilgilerinizden yararlanarak hava durumunun yaşamımızı nasıl etkilediğini söyleyebilirsiniz?

 

Hava durumu günlük yaşamda giyeceğimiz kıyafet, yola çıkarken yanımıza almamız gereken eşya ( Şemsiye, zincir, çekme halatı,) gün içinde meydana gelecek aşırı sıcaklar halsiz kalma, sıcaklık çarpması gibi sağlık sorunları veya anormal soğukların yol açtığı don olayları gibi zararlar verebilmekte ancak bu özellikler kısa süreli olduğu için uzun bir zaman boyunca insanların yaşamlarını aynı şekilde etkilememektedir.

 

SORU-6-Gelecek yaz yapacağınız tatili hangi metinden yararlanarak planlarsınız?

II.metine göre,

 

SORU-7-İkinci metinde verilen bilgilerden yararlanarak iklim ile ilgili genellemelerin ne kadar geriye gittiğini söyleyebilir misiniz?

 

İklimle ilgili genellemeler 50- 100 yıl gibi geriye gittiği söylenebilir.

 

SORU-8-Birinci metinde verilen bilgileri ne kadar süre kullanabilirsiniz?

 

En fazla birkaç gün veya hafta süreyle kullanılabilir.

SORU-9-Sizde bir tanıtım broşürü verilseydi yaşadığınız yerin iklim özeliklerini nasıl tanıtırdınız?

Yaşadığınız yerin iklim özelliklerini yazabilirsiniz.

Yazları sıcak ve kurak geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 18°C – 20°C arasında değişir. Kışlar ılık ve yağışlıdır. Yıllık ortalama yağış miktarı 600–1000 mm arasında değişir ve yağış rejimi düzensizdir. Kar yağışı ve don olayı pek görülmez.